Dag Brekke

Pensjonist
17

Formålet tapt hos Nav

Publisert: 4. nov 2019

Vårt Land spør i avisen den 2. november: «Hvilket menneskesyn ligger til grunn i vårt trygde- og velferdssystem når en trygdemottaker blir stående mer eller mindre alene mot mektige Nav?»

Folketrygdelovgivningen fra 1967 hadde som formål at alle norske borgere skulle ha lik tilgang til sosial sikkerhet. Målet var å skape en ordning der alle ble fanget opp når behovene kom, uhindret av helse eller sosiale begrensninger.

Altomfattende trygdelov

Avdøde professor Per Sundby var en av dem som målbar dette inne i fagmiljøene. Jeg hadde gleden av å ha ham som lærer i denne tiden. Til våre timer i sosial­medisin ved Universitetet i Oslo kom han med tykke ­bunker ­dokumenter om problemstillinger ­knyttet til ­utvikling av en altomfattende folketrygdlov. Mange problemstillinger ble testet ut på oss ­studenter. Om våre vurderinger kom så mye lenger har jeg bare en svak formodning om, men vi var ikke i tvil om hva han – med tverrpolitisk støtte fra ­Stortinget – mente skulle være det gjennomgående formål. Alle ­skulle ha like rettig­heter og ­ingen skulle ­kunne falle mellom ­stolene. Med andre ord skulle syke­pengerettigheter, uførerettigheter, rett til stønad ved arbeidsløshet eller behov for ­omskolering eller yrkesopplæring henge sammen. Ikke alle disse ordningene var klare i 1967.

Sammenhengen er glemt

Det som er skjedd i årene etter var at trygdekontorenes og A-etatens jurister begynte å fintolke sine paragrafer for å være sikker på at ingen fikk uberettigede ytelser. Over tid skapte dette hull i lovverket slik at noen med stønadsbehov ikke fylte de beskrevne krav og falt mellom stolene.

I dag er dette åpenbart og tydelig for alle som vil se, men å se lovverket i sammenheng har man glemt. Nav passer på sine paragrafer, A-etat på sine og den kommunale sosialforvaltning passer på sine. At det var mye persoNavhengig lov­tolkning så jeg selv mange eksempler på. Trygderetten har rettet på noe. Men mange orket ikke å kjøre saken dit. Og konflikten mellom Trygderetten og Nav har vært velkjent fra slutten av 1980-tallet og er beskrevet i ulike sammenhenger. Det ­professor Sundby doserte er glemt av både politikere og Nav-organisasjon.

Ikke overraskende

Når Nav nå sitter på alle ­sider av bordet og oppfører seg som en stat i ­staten må det gå galt. Det som nå er avdekket ­overrasker ikke noen av oss som har vært på innsiden for ­eksempel som rådgivende lege. For det er slik Vårt Land skriver 2. november at «den etaten som ­sørger for at du får mat på ­bordet, også etter­forsker deg, tolker lovene for dom­stolene, utreder for ­politikerne og kontrollerer seg 
selv.»

Det er god grunn til å ta en gjennomgående ­diskusjon av hensiktsmessigheten av hele Nav-organiseringen.

8 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere