Asbjørn E. Lund

35

Svar til 'Intelligent design og DNA'

Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon, har han heller ikke tatt inn over seg.

Publisert: 16. mar 2020

 Svar til Morten Andreassens innlegg -her.

I sitt forklaring til Rune Aas på hvorfor bio-kjemikere kan komme med intelligent design  (ID) konklusjon i studier -her, kommer M. Andreassen med flere momenter som lett kan vendes andre veien. Det er en kjent sak at bias er noe alle i større eller mindre grad er beheftet med. At konklusjoner ikke er i tråd med reelle observasjoner, er også noe som lett kan anføres mot hans eget ståsted. Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At det er godt over 1000 PhD-forskere som har underskrevet oppropet Skeptisisme mot Darwinisme -her, avfeier han med å skrive om flat-jord miljø -noe som viser hvilken overlegen holdning som legges an. At grunnen til at ID ikke er et tema i det vitenskapelige miljø, er at man kun aksepterer naturlige årsaker, er noe han fortier. Det er i seg selv ikke en vitenskapelig begrunnet holdning.

At han uten videre går ut fra at at DNA-koden, som hos mennesket tilsvarer 3,2 milliarder 'tegn', og mesteparten er vist å ha betydning for å regulere og kontrollere hvordan DNA-uttrykkes, så ville det være lettere for ham å hevde at stykket han selv skrev, kunne ha blitt til ved tilfeldig trykking på tastaturet. Når han ikke kan forklare at en så kort tekst, kan bli til uten intelligent opphav, hvordan kan beviselig mye lengre tekster ha blitt tilfeldig til ved gradvis tillegging av informasjon? Bevis ønskes! Men det er selvsagt mye lettere å gjøre narr av meningsmotstanderes syn, som han har en velutviklet evne til.

Så går han over til å mobbe religion. At han selv 'tror på noe' som han misjonerer for i denne artikkelen og ellers, kommer ikke til overflaten. Én definisjon av religion er det man setter høyest i tilværelsen. I så måte rammes hans eget syn også her av det han selv skriver. Det er også en standard påstand at forløpet av evolusjon er nøyaktig slik man forventet. At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon -her,  har han heller ikke tatt inn over seg. Det er synd når gode mentale evner misbrukes til å fremme materialisme.

I Andreassens verden har begrepet 'irreducible complexity' "forsvunnet! Et raskt Google-søk viser 3,32 millioner funn. Har man isolert seg mot ID-smitte i norsk biologisk miljø? Det er allment akseptert at vitenskapsfolk har en agenda. Andreassens ser ut til å være å fremme naturalisme. At man benytter samme tankegang man beskylder motparten for: 'Det eksister så xx må ha funnet sted', viser at han ikke skal være så kjepphøy. Det er ikke bare fra ID-hold, men også fra naturalistisk hold standard blir neo-darwinisme angrepet. F.eks. i form av EES (Extended Evolutionary Synthesis -her) -som beviselig har samlet støtte fra mange flere de seneste årene.

Som vanlig er det ingen ting i det meningsmotstandere sier, som kan få M. Andreassen til å endre mening. Han vet selvsagt best selv, som evolusjonistisk biolog. At lærebøker er uforandret over 30 år, burde være et sannhetsbevis, men slik fungerer dessverre det ikke alltid slik i det norske skoleverket. Det er mange der som er 'Lurt av læreboken' (boktittel). At han ikke synes å ha giddet å sette seg inn i Behes argumentasjon i 'Darwin Devolves', når han kobler utvikling fra ulv til hund til ID, gjør at han kanskje skulle ha stokket om på rekkefølgen (lest boka først, kritisert etterpå.) At han påstår at hunderaser fremviser enorme forbedringer i forhold til ulv, så gjelder det knapt hva fysisk styrke og ferdigheter gjelder. At mennesker som ensidig har satset på å fremskaffe spesielle egenskaper, har oppnådd dette ved klare kostnader, burde være velkjent for Andreassen. Det er f.eks. tallrike defekter som knyttes til de ulike hunderasene.

Når noe degenerer skjer det f.eks. fordi det kutter ut egenskaper det ikke trenger i nåværende miljø, for å fungere bedre der. Men det kan (til vanlig) ikke vinne tilbake det tapte, om det tilbakeføres til opprinnelig miljø: I så fall er det via epigenetiske endringer, der arv betinges av miljø og erfaringer i dette. Hvor ulikt menneskelig DNA er, kommer an på variasjonen i utgangspunktet. Sanfords resultater om devolusjon har lite med jordas alder å gjøre, likesom biologi burde ha med religionssyn. At biologi-vitenskapen er av de med flest ateistiske vitenskapsfolk, er dessverre en realitet. Kanskje man er determinert til å tro på naturalisimen, for det er vanskelig å begrunne noen fri vilje om alt bare skyldes lovmessig bestemte bevegelser fra molekyler.

At noe fungerer effektivt i å ødelegge, behøver ikke motsi at hva det ødelegger er mye mer verdifullt. Jeg håper Andreassen er av samme oppfatning når mennesker dør av Covid-19 virus. Det skyldes bl.a at det tar noe tid før menneskelig immunsystem ikke så lett kommer opp med forsvar mot det. Men det skjer: De fleste i Kina som er blitt syke, er nå friske. Det er helst i tilfeller hvor det kombineres med andre sykdommer at det er dødelig, som jo må være kjent. Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep,  med Andreassens konklusjon om at det er bygd uten tanke og hensikt? Om det trengs flere eks, kan han jo tenke på at en bombe kan ødelegge det mest avanserte lab-utstyr. Jeg håper at han beholder distinksjonen kunstig og naturlig , om vitenskapen syntetiserer liv. Ellers vil vi snart høre at liv ble frembragt uten menneskelig intelligens, fra det holdet.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere