Øystein Magelssen

28

Alle kan hjelpe noen

Av alle land i Europa er Norge best stilt til å ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Publisert: 16. apr 2020

En rekke organisasjoner og kirkesamfunn i Norge krever nå at norske myndigheter bidrar til å evakuere barna fra de umenneskelige forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning.

Flere europeiske land har besluttet å hente ut enslige mindreårige flyktninger fra flere leire i Hellas, bl.a. har den tyske regjeringen besluttet å starte med å hente ut 50 av i alt 350-500 barn. Luxembourg henter 12. Nå kan Norge bli det tredje landet som henter enslige mindreårige flyktninger, noe som videre kan inspirere flere land.

KFUK-KFUM Norge oppfordrer norske myndigheter til å støtte opp under disse initiativene og hente ut vår del. Bare slik kan vi nå få til en felles europeisk innsats og samtidig en løsning. Vårt sosialetiske engasjement og mandat for barn og ungdom har overbevist oss. Det samme har rapportene vi får fra vår søsterorganisasjon YMCA Greece som alt i flere år har drevet lokal nødhjelp blant disse aller mest sårbare i sitt “nabolag”/ nærområder.   

NRK Debatten oppsummerte de partipolitiske standpunktene 14. april: Ap vil ikke anerkjenne at situasjonen på Moria er prekær. Høyre vil ha bærekraftige løsninger gjennom EU-samarbeid. Dette har dessverre vist seg at ikke fører fram. EU har hatt en rekke møter om hvordan de kan bidra til å fordele flyktningene uten å finne en løsning. Frp mener vi har nok med korona-krisen og utfordringene med integrering av innvandrer som allerede har kommet. MDG, SV og Rødt vil at Norge tar imot flyktninger. Venstre og KrF lanserer et nytt primærstandpunkt: De anerkjenner at situasjonen er prekær, at vi må finne akutte løsninger, og ikke bare vente på de langsiktige, såkalt “bærekraftige” løsningene.

Flere europeiske land er av ulike grunner, redde for å gjøre noe. Flyktningkrisen i 2015 løftes frem som et skrekkeksempel. Landene er også redde for signaleffekter. Dersom vi evakuerer Moria nå, vil leiren fylles opp igjen etter få uker. Europas politikere vil ikke signalisere at leiren har en bakdør til lykkeland. Ekspert og medlem av Nobelkomiteen, Asle Toje, mener også Tyrkias frislipp av flyktninger før korona-krisen har skremt Europa. Europa vil ikke la seg diktere av en slik stat eller bli satt “sjakk matt”.

Regjeringen og Stortinget står nå foran et viktig etisk valg. Forrige hjemhenting førte til regjeringskrise. Vår bønn er at politikerne nå evner å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og ikke lar seg trollbinde av parlamentarisk taktikkeri. Politikk er “det muliges kunst”.  Det handler om å våge å prioritere. Viktige hensyn opp mot mer viktige hensyn. Folk lytter når tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik benytter utestemme. Og folk er enige: Dette handler ikke om penger. Dette handler om barn! 

En tidligere politiker vet hvilke retoriske grep som benyttes for å vise handlekraft samtidig som man faktisk ikke gjør noe. 19 tidligere statsråder har en udefinert påvirkningskraft på sittende politikere. La oss håpe, Bondevik (KrF), Godal (Ap), Enger (Sp), Normann (H), Dørum (V) og co. får gjennomslag. Sammen med mange av oss humanitære og frivillige organisasjoner, kirkesamfunn og 46.000 underskrifter.

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Om korona-viruset får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. 

Av alle land i verden har Norge de beste forutsetninger for å kunne handle straks og med kraft. Vårt moralske ansvar kjenner ingen landegrenser. Det er heller ikke begrenset til barn med norsk pass.  En snar evakuering og samtidig tilrettelegging av langsiktige trygge løsninger er nødvendig. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.  


Øystein Magelssen, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere