Finn Ragnvald Huseby

6

Valgordning i en åpen folkekirke

Hvorfor så arg II

Publisert: 24. feb 2020

Knut Grønvik svarer i Vårt Land 21.2. på mitt innlegg fra 19.2.. Han gir her en forklaring på hvorfor han irriterer seg over Åpen folkekirke (ÅF). Jeg beklager, men jeg synes fortsatt det er rart at han er så arg på ÅF. For det han gir uttrykk for at irriterer ham, det er jo de områdene hvor han beskriver at ÅF er enig med ham i det han har arbeidet for i kirken. Jeg forstår ikke hvorfor han mener at ÅFs arbeid for en åpen kirke devaluerer og usynliggjør hans og andres arbeid for en åpen kirke. Ingen i ÅF tror denne kirkeforståelsen er funnet opp av oss, men vi arbeider for at den skal være tydelig tilstede og prege kirken, slik at flere kjenner seg favnet, verdsatt, inkludert. En annen reaksjonsmåte kunne jo vært å si: «Jeg er glad for at ÅF arbeider for den åpne folkekirken, det samme har jeg gjort i åresvis. Men jeg er uenig med dem i ….».

I sitt innlegg 21.2. påpeker Grønvik et område han er uenig med ÅF i, nemlig ÅFs engasjement for å opprettholde dagens valgordning der det er lovfestet at kirkevalget skal skje samtidig med og i nærhet til offentlige valg. Det er et interessant eksempel. For ÅF er nettopp spørsmålet om vi har valgordninger som legger til rette for bred deltakelse, et uttrykk for vårt engasjement for den åpne folkekirken. I valgprogrammet vårt står det derfor, under overskriften «Kirken som folkekirke», bl.a.: «I kommende periode skal Åpen folkekirke særlig jobbe for …. – at valgordningen gir innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer. ….. – at kirkevalg fortsatt skjer samtidig og i umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalg.» Dette er det vi som er valgt inn for ÅF har forpliktet oss til å arbeide for. Det er nå lovarbeidet skal avgjøres. Da er det naturlig at ÅF tydeliggjør sitt synspunkt, det motsatte ville vært overraskende.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere