Roald Øye

Pensjonist
388

Den norske utenriksminister har en blindsone.

Det finnes ingen bestemmelse i FN-pakten som gir grunnlag for en slik forståelse (av bindende folkerett, som den norske utenriksminister har gått ut med i det nye året). Vi ser derfor med bekymring på hvilke andre politiske innspill fra et islamsk-dominert tilfeldig flertall i FN som Norge i fremtiden vil anse som bindende folkerett», skriver leder for SMA, Rachel Suissa, på sin hjemmeside http://sma-norge.no/, den 17.01 2020.

Publisert: 17. jan 2020


Den avsluttende kommentaren summerer opp det lederen for «Senter mot antisemittisme», SMA, har skrevet om norsk utenrikspolitikk slik den praktiseres av vår nåværende borgerlige regjering. 

SMA-Info når ut til stadig flere abonnenter,  men Vårt Lands «verdidebatt.no» har en langt større leserkrets som burde få kjennskap til senterets informasjon, som ellers er lite kjent i den norske offentlighet.

Jeg  kommer med dette lille bidraget fordi det har med verdier å gjøre: Norsk utenrikspolitikk slik den i dag praktiseres overfor Israel av vår utenrikstjeneste, er uverdig vårt renomme’ som et demokratisk foregangsland. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide oppfordres herved  til å oppdatere seg på internasjonal folkerett. 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere