Morten Andreassen

35

Intelligent design og DNA

Rune Aas lurer på hva som gjør at forskere i bio-kjemi kommer med konklusjonen intelligent design i sine studier?Det svaret er flerdelt men det kokes raskt ned til.1) Bias, man leter etter et svar man ønsker å finne.2) Observasjonene er ikke reelle.3) Konklusjonen er ikke i tråd med reelle og ikke-reelle observasjoner.4) Nei, det er ikke flere og flere forskere som peker på ID. Det blir som å si at flere og flere forskere peker på en flat jord etter bare å ha vanket i flatearthsocity5) Intelligent design er et ikke-teama i det vitenskapelige miljø.

Publisert: 12. mar 2020

Atter en gang henvises det til DNA og at kompleksiteten og mengde informasjon er så enormt at det må være designet.

Argumentet er fullstendig tomt, og konklusjon feil passert. Du kan putte inn hva du vil slik som en gammel skole lek fra norsktimen. Du vil likevel komme ut med akkurat samme grad av (les. mangel på) gyldighet.

... Det er så mange sandkorn i Sahara, det må være designet.

... Det er så mange vanndråper i havet, det må være designet. Vann er da også ekstremt komplekst i seg selv så da må det i alle fall være designet. 


Selvfølgelig ikke, konklusjonen om en designer har ingen verdi. Det er bare ord satt sammen for en personlig religiøs nytelse.

”Å, det er så fantastisk” er ikke argument for design. Kompleksitet og enorme mengder informasjon er ikke argument for design. Det samme gjelder for mutasjoner, mutasjons-rate, alle genetiske endringer av hvilken karakter.

Det er korrekt at dagens teknologi åpner opp en mye større verden i hvordan analysere DNA. Men det er ingen prinsipielle forskjeller i konklusjonen i dag enn for 10 eller 30 år siden, mutasjoner er naturlige og endring i DNA er nøyaktig slik man forventer ut fra et evolusjons perspektiv. Dette gjelder organismer er mennesker, ulv, hund, amøber, bakterier eller virus.


Hva Behe angår er han et prakt eksemplar for hvordan man er bias mot en konklusjon man ønsker skal være sann. Se f.eks på hvordan han ble avkledd i Dover rettssaken om irreducible complexity (IC). Har du tenkt på hvorfor dette begrepet egentlig bare forsvant, og tilfeldigvis etterfulgt nye begreper med sammen konklusjon. Dette er personer med agenda og når det ene ikke fungerte så prøver du noe annet.  For konklusjonen mener de er rett, det er bare veien dit som er ut til å være vanskelig.

Det er ingenting han / du beskriver om  Ulv vs Hund som ikke er i tråd med hva man forventer ut fra evolusjon. Og ingenting er i tråd med hva som man for venter at en alt-vitende designer gud.

Alle endringer ER mutasjoner og alle mutasjoner er endringer. For alle endringer i DNA kan det danne både nye eller endrede funksjoner, men stort sett skjer det lite ved at de fleste endringene er nøytrale til funksjon. Dette er elementer kunnskap som er observert til det kjedsommelige.

Du nevner Darwin flere ganger. Han har ikke konkludert noe som helts om dette. Ikke på et generelt grunnlag og ikke på et spesielt grunnlag som mellom ulv og hund. Du sier selv at dette er noe man bare kunne utføre i de siste 10-15årene. Hvorfor blande Darwin inn i dette (les. religiøs agenda).

En mutasjon er en endring, det totalt irrelevant om det er snakk om å få eller miste informasjon. Det er også irrelevant om det er positivt eller negativt for organismen. Om du slår opp en biologibok fra i fjor eller for 30år siden så er dette uforandret.


Du sier at konklusjonen til Behe er banebrytende, men hva rolle spiller det ? Den er jo ikke sann, den er fullstendig feil og det må han da vite. På samme måte som han måtte da vite at IC ikke var annet enn FEIL


Da mener jeg at design konklusjonen ikke bare er feil med tanke på Ulv og Hund, men feil generelt for all biologi.


Jeg kan gi deg to grunner sånn "right off the bat" som er helt grunnleggende feil i tankegangen deres.

1. Dere sammenligner naturlig arv (Ulv) mot kunstig arv (Hund).

2. Dere setter en retning (oppover / nedover (de-genererer)) på endringer. En forutbestemt mening i et gitt senario med et definert mål.


Jeg kan illustrere dette med å vise til at de hunderasene som blir avlet frem er helt klart enorme forbedringer sammenlignet med utgangspunktet. Er de da de-generert og hvordan kan noe som er bedre originalene være de-genererte ?

Forbedringer er jo hele poenget med å gjøre avlingen. Hvordan i alle dager kan den fungere (noe den helt klart gjør) om ting bare blir verre og verre for hver generasjon ?


Dette er ikke naturlig men kunstig seleksjon og har så ledes ingen direkte relevans i en sammenligning med hvordan ting fingere i naturen. Prinsippet kan videreføres om man holder tungen rett i munnen, med at det for naturlig seleksjon er naturen selv som velger ut hvilke hunder som er best tilpasset. Dette ut fra hvordan miljøet de lever under til en hver tid er. Det betyr at om miljøet endres seg, vil det sannsynligvis også endre seg for hvilke hunder som er best tilpassende.

Hvordan kan du si at alle avkom er de-genererte og at utgangspunktet alltid ville vært best tilpasset uansett miljø som ville dukke i fremtiden ?

Ord som "de-genererer" er populistiske begreper. F.eks ta coronoaviruset den "de-genererer" sannsynligvis i en rate som er mange ganger høyere enn den som gjelder for mennesker og hunder. Det ser ikke ut til å gjøre noe spesielt inntrykk på viruset, det fungere jo helt fint det.

Faktisk skummelt fint, til tross for at den ironisk nok ikke inneholder DNA i det hele tatt. (Du kan jo filosofere over hvordan dette viruset (og andre) kan være så suksessfullt uten å inneholde DNA. Hva gjør dette med informasjon og design konklusjonen din. Hvordan kan noe så enkelt, så lite,  så ”ukomplisert” fullstendig ødelegge det mest kompliserte og best designende?

Sanford er ung jord kreasjonist, hans konklusjoner er (som Behes) fra et religiøst perspektiv.  Tenk litt på det, han tror jorden er mindre enn 10 000år og det er ikke et langsiktig perspektiv som du sier. La oss ta en generasjonstid på 20år. Det blir 500 generasjoner for ALLE mennesker i hele verden (vi prater store familier her). Du nevnte ca 100 mutasjoner pr generasjon. Trur du virkelig at vi mennesker er så genetisk like (500 generasjoner av 100 mutasjoner) ?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere