Torgeir Tønnesen

89

Miljøtiltak og tvungen grønn bærekraft er EU sin nye planøkonomi - og profetiene ignorert.

Ifølge bibelen, kan ikke problemer i land og nasjoner, som oppstår pga av økt folketall, grådighet, umoral og ugudelighet, løses med menneskeskapte oppfinnelser og ymse systemer alene. EU opptrer som en menneskeskapt frelsesordning som skal redde verden, i den tro at ugudelighet, synd og umoral ikke spiller noen rolle.

Publisert: 5. des 2019

Uten å sammenligne nazismen med EU, hva var det som gav nazismen grobunn og makt?

Jo, det var økonomiske nedgangstider, og ønsket om materiell og økonomisk dominans. Og selvsagt flere faktorer som et urettferdig krigsoppgjør og en karismatisk nazi-leder.

Det som de fleste, både kristne og hedninger, i dag ofte glemmer og nekter å innse, er bibelen peker på at verden og EU er langt inne i "den store trengsel".

"Den store trengsel" er først nevnt i Mosebok 4.20:

"Når du (Israel) er i trengsel, og alle disse ting (krig og problemer) skal komme over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst, For Herren din Gud er en barmhjertig Gud, og han skal ikke slippe deg (Israel), eller la deg gå til grunne."

Jesus er inne på dette i Markus 13,19:

"For i de dager, skal det være så stor trengsel, som det ikke har vært fra skapelsens begynnelse, fra den tid Gud skapte verden og inntil nå."

Selv om her nevnes Israel, er Israel ofte en klokke og symbol på hendelser i verden.

Den store trengsel er både en fysisk og en åndelig trengsel, ifølge bibelen.

Mange vil da si, at vi i dag, ikke har større trengsel enn tidligere. Det kan være riktig på mange måter, men likevel så vet vi at folketall og munner å mette, har økt med 100% på kun et århundre vel. Verden er for liten blitt, for trang. Problemene for store, til å løses enkelt.

EU er i bunn og grunn et forsøk på å ufarliggjøre, og å unngå den store trengsel. Folketallet øker, innvandringen øker, arbeidsledighet øker, fattigdom øker, ressursmangel, etniske konflikter og opprør øker i hele verden.

EU prøver å redde seg selv og oss andre, med frihandel og fri flyt av kapitalisme over grensene. Vekst og samarbeid. Det vil ikke hjelpe, trengselen kommer likevel pga folkevekst, ugudelighet og lovløshet. EU forsøker å redde seg fra trengselen, bak sine murer og grenser, i et eget stort imperium med felles lovverk. (Du kan gjerne kalle det for romerriket, for Paven er Europas fremste symbol)

Men Guds ord sier at det kommer vanskelige tider til Europa, og i verden for øvrig. Ifølge Johannes åpenbaring vil det bli store forskjeller mellom rike og fattige, sult, økonomisk kollaps. Fritt oversatt kan det dreie seg om boligmangel, forslumming og kriminalitet, borgerkriger. Terror, frykt, pengemangel, en alles kamp mot alle. Politiet vil ikke kunne håndtere oppgavene.

Det som gjør at dette ennå ikke har slått ut i full tyngde, er at kapitalismen, bilindustrien og industri fortsatt fungerer, og pengene sirkulerer. Med miljøbevegelsens inntog kan kapitalismen bryte sammen, pga restriksjonene, og de harde kravene de grønne setter til omstilling, og til de styrende organer, og til stater og regjeringer.

Vi kan i verste fall få en statsstyrt planøkonomi slik som i gamle Sovjet, dersom miljøgruppene får dominere politisk dagsorden, og ved å svekke markedsøkonomien, som bærer alt, og som er helt avhengig av fossil energi. Dersom denne energien utfases med tvang, kan det utløse den store økonomiske krisen. Mange kristne, med meg, vil da tenke på den store trengselen og endetiden. Som kristne kan vi ikke forplikte oss på å støtte totalitære ideer og ideologier, av noen art, - heller ikke på deler av EU sitt program er, etter min mening. Vi må støtte oss på bønn og bibelen, og å sette vår litt til Gud.

Johan Sebastian Bach - skjønte dette i verket, "Jesus bleibet meine freunde" - Herre Gud som er og bliver vers 2. Jesus er min venn.

"Utenfore hjerter isner,

Verden er så koldt et hjem,

Troen kjølner, håpet visner,

Ukrutt vokser frodig frem.

Liv og lykke varer kort,

Venner skilles, vandrer bort,

Rakels bitre gråt enn høres,

Hennes barn til graven føres."

- Vårt håp er Kristi komme til jorden.

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere