Sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås

Sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift

Roar Mikalsen og menneskerettighetslovgivningen

Publisert: 12. nov 2019

Roar Mikalsen og hans «AROD – Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk» har i dag strødd et innlegg i Vårt Land ut over sosiale medier, hvor han hevder at tilhengerne av en restriktiv narkotikapolitikk driver «befolkningsforfølgelse» fordi vi er for et fortsatt forbud mot narkotika. Da er det vel befolkningsforfølgelse at vi har forbud mot å kjøre med promille også da? Han henviser til menneskerettighetene, men vet kanskje ikke at det eneste stedet i den internasjonale menneskerettighetslovgivningen hvor narkotika er nevnt, er i FNs barnekonvensjon artikkel 33, og der står det at barn skal beskyttes mot ulovlig bruk, salg og produksjon av narkotika. Det henvises i Barnekonvensjonen også til FNs narkotikakonvensjoner som slår fast at bruk og innehav av narkotika til eget bruk skal klassifiserers som en kriminell handling. Barnekonvensjonen er også tatt inn i den norske menneskerettsloven av 1999.
I Norge har narkotika vært forbudt siden 1928. Forbudet er der fordi de narkotiske stoffene er skadelige. Men det finnes ingen «narkotikalov» i Norge, slik Mikalsen hevder. Mindre narkotikalovbrudd blir behandlet etter Legemiddelloven, som også omhandler alle andre medikamenter og dopingmidler. Bare grove narkotikalovbrudd blir behandlet etter Straffeloven. 
Norge er blant de landene i Europa som har lavest forbruk av narkotika blant ungdom, mye lavere enn i USA, som tydeligvis er Mikalsens ideal. Mike Adams, skribent for High Times og Cannabis Now, har en interessant sak på forbes.com nå der han sier rett ut at "marijuana legalization seems to be failing". De viktigste "fails" er at det svarte markedet fortsatt blomstrer, at skatteinntektene uteblir, og at arrestasjoner for cannabisforbrytelser har økt.
Bruk av narkotika skal fortsatt være forbudt i Norge, ifølge den nye rusreformen. Det har helseminister Bent Høie og flertallet på Stortinget slått fast. Vi har hatt suksess med forbudet så langt. La oss fortsette med det.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere