Rune Aas

19

Hvorfor peker forskere på intelligent design?

Publisert: 11. mar 2020

Hva gjør at forskere i bio-kjemi kommer med konklusjonen intelligent design i sine studier? Grunnen er kompleksiteten med enorme mengder informasjon i DNA-et samt effekten av mutasjoner i cellene og hva i tillegg som forårsaker mutasjonene. Man kan studere dette for første gang i historien fordi teknologien har blitt bedre. Det er enorme mengder informasjon i DNA, så man trenger for eksempel avanserte datamaskiner og teknologi sammen med forskningsresultater for å forske på dette.Det har kommet de seneste 10-15 årene. Det er derfor mulig å trekke konklusjoner angående mutasjoner i DNA . Man har klart å kartlegge hvordan DNA-celler muterer både hos oss mennesker, dyrearter som for eksempel hunder og i bakterier som e-colli bakterier. Forskeren Michael Behe har forsket med og vist at effekten av mutasjoner hos ulike hunde-raser-som igjen stammer fra ulv, viser at mutasjonene hos hunder gjør at DNA mister informasjon i de forskjellige avlings-variantene. Det vil si at alle hunder som er avlet fram har mistet genetisk informasjon i DNA-cellene. En hund med mye muskelmasse har for eksempel mistet den informasjon i DNA-et som regulerer muskelmassen. Slik er det med andre hunder også, som kort hale osv. Se på youtube forskeren Michael Behe: The effects of mutations(secret of the cell with Michael Behe, ep.4) Hans konklusjon er at mutasjonene ikke bygger nye gener, men at mesteparten bryter ned eller ødelegger eksisterende gener. Han konklusjon er det stikk motsatte av det Darwin trodde. Det tilføres ikke ny informasjon i DNA-et ved en mutasjon, men DNA-et mister informasjon i de forskjellige avls-variantene. Dette er en bane-brytende konklusjon, som gjør at flere og flere forskere konkluderer med at det vi ser er intelligent design. Hvor kommer all informasjonen fra? Hvorfor mister DNA-et informasjon ved en mutasjon hos de forskjellige hunde-rasene? Det går ikke oppover med forbedringer fra generasjon til generasjon i DNA-et slik Darwin trodde, men DNA-et svekkes ved en mutasjon og DNA-et mister informasjon. Det samme foregår hos oss mennesker. Forskeren Dr. Jhon C.Sanford forsker på befolknings-genetik og kan vise til det samme resultatet hos oss mennesker. Vi de-genererer med mellom 75-150 mutasjoner per generasjon. Det vil si at DNA-et til oss mennesker svekkes fra generasjon til generasjon i ett langsiktig perspektiv. Kilde: Dr.Jhon C.Sanford med boken»Genomic entropy and the mystery of the genom»på youtube:Dr.Jhon Sanford»genomic entropy and the mystery of the genom».

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere