Carl Müller Frøland

45

§ 185 skaper uklarhet om blasfemi

SIAN-lederens koranbrenning fikk internasjonale følger - særlig i form av sterke reaksjoner i muslimske land. Nå skal "koranskjendingen" behandles av den muslimske samabeidsorganisasjonen OIC som fortsetter sin kamp for et internasjonalt forbud mot "islamofobi". Ytringsfriheten er truet.

Publisert: 5. des 2019

Koranbrenningen i Kristiansand fikk internasjonale følger. Situasjonen har slående likhetstrekk med karikaturstriden i 2006. Også denne gang møtes islamkritikk med vold og massive trusler – også denne gang er det liberale samfunn under angrep fra frihetsfiendtlige blasfemimotstandere.

Koranbrenningen ble raskt fanget opp i den muslimske verden. Først kom reaksjonen fra Tyrkia. Det tyrkiske utenriksdepartement tok avstand fra «manglende respekt for den hellige Koranen», og forlangte at norske myndigheter skulle forhindre «slike handlinger», samt at den ansvarlige for koranbrenningen ble stilt for retten.

Deretter fikk saken voldsom oppmerksomhet i Pakistan. En av de muslimske motdemonstrantene som gikk løs på SIAN-leder Lars Thorsen, ble gjenstand for heltedyrkelse: Han ble hyllet som «Koranens forsvarer». Pakistanske jurister fremmet krav om at Thorsen skulle få dødsstraff. Og det kom en fordømmelse fra Pakistans. Norges ambassadør til Pakistan ble kalt inn på teppet. Han fikk beskjed om at koranbrenningen hadde såret 1.3 milliard muslimers følelser, og at den ansvarlige for «skjendingen» måtte tas hånd om av rettsvesenet.

Det er nokså spesielt at et liberalt demokrati som vårt skal belæres om menneskerettigheter av en autoritær stat som Pakistan. Landets drakoniske blasfemilovgivning og mange utenomrettslige drap på blasfemikere taler ikke akkurat om utpreget respekt for ytringsfrihet (eller menneskerettigheter generelt).

Så kom en sterk fordømmelse fra Pakistans statsminister som uttalte at «provokasjoner mot islam skal ikke aksepteres». Deretter ble Norges diplomatisk ansvarlige kalt inn på teppet av Irans regjering, som fordømte «oppfordring til hat og splittelse» og advarte mot «farlige konsekvenser» av koranbrenning som kan spre «ekstremisme og vold». Det er interessant og en smule foruroligende å merke seg slik retorikk fra et islamistisk regime som finansierer terrorgrupper.

Takket være Pakistan vil saken bli håndtert av OIC (Organisasjonen for islamsk samarbeid). Pakistan ønsker å få på plass «en kollektiv strategi for å motvirke islamofobi». Tyrkia advarer på sin side mot fremvoksende «islamofobi og xenofobi» som utgjør «en trussel mot hele menneskeheten». I en årrekke har OIC arbeidet for et internasjonalt forbud mot nettopp det som kalles islamofobi. I realiteten er dette en begrepskonstruksjon. «Islamofobi» er en sammenblanding av «hat» mot en religion og mot dens tilhengere – altså en sammenfiltring av begrepene islamhat og muslimhat. I et juridisk perspektiv er denne begrepskonstruksjonen særdeles betenkelig.  

Muslimer er blant de minoritetsgruppene som straffeloven § 185 gir et særskilt vern mot «hatefulle ytringer». Det var ingen tilfeldighet at det var nettopp denne paragrafen den rødgrønne regjeringen for ti år siden søkte å utvide til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religioner og livssyn». I lovforslaget het det: «Angrep på trossetningene i religioner som ikke har mange tilhengere i Norge, kan lettere enn før oppleves som et angrep på en minoritetsgruppe med særskilt behov for vern.» Hvis islam ble «angrepet», kunne angivelig muslimer lett oppleve seg «angrepet». Lovforslaget ble vraket etter massive protester.

Blasfemiparagrafen ble opphevet i 2015. Likevel er § 185 siden den gang blitt brukt flere ganger som en de facto blasfemibestemmelse. Alle eksemplene er relatert til muslimer og islam. I kraft av å tilhøre en religiøs minoritet er muslimer bærere av religionen islam. Hvis muslimer som gruppe utsettes for «hat», «forhånelse» eller «ringeakt» (begreper § 185 viser til), kan dette lett «smitte» over på religionen - også islam kan således bli gjenstand for «hat» eller lignende. Grensene mellom en befolkningsgruppe og et trossystem er her flytende. En upresis bestemmelse som beskytter tilhengere av minoritetsreligioner, kan lett ramme blasfemi.

OICs overnasjonale kamp mot «islamofobi» er en veritabel trussel mot ytringsfriheten. OIC har tidligere fått gjennom en resolusjon i FNs menneskerettighetsråd om forbud mot «religiøst hat»; organisasjonen kobler for øvrig «islamofobi» til blant annet «rasehat». Og trusselen intensiveres av mange muslimers voldsomme aggresjon – tidvis i form av drapstrusler - mot det de opplever som angrep både på sin religion og religiøse identitet, noe reaksjonene på koranbrenningen viser. Det er i dette sterkt følelsesladede klimaet at dagens dommere må operere og ta hensyn til «samfunnsutviklingen» i sin rettsanvendelse. I en tid dominert av religiøs og politisk lidenskap er det ekstra uheldig å holde seg med en så upresis og tøyelig bestemmelse som § 185.

SIAN-lederen er anmeldt for brudd på denne lovbestemmelsen. Kommer han til å bli dømt for koranbrenningen etter denne paragrafen? Og kommer andre former for «islamofobi» og «religiøst hat» til å rammes av dette særdeles uklare straffebudet i tiden fremover?

Vi burde forskånes for både slike rettsprosesser og slik tvil om lovens grenser. Ikke minst av hensyn til ytringsfriheten bør § 185 avskaffes. 


Kronikken er tidligere trykket i Romerikes Blad.


Carl Müller Frøland

Idéhistoriker og forfatter og én av to initiativtagere bak oppropet "Fjern 'Rasismeparagrafen'!"


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere