Wilfred Høsteland

1

Orgel-debatten

Publisert: 4. mar 2020

Vi gjenopplever for tiden debattene som gjennom tidligere år har forekommet i norsk presse.  Både i 1930-40-50- og 60-årene har der vært diskutert for og mot elektroniske orgler og Hammond-orgler i kirker.  Nå er det ikke elektroniske orgler i ordets rette betydning som diskuteres, men vår tids digitale orgler kontra pipeorgler.  Terje Haugom hadde nylig et svært informerende innlegg her, veldokumentert og faglig godt skrevet.

Det er vel neppe noen som helst tvil om at å restaurere pipeorgler er svært kostbart – i mange tilfeller like dyrt som å anskaffe nytt.  Og da snakker man som regel om mangfoldige millioner kroner – hovedsakelig for å tilfredsstille organister som har fått det for seg at pipeløse orgler er et bedrag.  Betegnelsen orgel  sier ikke noe om hvordan et orgel skal virke/drives.  Ordet betyr nemlig verktøy eller redskap!  Dagens digitale orgler har ikke egenklang – det man hører fra et digitalt orgel er jo klanger/registre fra pipeorgler som er spilt over og som da blir gjengitt – ikke imitert som i tidligere elektroniske orgler.

Så klangen i et digitalt orgel er ekte.  Det er udiskutabelt.  Og enhver kirke må vel også tenke både plass, vedlikehold og pris.  Digitale orgler koster en brøkdel av et tilsvarende pipeorgel og har endatil langt flere registreringsmuligheter.  Levetiden vet man enda ikke med sikkerhet, da det første digitale orgel kom så sent som i 1971 fra Allen Organ Company i USA.

Konservative medlemmer i Norges Organistforbund kom allerede i 1930-årene med de mest utrolige – for ikke å si latterlige – uttalelser m.h.t. levetiden.  Den gangen var det Hammond-orglet det gjaldt.  De uttalte bl.a. at et slikt orgel ikke ville vare lenger enn datidens husholdningsmaskiner – en maskinpark jeg ikke har den minste formening om varigheten for.  Men hvis det utsagnet hadde vært riktig, ville slike maskiner fra 1930-årene fortsatt ha vært i full bruk!   Saken er nemlig den at Hammond-orgler fra 1930-årene er fortsatt i full bruk i tusenvis – altså etter rundt 85 år!   Mange pipeorgler har åndet ut lenge før en slik alder!

Jeg representerer ikke noen digitale orgler, men etter 60 års befatning med orgler tør jeg påstå at 99% av tilhørerne ikke vil høre forskjellen på et pipeorgel og et digitalt orgel!  Her er det nok også i vår tid snakk om organister som av rent prinsipp vil holde på det gamle - koste hva det koste vil.   Her bør nå kommunene og andre bevilgende ha helt klart for seg at der finnes helt fullgode alternativer til pipeorgler i multimillion-klassen!

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere