Sigurd Eikaas

31

Morten A. – om tro, ID og darwinisme

Morten Andreassen har skrevet et meget oppbrakt svar på mitt innlegg «Hvem tøver om ID og BioCosmos». Det tyder på at jeg har truffet noen ømme tær.

Publisert: 7. nov 2019

Først, det var Voje som påsto en konflikt mellom vitenskap og kristen tro, og likedan mellom vitenskapen og ID/BioCosmos. Dette påpekte jeg at er kun en stråmann, - en feilrepresentering. Det er i tillegg en desavuering av dem, som urettferdig frakjenner dem/oss all rasjonalitet og sannhet. ID og BioCosmos er dessuten ikke religiøse, og legger kun til grunn faktiske vitenskapelige funn i sitt arbeide. Men de finner at tolkningen av disse funnene bedre forklares, når man ikke begrenser tolkningsmulighetene til å måtte være innenfor det naturalistiske paradigmet som vitenskapen vanligvis legger som premiss. Et premiss som er prinsipielt uvitenskapelig, da det ikke på noen måte kan begrunnes i vitenskapelig empiri. Tvert imot! Derfor velger ID og BioCosmos heller å følge evidensene, selv om disse leder utenfor dette «vedtatte» naturalistiske paradigmet. Og det er dette som gjør dem så kontroversielle, og som får den etablerte vitenskapen til så innbitt å forsøke å bekjempe dem. Likesom for Galileo Galilei, da han viste at det da rådende aristoteliske paradigmet ikke var sant.

Kristen tro er forøvrig i aller høyeste grad rasjonell, og trenger ikke i noe henseende å være i konflikt med faktiske, vitenskapelige funn. Faktisk så gir Bibelen klare påstander om verden som vitenskapen siden har bekreftet, bl.a. at universet har en begynnelse og at tiden også er skapt og relativ. Ganske sprekt, spør du meg!

Du spør etter evidenser for påstanden om at proteiner ikke blir til av seg selv, men kun ved informasjon. Men du ville da vel ikke kreve evidenser for at en sparkesykkel ikke blir til av seg selv, men kun ved informasjon? Selvfølgelig ikke. Du tar det for vitenskapelig gitt at sparkesykler kun blir til ved informasjon, siden det aldri er blitt observert at en sparkesykkel er blitt til av seg selv. Heller ikke er det blitt observert noe tilfelle der sparkesykkelen av seg selv er blitt til en helt annen sykkel, med en helt ny funksjon, feks en vanlig trå-sykkel. På akkurat samme måte med proteiner. 

Du påstår riktignok at helt nye proteiner med helt nye funksjoner kan bli til ved mutasjoner i genene. Men igjen, dette er aldri blitt observert, og er dermed ikke noe annet enn nok et darwinistisk postulat, - en tro som darwinistene trenger for å få teorien til å gå i hop så den synes troverdig. Men de samme vitenskapelige prinsipper gjelder for proteiner som for sykler og alt annet: Man får ikke mer produkt enn man har produksjonsfaktorer til, - materialer, energi, maskiner og…. informasjon. Alle fire må være i tilstrekkelig mengde for at et nytt produkt, med nye funksjoner, skal bli til. Og informasjon i denne betydningen, know-how, - altså informasjon om hvordan noe skal gjøres eller lages, - vet vi av samme type observasjoner at kun blir til ved intelligens. Med andre ord, at det kreves en intelligent designer. Derfor er ethvert funn av informasjon av type know-how, en klar og entydig evidens for en intelligent designer. Det er altså slett ikke noe «God of the gaps»-argumentasjon vi her snakker om, men tvert imot den eneste logiske slutningen ut fra de vitenskapelige funn som foreligger.

Når du skriver at vi deler ca 99 (eg. ca. 98) prosent gener med sjimpanser, så tilbakeholder du viktig informasjon, og det er kanskje bevisst? De genene som du da omtaler er nemlig bare de genene som koder for proteiner. Men det er kun ca 2 prosent av vårt arvemateriale som koder for proteiner. 70-80 prosent av resten har man funnet at inneholder informasjon om nødvendige biologiske styringsfunksjoner og annen epigenitikk. De siste prosentene kjenner man ennå ikke til funksjonen av.

Disse 98 prosentene som ikke koder for proteiner, ble av darwinister inntil for få år siden triumferende kalt for junk-DNA, eller søppel-DNA, og det representerte liksom det ultimate og endelige beviset for darwinismen. Og altså at Gud var overflødig. Men likesom så mange andre av darwinismens «beviser», så har også dette «ultimate beviset» vist seg å ikke være gyldig. 

Dette at «junk-DNAet» likevel viste seg å ha funksjoner, er forresten en av IDs predikasjoner. Man har lenge antatt at dette kom til å vise seg, men man har ikke hatt forskningsmidler til å gjøre den forskningen selv. Derfor ble disse oppdagelsene forsinket med kanskje ti-år, siden darwinistene ikke fant det interessant å forske på det som likevel bare var søppel. Og dermed ble også relaterte medisinske framskritt tilsvarende forsinket.

Men jeg må få påpeke en ting til: Når du viser til våre genetiske likheter med sjimpansene, så må du selvfølgelig være klar over at dette ikke utgjør noen evidens for darwinismen. Likhet er ikke bevis for slektskap. At en Volvo har mange likheter med en Opel, beviser ikke at de er i slekt. Tvert imot beviser det at de er designet etter samme konsept og virkemåter. Med andre ord, så er likheten mellom mennesker og sjimpanser heller evidens for ID enn for darwinismen.

Jeg slutter her, selv om det er flere ting som både kunne og burde vært adressert. Men da blir dette innlegget så aldeles for langt. La meg bare påpeke, at jeg slett ikke driver å kaster dritt på ateistene, slik du påstår. Men jeg forbeholder meg retten til å påpeke det når vi som kristne blir feilrepresentert og desavuert, slik Voje gjorde i sitt innlegg. 

Og fortsatt uten å bli beskyldt for å kaste dritt, så må det også være lov til å  påpeke det, når vitenskapelige teorier og trosbaserte oppfatninger ikke har noe grunnlag i virkelighetens verden.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere