Asbjørn E. Lund

35

Manglende samsvar Overskrift og innhold -samt Test på ærlighet

ID og kreasjonisme skiller seg fundamentalt i metoder og start-forutsetninger. Hvor ofte tar evolusjonister som Bonkowski det inn over seg. Er det ikke en form for uærlighet å ikke forholde seg til så ulike utgangspunkt? Mens kreasjonisme starter med en overgivelse til hellige tekster, starter ID med en overgivelse til grunnleggende prinsipper i vitenskap, og viser så hvordan disse prinsippene til sist kan få oss til å tilegne universet og livet til en som har designet det med hensikt. John C. Sanford er IKKE ID-tilhenger, noe mange ikke vet. Derfor virker overskriften i Bonkowskis innlegg tilslørende, og er selv tvilsom i forhold til innholdet i artikkelen, som bare inneholder en påstand, ikke dokumentasjon, til å underbygge den. Er det å komme med (falske) anklager og påstander om uærlighet en god måte å drive debatt om ID vs. evolusjonsteori i Norge? Vi er slik 'satt sammen' at hva som vurderes som sant/løgn, vil ofte ha sammenheng med hva en selv opplever som sant og ikke. Kirsebær-plukking, -spesiell utplukking av hva som presenteres, er noe som begge parter i konflikten, mellom ID og evolusjonsteori, bedriver. Om hensikten er å motbevise gjeldende doktrine om kun naturlige årsaker har virket i naturen, holder det i prinsippet med noen få moteksempler. Det kalles da ikke 'cherry-picking', men innebærer motbevis ved eksempler. Å komme med påstander om uærlighet, er med å avspore debatten om ID, er det behov for det? Det mennesket som sier at det alltid har snakket sant, vil jeg påstå lyver.

Publisert: 19. apr 2020

Svar til Stefan Bonkowski -her.

Vi må alle passe på, at vi ikke ser bare det vi ønsker å se. Det har å gjøre med blindsoner, ønsker og menneskelig psykologi (bias). Men å slå sammen ID og ung-jord kreasjonisme er i seg selv et debatt-knep, som kan skyldes vilje til å henføre noe nyere til noe som folk har gamle oppfatninger om. 

John Sanford regnes ikke som ID-tilhenger, og det vil alltid være snakk om sammenhengen ting blir uttalt i- som jeg ikke kjenner tilstrekkelig til. Derfor lar jeg mesteparten om hans evt. sitatfusk ligge. Det jeg reagerer på, er imidlertid den mer generelle påstanden du kommer med, som ser ut til å ha festet seg hos deg:


SB: Denne gang er det John C.Sanford,men det samme kan sies for de fleste som tilhører Discovery Institute.

AEL: Overskriften din var altså: Uærlighet og ID. Tror du de fleste kjenner til at John C. Sanford ikke regnes som ID-tilhenger? Hvorfor da denne overskriften? Er det fordi ID regnes som en større trussel  enn ung-jord kreasjonisme? Du får hos folk flest, som ofte bare leser overskrifter, stemplet en hel retning ved å skrive noe om en som ikke hører hjemme i den sammenheng. For meg virker det som en falsk anklage, på linje med baktalelse. Det er faktisk hva budet vi oversetter med ikke å lyve, opprinnelig dreide seg om: ikke gi falskt vitnesbyrd.


'Ekskurs' om ID og kreasjonisme:

ID og kreasjonisme har skilt seg fundamentalt i metoder og start-forutsetninger. Kreasjonisme starter med en overgivelse til en spesiell forståelse av den Bibelske teksten i 1.Mos.1, og forsøker å forene vitenskapelige data med den forståelsen. ID starter med en overgivelse til grunnleggende prinsipper i vitenskap, og viser så hvordan disse prinsippene til sist tvinger oss til å tilegne livet til en som har designet det med hensikt. Grunnen til at ID-folk går fram i den rekkefølgen, er at tankehoppet fra 'Intelligent Designer' til Gud, krever noe utover essensielle prinsipper i vitenskapen. Her kommer evt. naturlig teologi og filosofi inn i bildet. Om man finner Bibelen troverdig, kan den også benyttes. Evt. kan naturvitenskap gi nytt lys i tolkningen av Skriften. Det er i prinsippet opp til individet.


SB: "Dette er desverre en sterkt gjentagende feil ID tilhenger gjør"

AEL: Det er også en mulighet for at dette er en antagelse/forutsetning de fleste darwinister er predisponert overfor. Bakgrunn/premiss: Siden neo-darwinismen er rett, så må resultater som strider mot den være feil.

Det er ingenting i det du skriver her som kan begrunne denne anklagen, selv om altså kanskje 90% av dem som leser det opplever det slik. En kan ikke bare slenge ut en påstand om uærlighet hos andre, og så heve seg selv over plikten til å begrunne sine påstander.


SB: "med tusenvis av generasjoner og millioner av individer i avlsbefolkningen var det mange gunstige mutasjoner som var tilgjengelige i Lenski-eksperimentet for naturlig seleksjon å jobbe med."

AEL: Når du beskylder andre for usannheter, bør du selv uttale deg så presist at det ikke skaper misforståelser: Hva mener du med mange? (relativt begrep)

De tallene jeg kjenner til, og jeg påstår ikke at det er det endelige/fullstendige resultatet: På slutten av tusenvis av generasjoner, var det noe håp om at kanskje 4 av 57 fordelaktige mutasjoner - færre enn 10 prosent - ikke bryter ned sine respektive gener. Er det mange synes du, etter tusenvis av generasjoner og millioner av individer i populasjonen?


Når du kommer med en påstand om løgn, og begrunner det med noen lenker som du bør vite at 99% ikke kommer til å lese/skjønne: Da vet du hva som da kommer til å bli stående igjen(?) Eller forutsetter også ditt innlegg at noen balanserer det? Er slike beskyldninger noe som fokuserer på saken: ID eller evolusjonsteori, eller avleder det fra debatten i Norge, mener du? Er det behov for slike avledninger?


Tror du virkelig at det bare er fra ID-hold at det kirsebærplukkes? Jeg kan finne opptil flere eks. både på  det og på direkte uærligheter fra evolusjonshold opp gjennom årene, om du ønsker.

Jeg har i diskusjonen før nevnt at p.g.a. manglende bevilgninger, må man fra ID-hold velge ut 'sine kamper med omhu'. Dessuten, et poeng som er lett å overse: ID hevder bare at noen forhold i naturen er bedre forklart med en intelligent årsak. Om de da velger ut eks. som i utgangspunktet synes å bekrefte deres sak: Kaller du det også å kirsebærplukke? Slik jeg ser det, vil det å kunne motbevise at naturlige årsaker har monopol, kunne bekrefte hypotesen fra ID. Derfor vekker det også tydelig motreaksjoner, fra opptil flere av dine meningsfeller.

Det kan vel ha skjedd noe uærlig, eller i det minste skjødesløst, også fra ID-hold. Jeg har også vært skjødesløs i en sammenheng nylig. Men, når du selv beskylder andre for uærlighet: Vil du selv ta en test?


Test 1: Stefan Bonkowski: Har du noensinne fortalt en løgn?

Hvis nei: Du lyver.

Hvis ja: Hvorfor dømmer du andre, når du har gjort det samme selv?

Hvis vet ikke (laglig): Om det er mulig at du har gjort det (høyst sannsynlig), -se svaret til ja!

Helt ærlige mennesker forekommer dessverre ikke oftere enn helt ærlige politikere.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere