Stefan Bonkowski

4

Lund og Intelligent Design

Intelligente designkreasjonister liker å late som om deres spesielle versjon av kreasjonisme er vitenskapelig. De hevder at de har bevis på en intelligent designer , men 99% av litteraturen deres er et angrep på evolusjonen og ikke et forsvar av en ny vitenskapelig teori .Hvem eller hva denne designere er nekter de å fortelle noe om.Har de ikke svar? Eller holdes svaret skjult for at en ikke kan innrømme at dette er religiøst basert

Publisert: 10. apr 2020

Nå er ikke mitt største ankepunkt påstanden om at en intelligens står bak evolusjon. Det er først  og fremst den selektive bruk av «andres» forskning,utelatelse av data,»Cherry Picking» ,manglende kildereferanser og ikke minst at Lund stadig bruker andre og tredjehånds opplysninger.I steden for å vise eller gå til grunnkilden. Siden jeg måtte finne grunnkildene og studere disse tok dette svaret tid.

Nesten alle linker Lund bruker er fra «Evolution News»,eller «Kristen Ressurs» som igjen stort sett er basert på oversettelser og og linker videre til forskjellige  ID orgaisasjoner. Det argumenteres altså fra ferdigtolkede resultat der utgangspunktet er at man må på en eller annen måte må få inn en intelligens i evolusjon.

Noen unntak kan en finne som Lents,Swamidass og Lenski`s kritikk av Behes siste bok. Ellers er det linket til kjente  ID tilhengere som Beachly,Sandford,Dempski,Eberlin,Meyer,Axe,Gauger osv.

Men hvor er de egenproduserte svar på  hypotesene fra ID.Hvor er testreultatene fra egne vitenskapelige tester,laboratorieforsøk osv ? De er nesten fullstendig fraværende.

Det det store flertallet av ID tilhengere gjør er å bygge sin sak på andre forskeres resultat. Der de  bruker sin forutintatte oppfattning til tolkning,feilsitering,selektiv utvalg og utelatelser av vitenskapelige data og funn. Det er jo bare å se på f.eks «Evolution News» sitt oppsett av sidene.Bare deler av vitenskapelige journaler,kritikker og motsvar,blir gjengitt.Hvorfor?? Det er også dette ID blir kritisert for.En kan jo bare se hvordan M.Behes påstander blir kritisert.Ikke det at der nødvendigvis  er så mye feil,men det at han utelater svært mye av det som motsier det han skriver.

Ikke det at det ikke skal stilles kritiske spørsmål til vitenskapen,men det bør gjøres på en inntelektuell ærlig måte.

Bare noen få eksempler på hvordan dette gjøres.

Ta første link «Can New Genes Emerge from Scratch?»

Her vises det til hva Dr.Adam Levy skriver i Nature om de-novo gener .Levy gir en enkel oversikt over forskningen. Men om en går direkte til grunnkilden « Molecular mechanism and history of non-sense to sense evolution of antifreeze glycoprotein gene in northern gadids sies det : «Selv om de fleste nye gener utviklet seg fra eksisterende forfedre, anses noen å ha oppstått fra ikke-kodende DNA. Imidlertid forblir de relevante mekanismene, funksjonene og de selektive kreftene usikre. Vårt dokument presenterer klare bevis på at frostvæske glykoproteingenet til den nordlige torskene stammet fra et ikke-kodende område. Vi beskriver videre den detaljerte mekanismen for dens evolusjonære transformasjon til et fullverdig avgjørende livreddende gen. Denne artikkelen er en konkret disseksjon av prosessen med en de novo genfødsel som har gitt en viktig adaptiv funksjon direkte knyttet til naturlig seleksjon.

I en annen link viser Lund til Essayet: To Much Eukaryote LGT av William F Martin (https://philpapers.org/rec/MARTME-9 )

Men merkelig nok velger han å utelate: Demystifying Eukaryote Lateral Gene Transfer (Response to Martin) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414004887  som et motsvar til Martins påstander.

Det skal ikke mye undersøkelser til før dette viser seg nok en gang å være «Cherry Picking»

Eller hva me M.Behe liste av mutasjoner i isbjørn.Hvorfor velger han bevisst å utelate en god del av dataene

Han viser ikke det originale diagrammet fra den vitenskapelige journalen han henter dataene fra. Behe utelater de fleste mutasjonene fra det originale diagrammet. Her:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414004887   Hvorfor tro?

Slike feile gjengivelser av forskning finner en en mengde av.

P, L, C og S -ringer minner mer om mekanikk enn om biologi. Dette er  deler sammensatt av proteiner. L Ring: Lipopolysakkarider (LPS), også kjent som lipoglykaner og endotoksiner, er store molekyler som består av et lipid og et polysakkarid sammensatt av O-antigen P Ring: Peptidoglycan (murein) er en polymer som består av sukker og aminosyrer C Ring: FliG, FliM og FliN proteiner S Ring: FliF-protein som er er underenhetsproteinet fra  M-ringen

Er disse 'stillasproteinene' reelle eller tenkte(fiktive)?  Hvilke -og gjerne hvordan er de sammensatt? De er reelle,man vet hva de er laget av,hvilke DNA ,proteiner,homologier med andre former (24 basis gener som alle lignende formasjoner har) som danner disse samt en mengde andre detaljer. https://www.pnas.org/content/early/2020/04/01/1916935117

Dessuten hva satte gener i stand til å kode for mange ulike proteiner? Dette er en kjent prosess i vitenskapen. De forskjellige måtene gener kan forandre sitt uttykk på kjenner nok Lund godt nok til selv


Noen gener, viser det  seg, blir brukt til å lage flere proteiner. I prosessen med å gå fra gen til protein blir ikke oppskriften alltid tolket på samme måte. Noen av de resulterende proteiner blir så litt annerledes Og noen ganger betydde de endringene mye. Det er ett gen, kjent i visse biologers kretser, hvis to proteiner gjør helt motsatte ting. Den ene vil tvinge en celle til å begå selvmord, mens den andre vil stoppe prosessen. Og i et av de mest ekstreme eksemplene som er kjent fra vitenskapen, gir et enkelt fruktflue gen oppskriften på mer enn 38 000 forskjellige proteiner.

Eller kanskje «Widespread Expansion of Protein Interaction Capabilities by Alternative Splicing»

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867416300435

Behe oppsummerte i Darwin Devolves, virker 'Darwins seleksjons-mekanisme hovedsakelig ved å kaste bort genetisk informasjon til fordel for kortsiktig gevinst.' Medfører dette riktighet? Ser ikke slik ut.

Merkelig nok så viser tester at organismer som har  mistet genetisk informasjon.Får denne tilbake når  miljøet forandres tilbake til utgangspunktet ,og organismen en fordel i dette  miljøet.. Evolutionary regain of lost gene circuit function https://www.pnas.org/content/116/50/25162

Når det gjelder LTEE eksperimentet vil jeg henvise til Lenskis forskningsresultater.Lett tilgjengelig for den som vil. Ellers kan en vise til Lents,Swamidass,Lenski.Og også Behe`s kolleger fra Leigh universitetet Amber M.Rice og Gregory I.Lang

Mattematisk modellering

Skal du ta Lynch til inntekt for ditt syn får du ta med alt. Hva med forskjellen mellom Behe og Snokes modellering og Lynch Behe & Snoke hevdet at med to mutasjoner trenger du en populasjonsstørrelse på 10*12 for å fiksere den nye allelen i en million generasjoner. Lynch-simuleringen viser at den nye allelen kan fikses i en million generasjoner med befolkningsstørrelse på bare 10*6 forutsatt at det er 50 potensielle mutable steder (n = 50). Det er en forskjell på seks størrelsesordrer.

Eugene Koonin er vel heller ikke noen stor tilhenger av ID,heller tvert i mot,men ID tilhengere klarer likevel å plukke ut selektive deler av hans uttalelser og journaler til støtte for sitt ståsted. Skulle gjerne hatt tid til å gå igjennom flere punkt.Det får være til en annen gang.

Evolusjonsteorien testes til stadighet.Hvor kritikk av ET og dens noen ganger mangel på forklaringer og funn.Fører til ny forskning og nye resultat.

En god vitenskapelig teori skal kunne komme med prediskjoner om hva man skal finne. En vitenskapelig teori må være testbar og basert på observerbare bevis. En vitenskapelig teori gir forutsigelser om forekomster i den naturlige verdenen som deretter kan testes gjennom vitenskapelig eksperimentering.Det gjør evolusjonsteorien gang på gang,innefor alle dens felter. ID gir ingen spådommer og kan ikke granskes ved hjelp av den vitenskapelige metoden.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere