August Simonsen

1

Klimatiltaket som vil gi milliarder av kroner til norsk velferd

Kraftkabelen North Connect er et klimapolitisk kinderegg: Norge kan tjene milliarder av kroner på å kutte millioner av tonn CO2. Det er en sjeldent god deal.

Publisert: 14. feb 2020

Hvorfor har vi ikke løst klimakrisen ennå? Deler av problemet er at mange klimatiltak enten er dyre eller lite effektive. Heldigvis finnes det unntak, slik som planene om en undersjøisk kraftkabel til Skottland. 

Ifølge ekspertene i Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) vil den planlagte kraftkabelen til Skottland, North Connect, kutte rundt to millioner tonn CO2 årlig. Det er mye. To millioner tonn CO2 tilsvarer fire prosent av Norges utslipp i 2018 eller det årlige utslippet fra en million personbiler.

Men kraftkabelen er ikke bare et effektivt klimatiltak. Den er også et økonomisk gullegg. NVE har regnet seg frem til at kabelen vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 8,5 milliarder kroner. Selskapene som står bak North Connect eies av norske kommuner. Det betyr at inntektene fra kraftkablene vil gå rett til norske kommunekasser – altså til bedre tjenester for deg og meg.

Til tross for de store økonomiske og klimamessige gevinstene er Rødt, SV, Ap, Sp og Frp alle motstandere av kabelen. Av partiene på venstresiden blir det gjort et poeng av at staten ikke er inne på eiersiden. Her kan venstresiden lære litt om pragmatisme av den gamle kommunistlederen Deng Xiaoping: “Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus.” For min del kan staten gjerne komme inn på eiersiden, men dette kommer i andre rekke. Hvilken del av det offentlige som eier kabelen spiller liten rolle. Det viktigste er at den kutter utslipp.

Riktig nok vil utbyggingen av nye kraftkabler kunne medføre en økning i strømprisen, men denne økningen er forholdsvis beskjeden. NVE anslår at North Connect vil føre til at strømprisen øker med 1-3 øre per kWh. Dette bør ikke være nok til å stoppe et prosjekt med så stor klimagevinst.   

Kraftkabler gjør at Norge kan fungere som Europas grønne batteri. Dette batteriet eksisterer det et stort behov for, fordi store deler av Europa er midt i en overgang fra kullkraft til fornybar energi. Mye av denne nye fornybare energien kommer fra vindkraft. Utfordringen med vindkraft er at vindmøllene ikke produserer elektrisitet når det er vindstille. Dette gjør vindkraft til en noe ustabil energikilde. Denne ustabiliteten gjør at det er behov for kraftutveksling mellom land. Hvis North Connect bygges, kan Skottland bruke norsk vannkraft i stedet for britisk kullkraft på vindstille dager, mens de kan sende oss vindkraft på vindfulle dager. Samlet sett vil andelen fornybar energi i energimiksen øke. Det kutter klimagassutslipp

Dessverre for kloden er ikke alle enige med Venstre om at denne kraftkabelen bør bygges. En av dem som er uenige med Venstre er Senterpartiets Marit Arnstad. På Politisk kvarter 23. januar forklarte hun motstanden sin slik: «North Connect kommer ikke til å gjøre Norge grønnere. North Connect kommer til å kutte utslipp i Skottland.» For Senterpartiet er dette kanskje et argument mot kraftkabler. Det er det ikke for Venstre. Et kutt på to millioner tonn CO2 er et kutt på to millioner tonn CO2 – uavhengig av om kuttet kan føres opp på Norges eller Skottlands klimaregnskap. 

Klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Da kan ikke klimapolitikken gjøre det heller. 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere