Stefan Bonkowski

4

Ikkereduserbar kompleksitet går mot reduserbar.

Intelligent design tilhengere hevder at nye funksjoner bare oppstår gjennom "målrettet design" av ny genetisk informasjon, et påstand som ikke kan testes.De kan heller ikke vise til når og hvoran designeren griper inn. Derimot gir moderne evolusjonsteori et sammenhengende sett med prosesser - mutasjon, rekombinasjon, drift og seleksjon - som kan observeres i laboratoriet og modelleres matematisk og er i samsvar med fossilprotokollen og komparativ genomikk

Publisert: 3. apr 2020

Nei atrikklene  jeg sikter til er ikke slaktet på noen som helst måte. Og de er heller ikke 12-13 år gamle.


Hvordan kunne en molekylær maskin utviklet seg for to milliarder år siden er en stor oppgave å finne ut av. Nye observasjoner ved hjelp av elektronkryometomografi, har gitt oss mye bedre casestudier. Flagellar motorer i forskjellige organismer er svært forskjellige noe som tyder på (relativt) nylig evolusjon Alle motorer har en konservert konstruksjon kjerne som ligner den godt studerte Salmonella og Escherichia coli, men mange motorer har ‘boltet på’ forskjellige tilleggsproteiner for å danne et mangfold av strukturer, ofte indre membranassosiert, og / eller ytre membranassosierte ringer og skiver. Elektroniske kryotomografiske studier antyder en selektiv fordel for dette mangfoldet er å øke motorens dreiemoment . Sammenlignende studier som dissekerer arkitekturen til statoren og rotoren viser at radiusen varierer på tvers av arter, og at antall motor proteiner i statorringen varierte tilsvarende. De tilleggsproteiner som dannet ‘stillas’ strukturer for disse bredere ringene forenklet denne variasjonen betydelig., variasjon i stator og rotor komponenter.De kvantitativt forskjellene i tidligere målte dreiemoment forklare ikke bare

hvordan forskjellige motorer gir forskjellige dreiemoment, men ga også en tydelig selektiv fordel for den observerte mangfoldighet i flagellare motorer. Motorer har effektivt utviklet alternative ‘giringer’. Dette har det skjedde flere ganger uavhengig av arter uavhengig og ved bruk av forskjellige stillasproteiner Hva forteller det oss om molekylær evolusjon? Etterfølgende studier fokuserte på å utlede en evolusjonsvei og identifisere  hvordan  stillasproteiner utviklet seg. C. jejuni motorfunksjon f.eks har   mye større stillasprotein enn enklere motorer. Denne motoren var  naivt ‘irreducible complex’, til tross for klare bevis fra sekvenshomologi for at den har utviklet seg fra en felles enklere stamfar. Hvordan da, hadde denne mer komplekse motoren utviklet seg uten å gå gjennom en ikke-funksjonell   derfor selektivt skadelig - mellomform? Filogenetisk og elektron kryotomografisk undersøkelser av mellomliggende motorer avslørte et lappeteppe av forskjellige komplementer av stillasproteiner. I stedet for at mellomprodukter viser dette tydelig trinnvis tilsetninger av diskrete proteiner, noen organismer hadde bare den indre membranassosierte stillasprotein, mens andre bare hadde det ytre membranassosierte stillasproteinDette viser

tydelig  tilbake på en evolusjonsvei tilbake til en enklere forfederstatus. Hvordan utviklet denne tingen seg? Dette tilsynelatende paradokset kan faktisk forklare "Irreducible complexity" av Campylobacter-motoren: en inkrementell serie av trinnvise stillasprotein tillegg.Selv om en ikke har alle detaljer.


Mange arter samler ikke-homologe tillegg i indre  og ytre membranassosierte strukturer. Den mest sannsynlige forklaringen er at indre membran- og ytre membranassosierte strukturer har utviklet seg konvergent flere ganger, noe som antyder at stamfaren til C. jejuni utviklet opprinnelig to strukturer uavhengig av hverandre. Begge delene kan tydeligvis fungere alene, selv om de har blitt avhengige senere. Dette antyder at i stedet for å utvikle seg fra starten som en sammenhengende del, . Har slike strukturer  utviklet seg flere ganger  hvor de har  utviklet seg både indre og ytre membranassosierte strukturer uavhengig av hverandre.


Common Evolutionary Origin for the Rotor Domain Of Rotary Atpases And Flagellar Protein Export Apparatus

https://journals.plos.org/plosone/article? id=10.1371/journal.pone.0064695

Diversificationof Campylibacter jejuni Flagellar C-Ring CompositionImpact Its Structure and Funtion In Motility,Flagellar Assembly And Cellular Prosesses

https://mbio.asm.org/content/11/1/e02286-19.full#sec-10


Å påstå at naturlig seleksjon er kun skadelig ref link. (Covid-19) må da skyldes en gedingen misforståelse for hvordan naturlig seleksjon virker. Ja,for andre skapninger er viruset skadelig,men for viruset selv er det en fordel. 

De med best egenskaper i en populasjon er de som oftest overlever får dermed  flest avkom,Det er naturlig seleksjon.

Ikke de andre som eventuellt blir skadelidende av dette.


Behe`s påstand om  at “tilfeldig mutasjon og naturlig seleksjon er faktisk  voldsomt de-evolusjonerende, og skadelige” medfører riktighet når en selektivt velger å ta med kun det som støtter ens påstand og overser den totale mengden av data. Sannheten er imidlertid den ,at tap av funksjonsmutasjoner bare utgjør en liten brøkdel av naturlig genetisk variasjon. Hos mennesker er bare 3,5% av eksoniske og spleisingsstedvarianter

formodentlig tap av funksjon En undersøkelse av 42 gjærstammer f.eks viser at bare 242 av de nesten 6000 genene inneholder antatte tap av funksjonsvarianter. Faktisk viser det seg at  funksjonstaps varianter har en mye lavere allelfrekvensfordeling enn den store majoriteten av naturlig genetisk variasjon Behe der i mot henviser til  tap av funksjonsmutasjoner, i de situasjoner  der man forventer slike mutasjoner skal favoriseres som f.eks i  eksperimentell evolusjon.Men han  neglisjerer  prosessene som genererer nye råvarer og materiale for evolusjon.


Behe har rett i at tap av genetisk informasjon er en viktig mekanisme , men han overser  moderne evolusjonsteori. En teori som gir et sammenhengende sett med prosesser som, mutasjon, rekombinasjon, drift og seleksjon. Dette  observeres i laboratoriet , modelleres matematisk og er i samsvar med fossilprotokollen og komparativ genomikk.


Behe er skeptisk til at genduplikasjon etterfulgt av tilfeldig mutasjon og seleksjon kan bidra til evolusjonær innovasjon. Likevel er der overveldende bevis for at dette ligger til grunn for trikromatisk syn hos primater , olfaksjon hos pattedyr , og utviklingsinnovasjoner i alle metazoer gjennom diversifisering av HOX-gener . I 2012, viste Andersson et al.  at nye funksjoner raskt kan utvikle seg i et passende miljø . Behe erkjenner ingen av disse studiene og fortsetter å påstå at dette ikke er mulig.

Behe tar ikke med i sine påstander at der er  prosesser der

naturen gjenoppretter strukturer for ny funksjon. For eksempel den vanligste mekanismen som fører til det falske inntrykket av at ikkereduserbar kompleksitet finnes. Sphingomonas-bakterier har for eksempel utviklet evnen til å fordøye et trebeskyttelsesmiddel, pentaklorofenol, ved å rekruttere to ikke-relaterte biokjemiske veier . Ingen av veiene kan gjøre den jobben alene, men der er de samme

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere