Torbjørn Greipsland

124

Ukritisk oppslag om partimålinger

Det er alltid interessant å se hvordan Vårt Land og andre medier presenterer meningsmålingene, fortrinnsvis den de har bestilt selv. At Vårt Land kommer med et betydelig oppslag når KrF får 2,9 prosentpoeng og Venstre 2, er forståelig. Men jeg reagerer på at presentasjonen er så ukritisk til målingene. Og at feilmarginen ikke nevnes.

Publisert: 9. des 2019

Tvert om står det for Venstre at nedgang på 1,3 prosentpoeng er «statistisk sikker». Det vil si at Venstre på en måned fra oktober til november har mistet ca. 40 prosent av velgerne, det vil si ca. 40 000 velgere. Mener Vårt Lands politiske redaktør det er sannsynlig? I så tilfelle er det et partipolitisk jordskjelv.

For KrF står det ikke noe om at målingen er usikker eller sikker. Men til vanlig oppgir meningsmålingsinstituttene en feilmargin, den ligger vel gjerne på fra ett til tre prosentpoeng. Hvis det er tilfellet, så kan tallet for KrF være bare én prosent, eller det kan være 4-5 prosent. Jeg ser en annen måling presentert fredag 22. november, praktisk talt samtidig med Vårt Lands, har 3,7 for KrF. Burde ikke avisen ha nevnt at målingene varierer mye og at det er en betydelig feilmargin? Men da hadde ikke oppslaget om nedgangen vært like stor nyhet. Jeg husker en gang Vårt Land og Dagbladet med 2-3 dagers mellomrom presenterte hver sin måling. For Høyre var differansen ca. 6 prosentpoeng mellom de to. Begge målingene var neppe riktige.

Berit Aalborg nevner i sin kommentar at målingen er tatt opp mens Ropstad lå i ordkrig med Bastholm. Det kan godt være det har virket inn på resultatet. At det er ulikt menneskesyn mellom KrF og MDG, er jeg ikke i tvil om. Men ulikheten går mellom partier som sier nei til at et menneskeliv i mors mage kan stoppes uten at morens liv er i fare, og de som sier ja til det, slik MDG så vel som de fleste andre partiene gjør. Men det vil de neppe innrømme.

Jeg sendte ovenstående til debattredaksjonen i papiravisen med én linje noe annerledes formulert. Fra debattleder Dana Wanounou fikk jeg beskjed om at de ikke hadde plass. Jeg antar debattredaktør Berit Aalborg var enig i avgjørelsen, som hadde bl.a. med hennes kommentar å gjøre.

Nå er det nylig kommet tre målinger som har tallene 4,1, 3,9 og 4,0 for KrF og for Venstre 3,5, 3,9 og 4,4.

Heller ikke de er faktatall, også her må man ta med feilmarginen. Men mye tyder på at KrF ligger på et nivå like under 4.0 og Venstre noe lavere. Det er noen ganske annet enn den dramatikk vi fikk presentert i Vårt Lands oppslag og kommentar. Ikke noe tyder på at oppslagene ga et riktig bilde av nivået til KrF og Venstre siden det ikke ble nevnt noe om feilmarginene som målingene har. Det betyr at avisens lesere sitter igjen med et feil bilde, kort sagt feilaktige nyheter, «fake news».

Jeg utfordrer avisen til å ha med noen ord om feilmarginene i kommende oppslag, ja, gjerne gi partienes resultater som f. eks. Venstre 3,5 - 5,0 hvis det er feilmarginen som målingsinstituttet opererer med. Mener jeg så at en avis gjorde det en gang. Og legge mer vekt på tendenser enn en enkeltmåling. Ikke noe tyder på at et parti mister 25 eller 40 prosent av velgerne på en eneste måned. Det er som å tro på julenissen. God jul (ikke det andre ordet) til redaksjon og lesere!

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere