Morten Andreassen

35

ID og DNA -konsekvenser for religion (3)

Publisert: 8. apr 2020

Dette er en fortsettelse av tråden her,  Asbjørn E. Lund 30.03.20


Du: Tilsvarende kan sies at der hvor EvolusjonsTeorien (ET) ikke kan være vitenskap, ønsker den å være en altomfattende forklaringskilde

* Det får bli din sak. Jeg mener det er absurd og jeg kjenner ingen andre som har slike meninger. Å bruke evolusjonsteori, eller gravitasjon for den del, som en substitutt er direkte meningsløst. Hvorfor ?, hvorfor må du ha et substitutt ?


Du: ET derimot er reduksjonistisk og hevder at helheten ikke er større enn summen av delene.

*Det er direkte feil. Den er såpass grov at jeg tenker det må være en skrivefeil.


Du: I prinsippet kan det være en utenomjordisk intelligens, ála aliens, men om en henfører det til hele universet, må det logisk sett være noe utenom tid og rom

* En alien utenfor tid å rom som IKKE er gud. Come on...


Du: Dersom man begrunnet kan utelukke lovmessighet, og fenomenet ikke kan begrunnes ved tilfeldigheter, gjenstår bare design

* NEI. Det er ikke slik at design vinner fordi man ikke fant noe annet. Denne fremgangsmåten ER IKKE vitenskap. Du kan ikke påstå at det er slik vitenskap fungerer, da fatter du ingenting av hva vitenskap er. Du dokumentere selv hva du påstår. Kjære dommer, vi i juryen finner ikke grunnlag for at Mr. Lund er uskyldig, derfor dømmer vi han til ….


beta-globin pseudogenet, Sjekk engelsk wikipedia, men det beste er vitenskapelige oppslagsverk som kan fortelle om hva som menes med pseudogen.


Du: Litt usikker på hva du mener med 'eksempler på designeren'. Regner kanskje ut fra sammenhengen, at det innebærer at det må kunne henføres til en verdslig designer, helst en jordisk.

* Det spiller neppe noen rolle hvem, hva eller hvor. Har man eksempler på at X kan danne Y. Og senere ser noe som er tilsvarende  Y er det ikke en kjempetabbe å forslå at X har vært der.

Det kan være mennesker, dyr, eller naturen selv. Om det skal være smågrønne marsboere må man neste vite at 1) De finnes 2) de har vært involvert i Y tidligere.

Når man har Y og sier gud uten å vurdere å legge frem 1 og 2, mener jeg at noe mangler for en slik konklusjon.


Du: …. retts-slutning ut fra daværende konsensus i biologien være gyldig for alle fremtid, som jeg er uenig i.

*Dette hadde ingenting med biologi å gjøre. Det ble påstått at ID var vitenskap (ikke biologi) det ble fullstendig og totalt avvist at de oppfylte kravene til vitenskap. Videre ble det presisert at ikke bare var det uvitenskapelig, det var direkte koblet til kreasjonisme og religion.


Du: Etter min mening tilhører bevisbyrden evolusjonister: Fjern en del fra IRK-sammenhenger, og påvist at de fortsatt utfører SAMME funksjon! Vi er fortsatt uenige om den jobben er gjort.

* Det er ikke det samme som IRK. Alle delene i IRK må hver for seg være uten funksjon. Bare i IRK vil de kunne ha funksjon. Hvorfor skal man kunne fjerne komponenter og likevel ha opprettholdt funksjonen det gir jo ingen mening. Og det sier ingenting om systemet ikke kan ha blitt dannet naturlig. 

Du påstår at IRK  er vitenskap, da skal denne dokumentasjonen allerede foreligge. Vitenskap fungerer ikke slik at om du ikke kan motbevise meg har jeg rett slik du tenker her.


Du: Når du tar med hele det duploide genomet, så tar du med en 'motsatt' versjon, som ikke inneholder noen ny informasjon: A knytter seg alltid til T, og C knytter seg alltid til G. Det er heller ingen informasjon knyttet til 'ryggraden' (sukkermolekylet)  i DNA. Der er aldri påvist at fysisk affinitet påvirker sekvensen av baser.

* Ok, her var det litt å ta tak i.

1) Nei, det er ikke dette som menes med duploid genom.

2) Modifisering DNA-ryggraden er kjent i flere systemer.

3) Er usikker hva du mener med ”fysisk affinitet påvirker sekvensen av baser” det er jo utelukkende fysisk affinitet som bestemmer dette både i kopiering av DNA og dannelse av RNA. Dette fenomenet benyttes til og med i medisinsk behandling som cellegift og virus bekjempelse.


Du: Mitt hovedpoeng var å trekke fram hvor kompakt DNA-molekylet

*Mitt poeng var at det spiller ingen rolle om det er superkompakt eller laus som bare rakker’n. Ingen av delene taler for, eller mot, verken design eller evolusjon. Du tenkter sikker på dette som ”å så fantastisk kompleks” argument. Ikke er det et argument og uansett er det ikke greit å dikte opp noen tall. Det gjør liksom ikke saken din mere troverdig. 

Jeg vil fortsatt vite for og hvordan du fikk disse tallene med DNA lengde, mengde og tyngde.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere