Jan-Aage Torp

47

Pinsebevegelsen om homoseksualitet og transseksualitet

Et historieløst «lederråd» i pinsebevegelsen gir overfor Vårt Land (7. 11) inntrykk av at pinsemenighetene ikke har et etablert syn på homofili og såkalt konverteringsterapi. Intet kunne være mer feil.

Publisert: 8. nov 2019  /  544 visninger.

Under Predikantkonferansen i 1998 presenterte jeg selv et resolusjonsforslag som ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon av de vel 500 konferansedeltagerne. Dette skjedde etter at mine gjester, Jerry & Charlene Leach, hadde formidlet en sterk formiddagssesjon om veien ut av transvestisme.

Les her:

9. februar 1998:

Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo ble en resolusjon enstemmig vedtatt av mer enn 500 deltagere vedr Seksuell gjenopprettelse i Pinsebevegelsens fellesskap og i samfunnet. Resolusjonen ble forfattet og presentert av pastor Jan-Aage Torp, og var første gang et slikt initiativ ble behandlet av norsk pinsebevegelse.

Resolusjon om seksuell gjenopprettelse

Mange mennesker idag opplever fortvilelse og forvirring omkring sin kjønnsidentitet. Dette resulterer bl.a. i økende homoseksualitet og transseksualitet.

Vi vil uttale vår medfølelse med medmennesker som kjemper med sin kjønnsidentitet. Vi erkjenner at vi altfor ofte har sviktet vårt oppdrag med å være til hjelp for mennesker.

Guds ord og kristne menneskers erfaring viser imidlertid at det finnes håp om seksuell gjenopprettelse, basert på Jesu lidelse og seier på korset, samt på et helbredende kristent fellesskap.

Vi vil uttrykke takknemlighet for hjelpetilbud som utvikles i og utenfor pinsebevegelsen idag, og hilser velkommen flere initiativ i ulike kristne sammenhenger, herunder óg Den norske kirke.

Vi vil anmode helse- og skolevesen, mediene samt politiske myndigheter om å anse seriøse kristne tilbud om seksuell gjenopprettelse som et verdifullt supplement til hva det sekulære samfunn har å tilby.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere