Asbjørn E. Lund

35

ID og DNA -konsekvenser for religion -avrunding

Jeg konstaterer flg. om Andreassens syn på Evolusjonsteorien (ET):a. Han ser ikke en sammenheng mellom den og hvilke konsekvenser en kan trekke ut fra den.b. Han vil personlig ikke ha noe å gjøre med hvilke konsekvenser som trekkes ut fra den.c. Han ser ut til å ville avgrense hva 'religiøse' kan tenke, i den grad han mener de kan det.

Publisert: 18. apr 2020

Avrunding av debatten herfra.

Når du hevder at: Denne ”debatten” du sikter til er av og for deg selv.  

Så insinuerer du at ikke andre leser det jeg skriver. Det er i så fall feil.

Det er dokumentert ved at noen i det minste liker det.

Innrømmer at jeg skriver noe for andre, for å skrive noe til deg, blir bare revet fra hverandre.


MA: Tviler på at det tvangstanker, men det å gå rundt å beskylde evo.t for handlingen ER en tvangstanke.

AEL: Jeg understreket poenget om at ideer har konsekvenser.

Merker meg at du behendig unnviker mitt spørsmål om du har kompetanse til å uttale deg om andres psyke. I tilfellet med atombomben ble det trukket et politisk valg om å benytte den. I forhold til ET, mente sosialdarwinistene, etter iherdig hjernevaksing, at den var rett, og at Holocaust var en logisk følge ut fra den. Men ettertiden dømte dem for ikke å ha forholdt seg til en høyere rett (Nürenberg-domstolen).


MA: Kanskje det ikke bare hadde hjulpet deg men også alle de tusener du sikter til.

AEL: Jeg veler å overse ironien. Om det kunne hjulpet noen, ville det være om biologer som deg kunne påpeke at fosteret er et selvstendig individ, med eget blodomløp, DNA, -hvis nervesystem gjør det i stand til føle smerte i tidlig stadium av svangerskapet etc.


MA: 1.Jeg utelukker ingenting

AEL: Men at noe i naturen kan ha et intelligent opphav, verdiger du ikke å kalle et vitenskapelig synspunkt.


MA: 2.At noe ser vanskelig ut betyr ikke at det er en gud bak. Klassisk ”god in the gap”.

AEL: ID slutter ikke ut fra hva man ikke vet, men ut fra at man vet at det alltid står intelligens bakom spesifiser, kompleks informasjon i våre dager.


MA: 3.Hva trenger du til en genetisk kode ?

AEL: Den genetiske koden er som kjent det språket cellen benytter for å lage ulike proteiner ved hjelp av informasjon som ligger i genene. Når slik informasjon skal kommunisere, baserer det seg på en felles tolkningsmønster hos DNA og og ulike typer RNA, ellers hadde ikke livets maskineri fungert.

Det er aldri påvist at et språk, der sender og avsender forstår å benytte innholdet, er blitt til ved blinde, ikke-styrte mekanismer.


MA: 4.Hvorfor kan ikke en genetisk kode dannes naturlig ?

AEL: Det har som nevnt aldri vært påvist at så har skjedd. I så fall ville det vel måtte ha skjedd ved å benytte lovmessighet. Det ville ha ført til ensidig repeterende 'instruksjoner'. Det er slikt som finnes i krystaller, men livets informaasjon krever noe mer enn det. Det er livets kode det dreier seg om.


MA: 5.Hva forskning kjenner du til og hvorfor avviser du denne ?

AEL: Jeg kjenner til forskning, som hevder at sukkermolekylet i DNA (dens ryggrad) ikke virker styrende på hvilke baser som kommer i rekkefølge. (Om jeg skulle avvise noe forskning om dette, måtte det være om den hevdet at base-sekvensen var lovmessig bestemt)


Det er relevant for forskjellene i syn at: Hver art har gener som er spesifikke for arten.

MA: 1. Proteinsekvens dikteres IKKE ut fra DNA.

AEL:

Men gener koder for proteiner. Når genene er nye, vil også hver art ha nye proteiner (singletons).

Det store antallet nye gener i hver art, er en ny biologisk realitet, som ikke har tegn til genetiske forløpere.

Det er enighet om at de plutselig kom til syne. (Fra 'Om krypdyret i oss')

Men det er vel urealistisk å håpe på at du kan være enig i noe som kommer fra ID-hold.


MA: 2. Basepar har ingenting med proteindannelse å gjøre. AEL: Når har jeg påstått det.

Men Douglas Axe beregnet at funksjonelle proteiner var utrolig sjeldne i rommet av alle mulige aminosyre-sekvenser (omkring 1: 10 opphøyd i 63) for et protein på 92 aminosyrers lengde.


3. MA Du kan erstatte helt vilkårlig DNA i nærmere 30% av alle base posisjonene som tilhører proteinsekvens og ende opp med IDENTISK protein.

AEL: MEN: bare for å få to nye proteiner til å binde seg til hverandre, kan det kreve 5-6 mutasjoner. Det synes ikke særlig mye, når proteiner består av hundrevis av aminosyrer, men det er et viktig poeng at det som kreves er 5-6 samsvarende ('kontinuerlige') mutasjoner. Ett manglende steg viser seg å være mye vanskeligere når stegene skal være kontinuerlige. Om multiple steg mangler, øker vanskegraden eksponentielt. Så kan vi i raushetens navn si at omtrent en tredel endringer i aminosyrer, er nøytrale. Da gjenstår 3-4 samsvarende aminosyre-endringer, som kan volde problemer om de skjer hver for seg. Tre eller fire samtidige aminosyre-endringer er som å droppe flere trappetrinn i en evolusjonær trapp. Det er 1-2 flere aminosyre-endringer enn det som trengtes for å oppnå klorokin- resistens -med kallenavn CCC (chloroquine-complexity-cluster) i malaria, noe som har reell sannsynlighet ved fødsel. M.a.o. blir det å generere én ny cellulær protein-protein binding minst av samme vanskegrad som utvikling av klorokin-resistens i malaria-parasitten.

Selv om proteinet er identisk, blir ikke nødvendigvis proteinfoldingen -og dermed ikke funksjonen det utfører -identisk.


MA: 4. Et protein må ikke bestå av minst 1000baser eller 333aa. Det minste proteinet kan du telle alle aa på en hand.

AEL: Det var ment som et typisk protein. Det ble ikke nevnt at det var et absolutt minimum.

Du her sikkert funnet et slikt tilfelle, men det minner garantert om 'cherry-picking',

-som noe helt atypisk.


MA: 5. Det er fullstendig feil, uredelig og en stråmann om du mener..

AEL: Nå har vi kommet dit at det tas forbehold om mulige meninger.

Jeg så såpass mye på din diskusjon om livets opprinnelse med Kj. Tveter, at jeg vegrer meg

for å gå i diskusjon om hypotetiske forestillinger om livets begynnelse med deg.


MA: 6b. .. Så hvorfor i det hele tatt gjøre en utregning som ikke har hold vi virkeligheten.

AEL: Jeg satt opp sannsynligheten for at en bestemt DNA-sekvens skulle bli tilfeldig dannet.

Det utgjør det mulighetsrommet som måtte gjennomsøkes ved mutasjoner for å finne fungerende kombinasjoner.


MA: I stedet for å presisere eller korrigere, kommer du på bakgrunn av dette blander du inne noe helt nytt om rester.  

AEL: Dersom helheten er større enn summen av delene, som du også ser ut til å mene, så ville det vært

'en rest' tilbake -etter å ha trukket ut alle delene. Dersom dette er sammensetningen av deler, så kan det være at vi faktisk er enige om noe. Hvilket ville være .. oppsiktsvekkende.


Jeg ser at det ikke fører noe godt med seg å fortsette denne diskusjonen med deg. Det minner meg om en lærer som ønsker å skape læringsvegring hos noen. Jeg ønsket å komme noen til hjelp som gjorde det, men vil ikke bli trukket enda lenger mot ditt debattnivå, slik jeg ville bli ved å fortsette  videre. Denne meningsutvekslingen har vart lenge nok.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere