Marit H Meyer

Generalsekretær i Venstre og kommunestyrerepresentant
5

"Etter denne innbetaling, er lånet ditt innfridd"

Så kom beskjeden om at siste avdrag i Statens lånekasse for utdanning skulle betales. Selve beviset på at studietiden er grundig tilbakelagt. Men også en påminnelse om en av samfunnets viktigste institusjoner.

Publisert: 6. feb 2020

For min del er et nesten 27-årig samliv nå ved veis ende. Det er alltid hyggelig å innfri et lån, men akkurat dette lånet har tross alt en ekstra dimensjon ved seg. 

Det er ingen tvil om at studielånet – for meg som for andre – har gitt muligheter jeg ellers neppe ville fått. Det har vært det økonomiske fundamentet for en universitetsgrad og studier i utlandet. Det sikret den beskjedne familieøkonomien da vi fikk vårt første barn i studietida og fikk kjenne på hvordan det var å ikke falle innunder fødselspermisjonsreglene man har som lønnsmottaker.

Mange vil være enig i at en reell rett til og tilgang på høyere utdanning er en av dette samfunnets kanskje viktigste byggesteiner. Som så mange andre velferdsinsitusjoner i Norge, er også denne et produkt av en møysommelig samfunnsbygging basert på rettigheter og fellesskapstjenester. En utvikling som kom tydelig til syne allerede mot slutten av 1800-tallet. Det ga oss en felles skole for alle samfunnslag - folkeskolen - i 1889. Fra unionsoppløsningen i 1905 skjøt arbeidet for alvor fart, og viktige elementer som sykepenger, arbeidsretten og barnelovene kom på plass under Venstre-regjeringene til Gunnar Knudsen og Johan Ludwig Mowinckel.

I 1947 ble Lånekassen opprettet. Den nye konstruksjonen forente ulike typer ordninger som hadde blitt etablert før krigen til støtte for studenter. Opprettelsen av Lånekassen var en del av gjenreisningen av landet, samtidig som det var en videreføring av en tradisjon som satte allmenn tilgang på utdanning høyt. I tiårene som fulgte ble Lånekassens ordninger utvidet. I dag framstår Lånekassen som et av vårt samfunns mest troverdige institusjoner.

Utdanning er kanskje det viktigste grepet for å skape sosial mobilitet. Slik vil det være i årene som kommer også. Troen på allmenn rett – men også allmenn mulighet – til utdanning står sterkt i vårt eget samfunn. Men i land rundt oss ser vi at reell tilgang til utdanning ikke er noen selvfølge, og at diskusjon om skolepenger ved universitetene lever i beste velgående.

Samtidig gjør blant annet endringer i arbeidslivet, behov for mer fleksible studier og mer digitalisering i hele samfunnet at også Lånekassen må utvikle sine tjenester. Et eksempel på dette skjedde senest i høst. Da åpnet regjeringen for at det skal bli lettere for voksne i jobb å få støtte fra Lånekassen. Et åpenbart viktig grep for et samfunn som prediker betydningen av livslang læring. Endringen gjør at Lånekassen ikke bare er tilpasset 20-25-åringer som studerer på fulltid, men i større grad kan benyttes av dem som er godt voksne, og dem som studerer på deltid – slik statsråd Iselin Nybø uttrykte det da endringen kom. 

Tilgangen på utdanning og god studentvelferd er fundamentalt for å sikre enkeltmennesker en mulighet til å nå sine mål i livet. Vi er ikke i mål med for eksempel gode nok ordninger ved sykdom i studietiden. Men selve grunntanken ved Lånekassen - at fellesskapet stiller opp for enhver som ønsker å ta høyere utdanning - består. Det er mange årsaker til at Norge er et svært godt land å bo i. Mulighet til å ta utdanning – uavhengig av foreldrenes økonomi – er definitivt en av dem. 

For med utdanning er dette landet bygget.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere