Anders Møller-Stray

17

Hvem er tilliten verdig?

Vi er kastet inn i en tid med stor usikkerhet, både helsemessig og økonomisk. Som et land med stor offentlig rikdom, har vi muligheten til å igangsette store hjelpepakker til mange grupper i samfunnet, deriblant viktige bedrifter som til daglig utgjør arbeidsplassen til mange av våre innbyggere.

Publisert: 3. apr 2020

Stortinget har vedtatt flere hjelpepakker, og til tross for noe uenighet om prioriteringer, utførelse og treffsikkerhet, er de fleste enige i at dette er et gode for landet. Det er regjeringen som har som oppgave å utarbeide forslag til støtteordninger, og opposisjonen kommer så med innspill og krav til endringer, før forslagene blir vedtatt i Stortinget. På mange felt har det vært enighet, men på noen har uenigheten vært stor. Ett av punktene det har vært uenighet om, er hvorvidt selskaper som mottar økonomisk krisehjelp skal få lov til å gi eierne sine utbytte dette året. Deler av opposisjonen ville stenge denne muligheten, men KrF, Venstre, Høyre og FrP presset igjennom at vi som land skal vise næringslivseierne den tilliten at vi ikke lar støttemilliardene komme med slike forbehold.


Det har også vært argumentert med forskjellige praktiske følger ved slike forbehold, som presenteres som argument for å holde eierne tilliten verdig.


Samme regjering er fra før kjent for et meget stramt regime mot uføre, syke og arbeidsledige. Store ressurser er satt inn på byråkrati, etterprøving, og trenering for de som går på AAP, flere har opplevd å bli fratatt all pengestøtte fordi Nav ikke har vært enig med legens vurdering av at arbeidsavklaringen er over, og at uføretrygd bør innvilges. Regjeringens manglende tillit til syke og deres fastleger har ført til at tusener har blitt overført til sosialhjelpen, en minimal støtteordning der man må selge unna hus og hytte før man i det hele tatt får hjelp. Disse menneskene kan nikke gjenkjennende til den følelsen av helsemessig og økonomisk usikkerhet vi andre opplever i møte med Corona. De kan også nikke meget gjenkjennende til at manglende tillit får svært alvorlige praktiske konsekvenser for deres mulighet til å gjøre det beste ut av eget og deres eventuelle barns liv. Situasjonen er ekstraordinær for samfunnet nå, men for disse menneskene har den vært ekstraordinær lenge.


Det er uten tvil viktig og riktig å gå langt for å redde arbeidsplasser, også når det innebærer utstrakt bruk av offentlige midler til å redde private selskaper. Imidlertid er det vanskelig å forstå hvorfor rike aksjeeiere skal vises en langt større tillit enn slitere som har fått helsa ødelagt av tunge fysiske jobber samfunnet også er avhengig av. Hvorfor skal vi gi noen muligheten til å lovlig bruke fellesskapets penger til å handle aksjer på billigsalg, mens vi krever at andre skal selge huset før de får hjelp til å kjøpe brød? Jeg tviler ikke på at mange næringslivseiere vil utvise moralsk bevissthet i denne situasjonen, men jeg tror heller ikke det er grunn til å tvile på at andre ikke vil gjøre det. Og da har Regjeringen brukt denne situasjonen til å flytte offentlig rikdom og makt over på private hender, uten at fellesskapet får noe tilbake.


Ord som dugnad sitter løsere enn vanlig blant høyresidens politikere i disse dager, men det vi har åpnet for minner om en dugnad der borettslagene i Groruddalen samles for å feie oppkjørslene til villastrøkene i Holmenkollåsen. Vi trenger en tillitsreform, hvor tilliten fordeles likt, uavhengig av saldo og helsetilstand.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere