Greta Aune Jotun

197

"Frelsesbønnen" - en bønn til frelse eller forførelse?

Publisert: 11. nov 2019


I enkelte kristne sammenhenger er tatt i bruk en ferdig formulert "frelsesbønn", med noe variert innhold. Bønnen er kanskje laget med formål å gjøre det enklere for mennesker "å ta imot Jesus Kristus"? Hvem som fikk ideen å bruke bønnen slik den blir brukt i dag, har jeg ikke kjennskap til.

Kan en bønn frelse? Nei, selvsagt ikke. Det er Kristus, og bare Kristus, som kan frelse et menneske, og det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise en person om at han/hun er en synder som behøver frelse - og omvendelse, slik at man ikke går evig fortapt. Omvendelsen er ubetinget knyttet til frelsen. En person som blir oppfordret til å be "frelsesbønnen", må oppriktig angre og bekjenne sine synder - og ville omvende seg, det vil si - ikke dra med seg den syndige livsførselen videre i livet; det være seg løgner, pengegriskhet, sladder, tyveri, vulgært snakk, alle former for hor: uforpliktende samliv, ekteskapsbrudd, gjengifte (som også er hor om tidligere ektefelle lever), likekjønnet samliv - og annet som Gud har sagt er synd.

Det vil si: Personen som ber "frelsesbønnen" må i sitt hjerte tro at Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet (= at alt Guds Ord er sant, som også Kristus forkynte, og hva disiplene ble gitt å forkynne, jf. brevlitteraturen i Bibelen) - og bekjenne troen for andre. Ordet er gitt oss til veiviser og nistemat for vandringen med Jesus, og når synderen blir født på ny - frelst fra det gamle livet, får han/hun også Den Hellige Ånd som vil lede og styrke til lydighet. Fruktene - livet etter "frelsesbønnen" - vil vise om det virkelig har skjedd en ny fødsel. Så har vi et løfte: Om vi trår feil og synder i noe, og i oppriktig anger bekjenner og ber Gud om tilgivelse, vil Han tilgi - på grunn av Jesu Kristi soning på korset.

Kan "frelsesbønnen" forføre? Ja. Ved bruken av en slik bønn, kan mennesker bli ført inn i en tilstand hvor de tror at bare ved å gjenta denne bønnen, er frelsen oppnådd og man kan leve slik man levde før, i synd. For synden kan ikke "frelses", den blir aldri annet enn synd. Som eksempel: Etter en tale uten innhold om tro og omvendelse, blir personer spurt om de vil be "frelsesbønnen". Noen takker ja, gjentar bønnen etter den som spør, mekanisk - og vips, tror de at de er frelst. Andre kan få henvendelse på gaten eller hjemme, om de ønsker å tro på Jesus. Så hender det iblant, etter flere påtrykk fra spørreren, at den uomvendte sier ja til å "be frelsesbønnen", og gjentar den punkt for punkt slik han/hun blir bedt om. Men ofte skjer det ingen omvendelse, de nye "frelste" fortsetter å leve som før, de lever på sin egen "godhet" og har "ingen synder å omvende seg fra", de ønsker å leve slik de selv føler er rett.

Jeg har kjennskap til flere tilfeller som nevnt ovenfor, så i sum er det nok mange som tror at "frelsesbønnen" har berget dem for tid og evighet, selv om livsførselen deres i ettertid fornekter Guds Ord/Kristus. Frelsen, som har kostet Jesu Kristi dyrebare blod, bør ikke tilbys til "spottpris". Ja, det er jo egentlig det mange formidlere av "frelsesbønnen" gjør, spotter den hellige Gud ved å tilby en falsk frelse til uvitende og godtroende mennesker.

Så har hun vel glemt nåden, tenker noen. Nei, jeg har ikke glemt nåden. Det er nåde for alle syndere som vender om, og ifølge Guds Ord er det nettopp det at vi får frelsen ufortjent, av nåde, som skal anspore oss til å leve et hellig liv i Kristus, slik Han selv formante til, likeså disiplene. Les gjerne: Jer. 15:16, Joh. 14:16, Rom. 10:16-17, Titus 2:11-15, 1. Pet. 1:23. Ordet er Sannheten. Alt Guds Ord. Det er ikke bare nødvendig, men også være vår største glede, å leve slik Frelseren har sagt; Han som elsket oss så høyt at Han gikk til korset, ikke for å "hvitvaske" syndene, men for å sone for menneskehetens synder.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere