Eilif Tanberg

3

Kirka må bli klimanøytral

Det er på høy tid at Den norske kirke engasjerer seg mer i klimakampen. Å bli en klimanøytral kirke innen 2030 er en utfordring som bør tas på strak arm, ikke avvises.

Publisert: 25. mar 2020


Svenska Kyrkan skal bli klimanøytral innen 2030. Kirkerådet her i Norge kommer i Vårt Land 23. mars med et kontant “nei” på spørsmålet om Den norske kirke skal følge etter. Ledelsen i Kirkerådet skylder på organisasjonskultur og tradisjon, siden hverken kirkemøtet eller Kirkerådet kan pålegge de lokale kirkerådene et felles mål om klimanøytralitet.


Det blir feil å komme med slike utspill, den stadig forverrede klimakrisa tatt i betraktning. 


Den norske kirkes øverste ledelse bør heller la seg inspirere av Svenska Kyrkans initiativ, og virkelig våge å være en ambisiøs forkjemper for klimaet som tar forvalteransvaret alvorlig. 


Hele kirkas ansvar

Selv om det stemmer at de lokale kirkerådene i Norge står sterkt, akkurat som i Sverige, betyr det ikke at Kirkerådet og kirkemøtet kan sitte stille og lempe ansvaret over på det lokale leddet. Kampen for klimaet er et felles ansvar. Derfor må Kirkerådet legge til rette for at vi også her i Norge får en gjennomtenkt, overordnet strategi som når ut til hele kirke-Norge, og har ett mål: at Den norske kirke skal bli klimanøytral. 


Om kirkemøtet i 2021 vedtar en tydelig og ambisiøs plan for klimanøytralitet innen 2030, inspirert av Svenska Kyrkan, har alle lokale menigheter god tid til å henge seg på det som kan bli en nasjonal, kirkelig dugnad. Det vil også være et tydelig signal overfor medlemmer av kirka og samfunn forøvrig om at morgendagens skaperverk tilhører oss: de unge. 


Kirka har til nå vært i stand til å iverksette klimarelaterte tiltak, men det har ikke vært nok. Klimakrisa blir stadig verre, og dét går på bekostning av skaperverket vi er velsignet med - det krever handling.


Klimakampen er en del av kristendommen

I skapelsesberetningen i første Mosebok fortelles det om hvordan Gud skaper himmelen, jorden, hav, dyr og planter. Så skaper Hun mennesket, som settes til å råde over det hele. Det er ikke nødvendig å tolke skapelsesberetningen bokstavelig for å ta poenget. Menneskets oppgave er å passe på, forvalte, leve i pakt med og passe på det Gud har skapt, men sånn det moderne mennesket lever, gjør vi det motsatte: vi ødelegger det. 


Norges Kristelige Studentforbund mener det er svært viktig at det kristne forvalteransvaret tas på alvor. Som studentorganisasjon kjenner mange av våre medlemmer på bekymring for framtida, og engasjement for å ta kampen for klimaet.


Vi må handle nå

For klimakrisa er reell, og den skjer her og nå. Hver dag herjer klimaendringer med skaperverket. 

Derfor er det på tide at Den norske kirke tar et tydelig standpunkt, går foran i miljøkampen og vedtar å bli klimanøytral innen 2030. Det skylder vi skaperverket. Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere