Rudi Wara

92

Mammon og Gud - Penger

Publisert: 9. mar 2020

Det handler ikke om penger, det handler om å bli satt fri fra dens kraft.

Hvis du ikke forkynner det å gi inn til Herren så lar du menighets medlemmene være slaver til mammon. Og de dras sakte men sikker ifra Guds trygghet. Fordi trygghet til penger er trygghet til denne verdens gud.

Herren sier: Mitt folk går til grunne for de mangler kunnskap. Kunnskap som vi i Norge har oss selv som Kristen ikke har sett eller fått åpenbart.


Du kan «kjøpe» Gud med ditt hjerte - ikke med penger.

Du kan ikke kjøpe Gud med penger, men din holdning til Herren forteller hvor hjerte er, er hjerte hos Herren, eller til denne verdens gud.

To type makter (krefter), der den ene prøver å vinne og over den andre.

Penger og knytingen til penger der ligger det en kraft bak som har store påvirkninger på menneske.

Vi sier at kjærligheten til penger er roten til galskapen, altså at du dras mot pengene. Det er dette som også adskiller oss fra Gud. Det finnes en mørk «kraft» og det finnes en lys «kraft».

Lysets kraft Jesus.

Vi vet at vi ikke kan ha en fot i verden og en fot med Herren. Fordi enn ikke kan tjene to herrer samtidig.

Hvilken «herre» dras du mot? Og hva er det som setter deg fri fra den ene slik at du kan være fullt ut hos den andre Herren?

Det finnes en kraft, dragning mot å tjene penger – det er mange som setter sin lit og trygghet i pengene.

Grunnlaget for opprettholdes for en person og familie er penger. I Norge har vi et sosialistisk system som «binder» deg til staten, staten og det de representerer blir på mange måter din kilde til trygghet.

Alt dette betyr at du er «avhengig» av penger. Det er en kraft i disse pengene som gjør det slik at alt om penger styrer ens valg etc. I en Kristen-sammenheng så vil en si at det er «mammon som styrer deg.

Så hvordan bli fri fra denne negative penge «kraften» som dra deg dit hvor penger er? Det er her Herren kommer inn. Herren vet at menneske må frigjøre seg fra denne negative «kraften» for det er først da Han vil kunne gi deg vekst i din ånd.

For å bli frigjort fra denne negative penge-kraften – så trenger troende så frigjøre seg fra penger – og et virkemiddel er å gi, gi inn så det svir. Her er en side av det med å så inn.

Så har vi en side til – vi som troende vet at en kan ikke kjøpe frelse, helbredelse eller beskyttelse. Men det er ikke dette handler om. Det å ofre til Herren er en æres og tillit handling til Herren, det er en takknemlighet handling. Og det er nå hjertes tilstand kommer inn.

For når en gir til Herren – så med hvilke motiv gir enn? Hvis motivet er for å få – da er det ikke en «agape» motiv. (Det handler om hvordan du ser på Faderen)

Men er motivet rent, altså at du gir til Herren fordi du er takknemlig og at du vil gi den beste du har til Ham fordi du verdsetter Ham så høyt at du er villig til å gi alt - da er dette en tillit og æres handling til Faderen.

Du sier samtidig at du stoler på Ham, du sier samtidig at du tro på Ham – da er det en slik handling at Herren vil utøse av rikdommer til deg – ikke bare i penger – men også med visdom og kunnskap.

I historien med alabast-krukken – når hun utøste ei årslønn med parfyme over Jesus – så sa hun ikke, «jeg sår dette inn for å høste». Nei, hun utøste det dyrebar-este hun hadde over Jesus i kjærlighet og takknemlighet, hun verdsatte det Jesus hadde gjort for henne og familien, da Jesus vekker Lasarus opp etter at han hadde vært død i 4 dager.

Så hva er ofring – ofringer er å dø til kjødet, ofring er å vise ære og takknemlighet til Hva Herren har gjort for deg. Ofring er å frigjøre seg fra penge-kraftens tak som den har på menneske.

Så når Dione sier, slik han sier det, så er det for å informere om at det er ikke forskjell på kjødet i det gamle testamentet og det nye testamentet. Dere ser og forstår med kjødet, ikke med ånden. Forskjellen mellom DGT og DNT er at vi i DNT har fått en kraft i oss til å overvinne kjødets begjære og lyster. Men da må vi gi Herren innpass og få virke i oss. Når vi gir inn til Herren, da slipper mammon kraften i oss – slik at Herren kan komme til å beskytte oss.

Beskyttelsen er gitt uavhengig av penger, men det er kraften til pengene som hindrer at kraften til Herren å virke i oss, for spørsmålet til syvende og sist er hvor har du din trygghet plassert?

Når du draes mot Herren, Faderen

1. Når du gir, så sier du at du tror på Herren.

2. Når du gir så sier du at du har tillit til Ham.

3. Når du gir, da ærer du Herren.

4. Når du gir så slippes Mammon-ens makt som er i ditt kjød - taket.

5. Når du gir, gi da til noen som ikke kan betale deg tilbake.

7. Når du gir da ekspanderer du Guds rike.

8. Når du gir - da robber du lucifer for penger.

9. Det du gir - kan ikke lucifer gjør hevd på mere.

Når du dras mot pengekraften.

  • 1. Da forventer du å få tilbake.
  • 2. Da forventer du å få tilbake mere enn det du ga. (renter)
  • 3. Da vekkes begjæret etter å tjene mere penger.
  • 4. Da vekkes grådigheten opp, egoismen kommer sterkere fram.
  • 5. Da dras du mere mot mammon.
  • 6. Da blir du satt i fangenskap.
  • 7. Stoltheten vokser.

Det finnes ikke noe lov om å så og høste penger. 

Den loven som finnes om å så og høste er Guds ord. Det er Guds Ord som er såkornet. Når da ordet får virke i den på nyfødt troende - da forløses giver gleden til Herren - da gir du av glede. Det er altså Guds ord som forløser penger. Det er altså hjertets tilstand som forløser pengene i «begge retningene».

Ikke for å få, men for å vise ens takknemlighet. Fruktene av ånden er Guds karakter - det å gi uten å forvente noe tilbake – er karakteren til Herren (Agape).

Du må frigjøres fra mammon – da er du virkelig fri. Fordi du har lagt hele din trygghet i Herren, ikke til denne verdens systemer.

Det er derfor du skal gi så det svir, fordi det er kjødet som må dø – da må også denne pengekraften som er i kjødet dø. Det er først da Herren kan gi det store rikdommer – for Han har erfart at hvis du ikke er død fra begjæret etter penger (pengeavtrykket i kjødet) – da blir du dratt inn til begjæret om rikdom. De som gir som et lite barn og som være vil være god og takknemlig – de høster også.


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere