J.K. Baltzersen

debattbokredaktør
28

Klimakjetterne skal delegitimeres!

Nyanser og usikkerhet i debatten skal undertrykkes. Alt som er på feil side i klimasaken, skal delegitimeres.

Publisert: 2. mar 2020

Nettavisen har skrevet om at man måtte kunne «flytende byråkratisk» for å forstå klimakurrapporten, og om at norske myndigheter forsterker klimamålet. Erik Stephansen forsvarte nylig kjettersiden i klimasaken og viste til et inntatt innlegg, og han måtte følge opp. Jeg har selv skrevet om hvor skakkjørt klimadebatten er.

En ny religion

Hele debatten har et preg av å være en skyttergravskrig, snarere enn en sivilisert debatt. Det hele har sterke (erstatnings-)religiøse tendenser. Det skal visst bare være én side som skal slippe til. Hvis noen finner på å nevne mulige positive effekter av mere CO2, må vedkommende selvsagt idiotforklares. Det samme gjelder dem som skiller på forurensning og drivhusgasser.

Alle klimaforskere er enige, får vi høre. Nyanser og usikkerhet skal undertrykkes. Og det må ihvertfall ikke snakkes om at de fleste klimaforskere konsentrerer seg om et lite fagfelt av et større hele. Kompleksiteten i klimasystemet skal det snakkes minst mulig om i det offentlige rom. Hvis man er i «opposisjon» til «klimakonsensusen», skal det helst skapes et inntrykk av at man fornekter CO2s absorberende egenskaper – eller at man tror at jorden er flat.

Rop om medienekt

Når noen fra «feil» side slipper til i mediene, er resultat nokså forutsigbart: det ropes i sosiale medier om det forferdelige i at vedkommende har sluppet til. Det virker som hysterikerne ønsker full generell medienekt for den ene siden. Kjetterne får holde seg til blogger, mens i de etablerte mediene skal den rette lære ha enerett.

De later som at det handler om at redaksjonene må velge mellom ulike bidrag i det store tilfanget. Hvem er det de tror de lurer? De hakker konstant på for at det ene synet ikke skal få slippe til, for at debatten skal være ensidig i et viktig spørsmål. Og så skal vi tro at det kun handler om at enkeltredaksjoner må velge i det enkelte tilfelle.

Det er vel for at de sarte sjelene skal slippe å få sine fordommer utfordret? Eller kanskje de er redde for at deres egne fordommer ikke får dominere så mye?

Ikke like regler for begge sider

Ja, ting kan komme unyansert, flåsete og upresist frem i mediene når kjetterne slipper til. Mediene vil tross alt ha budskap som slår an. Blir det for mye frem og tilbake, kan publikummet fort falle av.

Men når det etablerte synet kommer frem med upresise eller overdrevne påstander, da er det visst ikke så farlig at de har sluppet til.

Man skulle vel tro at hvis kjetterne slipper til med dårlige argumenter, eller dårlig presenterte argumenter, var det til hysterikernes fordel?

Kjetterne betaler skatt. Da betaler de for pressestøtte og NRK-finansieringen. Men deres legitime syn skal ikke slippe til. Deres innbetalte skatt skal brukes til å delegitimere deres syn.

Nettavisen skal ha takk og ære for å stå imot!


J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? Han er sivilingeniør og medlem av Klimarealistene.

8 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere