Stefan Bonkowski

4

Uærlighet og ID

Et eksempel av mange for hvordan ID "forskere" forvrenger,misbruker ,kirsebærplukker og lyver om vitenskapelige data.Denne gang er det John C.Sanford,men det samme kan sies for de fleste som tilhører Discovery Institute.

Publisert: 18. apr 2020

John C.Sanford hevder å kunne underbygge påstander om at antallet gunstige mutasjoner ikke er tilstrekkelig for å gjøre rede for økningen i genomisk kompleksitet.Ei heller at det kan kompenseres for effektene av skadelige mutasjoner  ,som evolusjonsteorien krever. . Han prøver å rettferdiggjøre disse påstandene på to hovedmåter:  1. ved å bruke grafen fra   Motoo Kimura` forskningresultat, 2. ved å sitere noen bakteriestudier som viser lave andeler av gunstige mutasjoner.

1: Sitat Sanford: Det som er mest interessant med dette tallet (det kom som et sjokk for meg) var å innse at i det vesentlige,vil hele spekteret av alle hypotetiske gunstige mutasjoner falle innenfor Kimuras "effektivt nøytrale" sone. Det betyr at i det vesentlige alle gunstige mutasjoner (i den grad de faktisk skjer) må være "ikke-valgbare." Så utvelgelse kunne aldri favorisere slike gunstige mutasjoner, og de ville i det vesentlige alle drevet ut av befolkningen. Ikke rart at Kimura foretrakk å ikke representere fordelingen av de gunstige mutasjonene!

Sitat Kimura: I  denne formuleringen (tabellen) ser vi bort fra gunstige mutasjoner og begrenser vårt hensyn kun til skadelige og nøytrale mutasjoner. Riktignok er dette en overforenkling, men som jeg skal vise senere. I modellen som antar at gunstige mutasjoner også oppstår i en konstant hastighet uavhengig av miljøendringer fører til urealistiske resultat. Kimuras kommentar i journalen så  Sanford fullstendig bort fra og bygget sine påstander på en fullstendig feiltolkning av resultatene. Dette er desverre en sterkt gjentagende feil ID tilhenger gjør 2. Sanford nevner tre studier for å støtte sin feilaktige påstand: Jeg har sett estimater av forholdet mellom skadelige og gunstige mutasjoner som spenner

fra tusen til én, opp til en million til en. De beste estimatene ser ut til å være en million til én (Gerrish og Lenski, 1998). Den faktiske frekvensen av gunstige mutasjoner er så ekstremt lav at den hindrer enhver faktisk måling (Bataillon, 2000; Elena et al., 1998). Én gunstig mutasjon i en million høres ut som et veldig lavt antall, men med tusenvis av generasjoner og millioner av individer i avlsbefolkningen var det mange gunstige mutasjoner som var tilgjengelige i Lenski-eksperimentet for naturlig seleksjon å jobbe med.

Sanford nevnte ikke forskningresultatet fra Remold og Lenski fra 2001 som demonstrerte en relativt høy andel gunstige mutasjoner når et annet miljø ble testet. Så viser det seg at hans påstander når det gjelder naturlig seleksjon,der tar han også feil . F.eks : Stabilitet av mikrobielle genomer Mutasjons akkumuleringseksperimenter med eukaryoter Fitness Recovery Experiments Bevis for genomisk forringelse Synergistisk epistase og andre teoretiske betraktninger Befolkningsgenetikk Noen linker http://www.pnas.org/content/98/3/1113.abstract? ijkey=cb3808c26f8d3de7637f9ac55be814feb7d5b246&keytype2=tf_ipsecsha http://homepages.wmich.edu/~korista/biochemistry_by_design.pdf http://www.pnas.org/content/98/2/525.full http://www.springerlink.com/content/r37w1hrq5l0q3832/

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere