Kjell G. Kristensen

148

Historisk fall i CO2 ikke målbart

Nye tall og analyser de siste ukene har bekreftet det mange antok: Coronakrisen har ført til en massiv nedgang i utslipp av forurensing og CO2. Verdens CO2-utslipp vil i år falle nesten 8 prosent, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).Selv om utslippsfallet blir historisk stort, vil det trolig ikke engang være merkbart i målingene av lufta. - https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/05/15/195677802/historisk-fall-i-klimautslippene-under-coronakrise

Publisert: 18. mai 2020

Med andre ord er målingene historieløs, det er bare når man legger sammen tall på papiret man får høye summer som klimaforskere mener er årsaken til alt mulig som har med endringer av vær og temperaturer å gjøre, men slik er det jo ikke, det har jo laboratorieforsøk allerede vist.

Man burde heller vri fokuset på hvilke mekanismer som er i stand til å gjøre Sahara til en ørken på relativ kort tid, eller at Grønland har vært bevokst med skog, og det samme har Antarktis, og det uten at man kan skylde på menneskelig aktivitet?

Forskere som mener noe annet om klimaforandringene hører man jo ikke på, antakelig fordi de er i mindretall? Det finnes ikke noe bevis for at det store flertallet har rett. Man kan jo si at av en mengde forskere, finnes det bare et fåtall som er vise, lytt heller til de vise som ofrer seg for saken!

Her er noen ord fra en pensjonert fysiker som snakker om klimaforskningen rett fra hjertet, og fra årelang og gratis forskning som man burde få opp forståelse for! Den har overskriften: 

En klimahistorie fra virkeligheten...

INNLEDNING 

FN-sambandet og de ledende norske klimaforskere og byråkrater uttaler: «FNs klimapanel er sikre på at utslipp fra oss mennesker er hovedårsaken til at klimaet endrer seg. Våre klimagassutslipp har varmet opp havet, smeltet snø og is og sørget for at havet har steget». 

I den virkelige verden er imidlertid ikke saken såpass enkel. Det er ingen uenighet om at klimaet har forandret seg, særlig siden midten av 70-årene, at CO2 er en drivhusgass, og at menneskelig aktivitet i noen grad har bidratt  til klimaendring og temperaturstigning.  

Men det foreligger en godt verifisert klimahistorikk fra de siste titusener av år, og vi vet at dramatiske endringer er det normale, og at de store endringene helt opp til 1950-årene skyldtes naturlige variasjoner, fordi det var først på denne tiden utslippene tok til å vokse.  Det er nok å nevne Den middelalderske  varmeperioden da det var 1 – 2 grader varmere enn i dag og Den lille istiden, da Themsen bunnfrøs vinterstid, og det var hungersnød i Europa. Dette er sikre eksempler på stor naturlig variabilitet.  

Den sentrale problemstillingen  i den vitenskapelige klimadebatten burde nå være: Hvor mye av den nåværende og fremtidige oppvarmingen er eller vil bli forårsaket av menneskeskapt drivhusgass?  Og hvor mye stammer fra naturlig klimavariabilitet som skyldes sola, havstrømmer, vulkanutbrudd osv. Dette er svært vanskelig fordi vi jo vet at klimaet kontinuerlig endrer seg uten menneskelig påvirkning, og det er høyst uvitenskapelig å trekke den slutning at naturlig variabilitet plutselig sluttet å gjøre seg gjeldende i midten 1800-tallet, eller som andre hevder, i 1950-årene.  

Så til tross for alle autoritative utsagn fra Klimapanelet,  foreligger  nå en meget sterk faglig uenighet.  Alle erfaringsdata, støttet av en lang rekke uavhengige forskere,  tyder i dag på at effekten av CO2 er liten og langt mindre enn det Klimapanelet inntil nylig har operert med, og at naturlig variabilitet dominerer. Jeg har oversikt over en rekke internasjonale og nasjonale petisjoner, med til sammen 38 000 underskrifter,  som på faglig grunnlag bestrider vesentlige deler av Klimapanelets konklusjoner.  

Et av de viktigste bidragene i denne rapporten er tillegget om Ernst-Georg Becks forskning, der han viser at CO2-nivået var likehøyt i 1940-årene som i dag, og høyt også på deler av 1800-tallet. 

Dette er bare et lite utdrag av hva han dokumenterer gjennom sin forskning, klikk på linken nedenfor og få med alt denne forskeren kan si noe om, fra drivhusgasser, temperaturforandringer, CO2 utslipp, naturlige klimavariabler, klimamodeller, havstigning, snømengder og is, diverse tiltak og klimatoppmøter, vindkraft, solstrøm, elbil og miljø, isbreer og CO2 historie. 

https://enerwe.no/files/2019/03/19/klimahistorie-rev-c.pdf

Ikke alt behøver å settes på kontoen for menneskelig aktivitet ?

https://www.nettavisen.no/livsstil/oppdagelse-pa-antarktis-forbloffer-forskerneskal-ikke-vaere-fysisk-mulig/3423921968.html -

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/solen-har-et-rekordlavt-aktivitetsnivå-det-får-forskere-til-å-reagere/ar-BB14d95V?ocid=spartandhp

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere