Andreas Andersen

Generalsekretær
31

Jobbskaping krever samarbeid

Fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling kan ikke være motsetninger, de må gå hånd i hånd. Våre erfaringer med jobbskaping blant verdens fattige viser at det er den oppskriften som skaper varige og verdige arbeidsplasser. I det arbeidet ønsker vi nye aktører velkommen, også dem som ser muligheter for å tjene penger på samarbeidet.

Publisert: 12. mar 2020

I mandagens Vårt Land gikk Norfunds direktør Tellef Thorleifsson til angrep på «enkelte» og «deler» av norsk frivillighet fordi han mener disse ser negativt på at man bruker marked, lønnsomhet og private bedrifter til å skape positiv endring for verdens fattige. Norfund fortjener skryt for sine mange gode resultater innen næringsbistand og det er positivt at de oppfordrer til bistandsdebatt, det trenger vi! Men utspillet har dessverre uklar adresse og er bygd på det jeg tror er påstander de færreste i frivilligheten vil kjenne seg igjen i. Dessverre kan det også bidra til å skape en unødvendig og skadelig motsetning mellom aktører som bør være naturlige samarbeidspartnere.

Der jeg vil gi Thorleifsson rett er i at vi som utvikling- og bistandsaktører for raskt kan gå i forsvars-modus når det kommer forslag om endringer. En forklaring er nok at det er fristende å mistenke nye aktørers motiver når det åpenbart er mange stemmer i offentligheten som vil redusere bistanden. Som bransje har vi nok også for sjeldent søkt langvarige strategiske partnerskap med næringslivet. Dette både tror og håper jeg derimot at er i endring.

Jeg tror Thorleifsson tar feil i at man ikke ser verdien av lønnsomme bedrifter. Selv har vi i Misjonsalliansen i flere tiår støttet hundretusenvis av private bedrifter gjennom mikrofinans, stått i den risikoen dette innebærer, og langt på vei lyktes med det. Mange av våre låntakere har vokst seg til å bli sterke og lønnsomme virksomheter med mange ansatte, og vi har bygget opp levedyktige banker som også ser de fattiges behov.

Fremover ser vi også et behov for å følge en del av bedriftene videre, etter hvert som de vokser og får andre behov enn det mikrofinans-verktøyet kan tilby. Derfor setter vi nå i gang en storstilt satsing på næringsutvikling og samarbeid med bedrifter som viser vekstpotensial. Her går vi inn med en lang horisont og mål om å bygge den tryggheten som er nødvendig for på sikt å få inn eksterne investorer slik at bedriftene på sikt kan vokse videre uten støtte fra ideelle aktører. Slik kan disse bedriftene gå fra å være mindre foretak til å bli større bedrifter som ansetter mange flere, og dermed bidra til å dekke det skrikende behovet for arbeidsplasser vi ser i mange utviklingsland med stor andel unge i befolkningen.

I arbeidet med å skape jobber og bygge bedrifter inviterer vi med næringslivet. Vi blir bedre når vi har deres kompetanse og erfaringer med oss inn i utviklingen av gode forretningsmodeller, markedsplaner og andre prosesser der man kan benytte erfaringer på tvers av ulike land. Slik kan utviklingsaktører i større grad lære å ta i bruk verktøy og se problemstillinger i lys av næringslivets behov.

På samme måte mener vi at nye investorer i utviklingsland kan ha nytte av samarbeid med ideelle aktører som har erfaring og tilstedeværelse i områdene de ønsker å gå inn i. I mange tilfeller vil vi, og andre som oss, ha det nødvendige lokale kontaktnettverket, kjennskapen til det lokale markedet og tilliten hos de lokale aktørene som investorer trenger for å bidra til jobbskaping og fattigdomsbekjempelse.

Sammen kan vi skape bærekraftige arbeidsplasser og bedrifter som kan stå på egne ben. Bedrifter som skaper verdier for de ansatte, sine kunder, sine samarbeidspartnere og for sine investorer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere