Kristen Edvard Skaar

30

GUDSTJENESTE I EN KORONA-TID

Publisert: 28. apr 2020

Går det an å ha gudstjeneste i en tid med fare for korona-smitte og med de begrensningene på sosialt samkvem som helsemyndighetene har bestemt? Jeg mener at det er mulig dersom man finner ordninger som begrenser smittefaren til det minimale. Forutsetningen må være at de ansatte i kirken og medhjelpere er svært nøye med smittevernbestemmelsene. Men hva med dem som kommer til gudstjenesten? Vil ikke de utsette seg for smitte av andre der?

jeg tror at man kan ha en ordning som tar hensyn til dette. Det festes røde lapper på stoler eller benker som angir hvor folk skal sitte. Det må være (helst) 2 m. mellom dem. Antagelig kan det bare benyttes annenhver rad. Når man har plassert de røde lappene der det er mulig, telles de. Hvis det er mindre enn det tillatte antallet for deltakere på samlinger, er det greit. Men dersom det er flere, må man fjerne lapper som overskrider antallsbestemmelsen. I kunngjøring av gudstjenesten angis det hvor mange passer som er tilgjengelig.

Utenfor kirken bør det stå en medhjelper som minner folk om 2m bestemmelsen. Bare en person slippes inn kirkedøren av gangen. Han teller dem som går inn og påser at de benytter antibac. Når maksimumstallet er nådd, lukkes kirkedøren og de andre må dessverre avvises.

Inne i kirken orienteres det om de rødmerkede sitteplassene, og en medhjelper anviser folk til dem. De innerste plassene fylles først slik at man slipper å passere hverandre i kirkebenken. Salmebøker  deles ikke ut, men ligger på et bord så hver enkelt kan ta dem. De er sprittørket på utsiden.

Når gudstjenestedeltakerne skal forlate kirken, må det også tas noen forholdsregler. Presten orienterer om dette helt til slutt. Hvis det finnes flere utgangsdører, benyttes disse. Medhjelperne viser etter tur hvilke benker man skal forlate og ser til at avstanden holdes når man går ut. 

Hvis det er flere enn det tillatte antallet som er aktuelle gudstjenestedeltakere, må det kunne holdes to like gudstjeenster etter hverandre, f.eks. kl 10.30 og 12/12.15.

Kan det feires nattverd i en slik "korona-gudstjeenste"? Både ja og nei. Ingen av de vanlige utdelingsmåtene mener jeg er brukbare. Men presten kan ved utdelingen plassere nattverdfatet med oblatene på et bord øverst i midetgangen. Der fyller han også en del særkalker. Nattverddeltakerne kommer frem en etter en, spiser oblaten og drikker særkalken mens presten på god avstand sier utdelingsordene. Man går tilbake via sidegangene og ser til at man ikke går forbi en annen i benken for å komme til plassen sin. Der det ikke er sideganger, bør vel nattverden ikke holdes. For å gå frem og tilbake i midtgangen vil nok føre til at man passerer hverandre for nærme.

Med enslik ordning tror jeg helsemyndighetene vil godta at kirkene kan begynne med gudstjenester igjen - kanskje alt før 15.06?


Kristen Edvard SkaarLesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere