Roald Øye

Pensjonist
388

Sjansene for at San Remo-avtalen fra 1920 snart vil bli realisert er store.

Juleevangeliet har på nytt lydt fra talerstoler over hele verden, og den historiske begivenheten som fant sted i de jødiske landområdene Galilea, Samaria og Judea, ble malt for alles øyne, enten tilhørerne var Palestina- eller Israels-venner. Alle er enige om hva som skjedde , og hvor det store under skjedde, nemlig i Betlehem på den såkalte «Vestbredden».

Publisert: 27. des 2019

Hvem som skal ha den politiske kontroll over disse landområdene, står det strid om i dag. Spørsmålet får trolig sin avklaring i det israelske valget den 2. mars 2020. Forspillet til denne historiske begivenheten er i full gang. Statsminister Benjamin Netanyahu har  drevet kampanje for seg og partiet sitt ved å prøve få full støtte i Likud mot sin partirival Gideon Sa’ar. Det fant sted i et «primary valg» den 26. desember.

Netanyahu har i den siste tid lovet velgerne å annektere alle bebyggelsene på Vestbredden, et vedtak som ser bort fra «The International Criminal Court’s» (ICC) trussel om at en slik handling vil føre til anklage om krigsforbrytelse fra rådets side. Den 53 år gamle Gideon Sa’ar sies riktignok  å ligge enda lenger ut på den politiske høyreside enn statsministeren, som han har beskyldt for ikke å holde sine løfter om annektering.

Netanyahu sa i en video som han publiserte lillejulaften 24. desember: «Vi vil sørge for å få USAs anerkjennelse av vår suverenitet i Jordandalen og i alle nybyggerbosetningene, både i utkantene og i blokkene på «Vestbredden“. Dette er et skritt henimot fullføringen av det sionistiske prosjekt. Det ligger i mine hender og bare jeg er i stand til å sette det ut i livet. Derfor trenger jeg deres stemmer på nominasjonsmøtet torsdag den 26. september». Resultatet foreligger nå og viser at Netanyahu vant en overlegen seier, 72,5%, mot Sa’ar 27.5%.  Det styrker hans posisjon før valget til Knesset om drøye to måneder:  Sindigheten seiret i valget.

Netanyahu la i forkant av nominasjonsmøtet i Tel Aviv ut en video på nettet der han forteller Likud-tilhengere at bare han har makt til å annektere bosetningene på «Vestbredden». Det er et tema han aldri snakket om før valgkampanjene begynte i 2019. I videoen ignorerer han trusselen fra ICC om en krigsforbrytersak mot Israel på grunn av landets nybyggeraktivitet. Han har tydeligvis sluttet å frykte for truslene fra EU og FN, vel vitende om at han personlig kan bli truet med krigsforbryterrettsak i Haag. Han føler seg trygg ved at han har USAs president i ryggen for den politikk han fører.

Enda viktigere er det at han har Bibelens løfter på sin side. Om han er en troende sionist, er likevel usikkert. Netanyahu minner i mangt om israelittenes leder Josva som for 3200 år siden, mot skremmende odds, til slutt våget å innta det hellige land, Kanaan i forvissning om at han hadde løftene på sin side. Netanyahu sier at han akter å foreta annekteringen på et tidspunkt før november 2020, mens  Trump etter alle solemerker ennå er president. Det lovte han i talen den 24. desember, på tross av at  ICC dagen før, julaften 23. desember, erklærte  at nybygging på Vestbredden tilfredsstiller kriteriene for hva som er krigsforbrytelser: «Settlement activity meets the criteria for war crimes,» ble det sagt fra det hold.

Også den politiske venstre-sentrum-sides leder i partiet «Blue and White", Benjamin Gantz, en tidligere general i IDF, deler statsministerens oppfatning av nybygging  på «Vestbredden. Uansett hvem av de to benjaminene som vinner i valget til Knesset i mars 2020, ser det ut til at opprettelsen av løftelandet Eretz Israel, stadig rykker nærmere. Innen 100-årsjubileet for San Remo-avtalens underskrift av stormaktene i 1920, og dens ratifisering av Folkeforbundet i 1923, er lagt bak oss om 3 år, er det håp om at avtalens intensjon endelig har blitt gjennomført til de fleste jøders - og alle Israels venners store tilfredsstillelse.

Hvordan denne historiske gjennomføringen vil bli mottatt av nominelle kristne, som rundt omkring i verden feiret jul i 2019 om Jesu-barnet i krybben i Betlehem, er usikkert. 

Kirkenes Verdensråds og Lutherske Verdensforbunds ledere har sagt at de ikke liker det som nå skjer i Israel. Disse lederes kritikk av og uvilje mot løftelandet er helt uforståelig. Både Bibelen og folkeretten gir Israel medhold i at Judea, Samaria og hele Jerusalem er jødenes rettmessige arv og tilhører dem. Hva verden, representert ved FNs store flertall, mener om annekteringen, er vel kjent, men ikke hvilke mottiltak de kommer til å iverksette.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere