Eivind Sigurd Johansen

2

Når vi beveger oss fra fjernvær til nærvær og helhet

I litt over en måned har vi blitt kjent med hverandre gjennom fjernvær på digitale flater. Helhet er fravær av det som skiller. Når alt som ikke er ekte faller fra, beveger vi oss fra meta til metta.

Publisert: 29. apr 2020

Tenk deg tv-serien «Sofa». En serie programmer der helt alminnelige mennesker filmes i stuene sine, mens de titter på fjernsyn og kommenterer begivenhetene. Tenk deg så naturist-versjonen av «Sofa» En ytterligere omdreing av meta-aspektet. Blide og formfullendte naturister hviler skinkene på velplasserte håndklær i sofaen, spiser reker og vurderer serve-kvaliteten til noen sporty naturister på stranden. Hvorfor er dette interessant, om vi ser bort fra naturist-elementet? Det handler om opplevelsen at «vi» hele den underlige gjengen av ordførere, marinbiologer, tannleger og yrkessjåfører gjør akkurat de samme underlige tingene. Selv om noen er best i volleyball. En forståelse av samhørighet. Trådene er ikke lenger usynlige. I meta-tv har seeren den aktive rollen, og får bekreftet identitet i speilingen mot den digital flaten.

I korona-tiden har det synes løfterikt å komme hjem til artistene. Vi blir invitert inn i stuene og i ett tilfelle på badet! Hvilke bøker ligger framme - er det der en biedermeier sofa? I den digitale flaten synes avstanden tilsynelatende borte. Forventningene til opptreden; ja, hele skuespillet med lys og lyd har falt fra hverandre. Stolene er dyttet inn under scenen i gymsalen. Vi er bare alminnelige mennesker som ser inn i stuene til hverandre, der noen er best til å synge og spille gitar. 

Det er samtidig et imaginært fellesskap. Jeg vil kalle det fjernvær. Utøver og tilskuer speiler seg mot hverandre, i en bekreftelse på samhørighet. 

Gjennom den uventede erkjennelsen av felles sårbarhet, har folk fra hele verden også delt bilder av utsikten fra vinduene sine, uavhengig av roller og forhold. Dette innebærer et større potensial. Vi speiler hverandre i helhet, lik refleksjonene i Indras perlenett. 

Meditasjon på medfølelse og kjærlighet; Loving-Kindness eller Metta-meditasjon står sentralt i buddhismen. Med nærhet som felles utgangspunkt kan opplevelsen av kjærlighet spre seg som varme til en kjær person, til en ukjent, til en uvenn og videre til alle levende vesener. Medfølelse favner i alle retninger og kan bevege seg helt fritt. Omtrent som dronningen på et sjakkbrett. Denne bevegelsen innbærer fravær av alt som skiller. Når alt som ikke er ekte faller fra, flytter vi oss fra meta til metta. Det er et bedre sted å være. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere