Morten Andreassen

35

ID og DNA -konsekvenser for religion (7)

Publisert: 16. apr 2020

En fortsettelse av ID og DNA -konsekvenser for religion (6)


AEL: Det er en hemsko om debatten om evolusjonsteorien blir rettet mot personer

--

MA:

Når man setter personlige betingelser og føringer for hva evo.t er / står for og implikasjonene av den, så blir debatten pr definisjon personlig. Nå man insinuerer at evo.t er skyld i personers holdninger vedr andre mennesker blir debatten pr definisjon personlig. Men husk, Det er DU som gjør dette personlig, ikke jeg.

Jeg har avvist ALLE føringer du kommer med jeg vil ha meg frabedt insinueringen om at dette er min holdning.

Denne ”debatten” du sikter til er av og for deg selv.  AEL: Vil du si at svensk håndtering av epidemien, der noen i utgangspunktet snakket om å slippe epidemien løs, også var irrasjonell og besto av tvangstanker -her?

-

MA:

Tviler på at det tvangstanker, men det å gå rundt å beskylde evo.t for handlingen ER en tvangstanke. Å gi evo.t skyld er en tvangstanke. Du må gjerne skylde på gærne personer. Det er f.eks ikke e= m*c^2 sin skyld for atombombene i Japan, verken utførelsen eller at det var teknisk mulig.

Slike absurditeter må du også inkludere med en slik tankegang.

Selv om gravitasjon er fakta og den forklares gjennom gravitasjonsteorien sier dette ingenting om at man kan/burde kaste folk ut vinduet. Eller mener du kanskje det ?

Dessuten er dette som sagt ikke mitt bord.

Jeg tar FULLSTENDIG avstand fra slike holdninger. Mulig det er fordi jeg har lært å tenke selv.AEL: ET sier ikke noe om dette direkte. Men om ikke mennesket er noe mer enn en utviklet amøbe, evt. en parasitt, så ligger ikke tvil om menneskets verdi særlig fjernt. Se f.eks. en abortdiskusjon fra USA –her. Jamvel om det skulle være et høyerestående dyr, -noe paleontolog og agnostiker G. Bechly avviser her, så drepes jo mange dyr. Om du er på jakt etter andre ID-folk som ikke er religiøse, kan Michael Denton være et tips.

--

MA:

“Om mennesket ikke er mer enn en utviklet amøbe”, wtf

* Hvem mener dette ?  Ta det opp med dem.


Evo.t tar ingen stilling til hva er hva. Det er ikke noe “mer/mindre enn” (noe jeg har presisert flere ganger).


Det er direkte trist å se at du ikke greier å skille ut hva ET er. Tenker du ikke tok tipset med så skrive det ned 10 ganger. Kanskje det ikke bare hadde hjulpet deg men også alle de tusener du sikter til.AEL: Du, og metodologisk naturalistisk vitenskap, utelukker det i utgangspunktet. Å hevde at materie kan skape en kode, er som å hevde at en PC kan skrive sitt eget program. Koder kommer fra et sinn, likesom program kommer fra et sinn.

--

MA:

Her er flere ting som vi har vært igjennom tidligere.

1.Jeg utelukker ingenting, kommer jeg til et punkt der man ikke vet. Da er jeg ærlig å sier “vet ikke”. Vet ikke, betyr ikke betyr hos meg, at svaret er noe annet slik du mener.

2.At noe ser vanskelig ut betyr ikke at det er en gud bak. Klassisk ”god in the gap”.

3.Hva trenger du til en genetisk kode ? (Vet du egentlig dette ?, du må jo det for ellers kan du ikke komme med påstanden ?)

4.Hvorfor kan ikke en genetisk kode dannes naturlig ?

5.Hva forskning kjenner du til og hvorfor avviser du denne ?

Din matte vedrørende proteindannelser er feil på så mange plan.

1. Proteinsekvens dikteres IKKE ut fra DNA.

2. Basepar har ingenting med proteindannelse å gjøre.

3. Du kan erstatte helt vilkårlig DNA i nærmere 30% av alle base posisjonene som tilhører proteinsekvens og ende opp med IDENTISK protein. Hva sier dette deg egentlig om at alle mutasjoner er ødeleggende ?  Det er jo rett og slett ikke intelligent designet og mennesket har jo allerede betydelig forbedret denne. 

4. Et protein må ikke bestå av minst 1000baser eller 333aa. Det minste proteinet kan du telle alle aa på en hand.

5. Det er fullstendig feil, uredelig og en stråmann om du mener at proteiner må ha vært av samme størrelse og sammensetning ved primitivt liv (abiogenese) som i dag.

6. Og ikke minst, et protein blir ikke satt sammen virkårlig slik regnestykket ditt krever. Så hvorfor i det hele tatt gjøre en utregning som ikke har hold vi virkeligheten.
MA: 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ? 1. Hvilken rest snakker du om ? Har jeg sagt noe om dette ?

AEL: Jeg sikter til det du skrev i denne forbindelse : Du: ET derimot er reduksjonistisk og hevder at helheten ikke er større enn summen av delene.

MA: *Det er direkte feil. Den er såpass grov at jeg tenker det må være en skrivefeil.

---

MA:

Jeg forstår ikke denne. Du kommer med en påstand som jeg finner svært merkelig. Så merkelig at jeg tror det må være en skrivefeil. I stedet for å presisere eller korrigere, kommer du på bakgrunn av dette blander du inne noe helt nytt om rester.  

Hvorfor tror du at dette blir mere opplysende ?


Du må nesten gjøre rede for hva du mener så skal jeg prøve svare. Men naturen er full av eksempler på at helheten er større enn summen til delene. Dette har vi til og med et eget begrep for dette.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere