Aase Marie Holmberg

38

KOMMENTAR TIL ANDRE WERGELANDS INNLEGG 2. april 2020

TEKSTER I BIBELEN ER OGSÅ MENNESKE ORD, OG SENERE INNLEGG OM BIBELTROSKAP OG BIBELTOLKEBUDSKAP.

Publisert: 8. apr 2020

BIBELTROSKAP-BIBELTOLKEBUDSKAP. 

«Ikke å påberope seg å ha monopol på sannheten, og akseptere at kirken har flere syn på enkelte teologiske spørsmål. Gud er større enn alle våre ord, et mysterium som ikke rommes i ordene. Den Hellige ånd skal veilede oss til sannheten.»

Espen Ottosens bok «En annerledes vei, motstrøms om kjønn, kjærlighet og sex»

Espen Ottosen er en meningsmotstander jeg ofte er uenig med, men som jeg har fått stor respekt for. Han innehar masse Bibelkunnskap er aldri vemmelig mot sine meddebattanter, i så måte er han en gentleman.

I boken intervjuer han flere kristne homofile som ikke vil gå inn i et homofilt forhold. De har ulike fortellinger. Her får vi høre om livene, troen og overbevisningene deres. I tillegg blir Bibeltekster knyttet til homofilispørsmålet belyst og analysert. Innholdet i boken har utløst en heftig debatt i Vårt Land om Ottosen er bibeltro.

Ikke alle ord i Bibelen er Guds ord.

 Sannhet er ikke ensartethet. Helt fra kirkens begynnelse har den arbeidet med å tolke Bibelen riktig. En av de først kirkefedrene, Origiens (ca 200) la ut en lære hvor alle ting ville bli tilbakestilt av Gud. Hans kjærlighet og tålmodighet vil seire, og alle ville bli frelst til slutt.

Bibeltekstene har oppstått over lang tid og må forstås ut ifra sin samtid og sammenheng. Mange forskere mener Bibelen også må leses i lys av tradisjon og overlevering til kirken gjennom 2000 år. De kristne står ikke alene om Bibeltekstene, men har Kirkens fortid og nåtid med seg.

Kirkens to syn på likekjønnet samboerskap

I 2017 kunne biskopene og Kirkemøtet sette punktum etter flere tiårs diskusjoner om de homofiles plass i Kirken. De tolket Bibelen forskjellig og måtte kompromisse da de skulle formulere disse omstridte punktene i læren. De kom fram til at det skulle være to syn. Homofili, homosexualitet, og likekjønnet samboerskap skulle likestilles med heterofil praksis. Da det gjaldt vigsling kunne prester og andre ansatte reservere seg fra å delta i seremonien.

Ottosen ikke bibeltro!

Denne konklusjon kommenterte professor Moxnes i et av innleggene. Hans forklaring på likekjønnet samliv var forståelig.

Han sier Ottosen kortslutter når han påstår Bibelen snakker om homofilt samliv. Videre at samliv er et moderne utrykk for et forhold mellom mennesker som er følelsesmessig eventuelt fysisk, og som særlig brukes om et felles hushold for ektefeller og samboere. Moxnes mener at det ikke er dette de Bibelske forfattere snakker om. Når Bibelen avsier sex mellom menn dreier det seg mellom homosexuelle handlinger. Tekstene skiller ikke mellom slike handlinger som voldtekt, prostitusjon, misbruk av slaver eller frivillig sex.

Jeg mener det er galt å si at Ottosen ikke er Bibeltro. Han har gjort sin tolkning og kommet fram til en annen konklusjon et Moxnes. Ottosen er ikke alene om synet på at likekjønnet samboerskap er uforenlig med Bibelen. Verdens største kirkesamfunn, den katolske kirke deler den samme lære om likekjønnet samliv. Jeg mener Ottosen er Bibeltro.

Både Moxnes og Ottosen Bibeltro!

Universitetslektor Andrew Wergeland hevder i sitt innlegg i Vårt land at både Moxnes og Ottosen er Bibeltro. Han mener siden kirken nesten overalt lærer at likekjønnet samboerskap er i strid med Guds vilje er det å bruke og tolke Bibelen i samsvar med dette en måte å være Bibeltro. Kloke ord å ta med seg.

Jeg synes både Moxnes og Wergeland har gitt kloke og forståelige tolkninger om hva Bibelen mener om likekjønnet samboerskap. Selv har jeg blitt klok av å lese noen av de mest fremtredende teologer, som alle har gått tilbake til grunntekstene gresk og hebraisk. Professor Jacob Jervell har studert Bibelen i flere tiår på grunnspråkene og sier det ikke står noe i Bibelen om homofili. Heller sies det ikke noe om lesbisk kjærlighet. Det eneste Bibelen taler om er homosexuelle handlinger begått av hetrosexuelle menn. Det som forekommer i 1. kor. 6 vers 9 synes å være gutteskjending. Det samme sier biskopene Osberg og Køhn. Disse har finkjemmet skriften via grunntekstene og sier at en så absolutt inkluderer homofile og lesbiske. Disse biskopene stod også på barrikadene når det gjaldt kampen om kvinnelige prester.

I sitt andre innlegg i Vårt Land 2.4: «Bibelen er også menneske ord», hevder universitetslektor Andrew Wergeland.» For meg handlar det om å hjelpe folk og ha eit syn på Bibelen som bidrar til einskap i kyrkja». Videre sier han det er vanskelig for ham å se at Kirkens to syn på samboerskap samtidig kan være rette.

Wergeland sier han vil forkynne Bibelens budskap om likekjønnet samliv slik at det blir enhet i kirken. Videre at grunnen til begge teologiene kan være et utrykk for bibeltroskap, er fordi de er baserte på arbeid med NT tekster.

Kirken vår har bestemt at medlemmene kan ha ulike syn på samboerskap. Thomas Aquinas (ca 1200) slo fast: «samvittighetens primat er menneskers rett og plikt til å følge sin samvittighet». Han sa:» den kristne begår synd ved å følge diktatorer og paver og andre autoriteter dersom samvittigheten, etter nøye overveielser, sier noe annet». «Størst av alt er kjærligheten» Av den grunn må kirken ta imot med åpne armer alle de som velger til troskap i nettopp kjærligheten»

Jeg håper Wergeland er enig i at Bibelens sannhet ligger i dens Kristus forkynnelse. Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne ufeilbarlighet (formulert på det 2. vatikankonsil) Så får vi be om Den Helliges Ånds veiledning.

Snart skal vi feire påske. Den blir spesiell i disse uvirkelige, og uhyggelige Corona tider med kirker uten gudstjenester for første gang siden middelalderen. Nå må vi trøste og oppmuntre hverandre og be Vår Herre gripe inn og redde verden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere