Morten Andreassen

35

Hva intelligent design (ID) ikke er.

Det er nok mye ID ikke er, men fremst av alt er det ikke en forklaring på noen som helst. Det er tilsynelatende en samling av ”jeg vet ikke – derfor ID”, ”vitenskapen kan ikke forklare – derfor ID”

Publisert: 4. nov 2019

Kjell Tveite ramser opp flere synspunkter på hva id er. Og det starter med at han mener det er det sterkeste alternativ til evolusjon. Det er ikke overraskende at det ikke medfører riktighet. I motsetning til ID er evolusjon er et observerbart faktum. Evolusjon er det det er og det observeres daglig. Det finnes ikke, og er heller ikke nødvendig med noe alternativ til. Det vil i såfall være å innføre et nytt begrep for de samme observasjonene, og hva er poenget med det.

Jeg vil ta noen av synspunktene til Tveiter (i kursiv).


  • 1) ID beskjeftiger seg utelukkende med å beskrive  funn i naturen, og er overhodet ikke opptatt av teologi.

ID beskriver i så fall disse funnene svært dårlig. Så dårlig at det i mange tilfeller er ”funnene” arrangert slik at konklusjon alltid blir den sammen – en designer.

Du må være rimelig uredelig om du går rundt å påstår at denne designerne ikke er gud.


  • 2) Selv den enkleste celle er mer kompleks enn noe vi mennesker har laget. Alle livets stoffskifteprosesser må følge en plan.

Slike celler er laget av mennesker, og enda mer avansert enn de levende cellene.


  • 3) DNAs opprinnelse. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan DNA ble til.

Om vitenskapen ikke kan forklare, er det ikke bare å slenge inn en forklaring. En tom påstand er heller ingen forklaring. Man har også bevis for at det finnes byggesteiner for DNA i verdensrommet. Så enten er denne professoren feilsitert, eller så tar han feil. Dessuten så har vi det faktum at DNA dannes, helt naturlig, i kroppen vår (og alt annet levende) i mengder. Hvordan dette skjer er kjent i detalj.


  • 4) Vitenskapen kan heller ikke forklare hvordan DNA kan inneholde målrettet og spesifisert informasjon.

Igjen om vitenskapen ikke kan forklare, så kan i alle fall ikke ID det heller. Det ironiske i at det såkalte junkDNAet er meget sterke bevist for evolusjonsteorien.


  • 5) Det neste område hvor ID representerer en god forklaring, er livets nano-maskineri. Hver eneste celle har tusenvis av motorer som utfører helt spesifikke oppgaver. Oppskriften for disse motorer ligger i DNA.(Hvordan  er det mulig?) Manualen for deres arbeidsoppgaver ligger også i DNA. Disse motorer er bygd av proteiner som må passe sammen strukturelt og funksjonelt.

Jeg må nesten påpekte at det legges ikke frem noen dokumentasjon på ID’s forklaring. At ”oppskriften” finnes i DNA er mulig, og om du leser en studie på tema vil du i detalj se hvordan det er mulig.

 

  • 6) Jeg vil omtale én av disse motorer, Kinesin, som flytter lass fra et sted i cellen til et annet sted. Det betyr at Kinesin mottar konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver.

Nei, kinesin mottar ikke konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver, den har bare EN oppgave. Den forflytter seg ved bruk av energi. Dette er temmelig nøyaktig slik muskler fungere i alle dyr inkludert oss. 

Dessuten så vet man svært mye om forskjellige kinesiner hvor de kommer fra og hvordan de virker. Les f.eks denne.


  • 7) Et lite spørsmål: Hvordan klarer kroppen å lokalisere nøyaktig dette genet som ligger i et DNA med 3.2 milliarder bokstaver hvis man utelukker intelligent årsak i livet?

Fortsatt er det slik at du ikke forstår svaret, derfor ID. Dette er ikke noe annen en ”god-in-the-gap”. Har du prøvd å finne ut hva man faktisk vet om dette, eller er det ikke viktig for deg.

Man har svært omfattende kjennskap til slik genregulering, både for hemoglobuling og andre gener. Man vet faktisk så mye om dette at det jobbes med å lage menneskeskapte systemer for genregulering av kunstige gener. Dette er intelligent design, basert på kunnskap om naturen. Men det er selvfølgelig ikke den designeren du er utetter. Se f.eks her og her


  • 8) Denne åpning er utstyrt med evnen til å kontrollere det som skal passere, og slipper ikke gjennom et m-RNA med feil. M-RNA blir merket med en oblat med "adressen" til det rette ribosom- slik som vi merker et brev med postkode.

Nei, det er plenty med mRNA som forlater kjernen med feil. Sannsynligvis (uten at det er feil) er det ingen mRNA som forlater kjernen som korresponderer direkte til det DNAet de kommer fra, samtlige er blitt endret på flere måter.

Dessuten så er det ikke riktig at et mRNA har en adresselapp til det rette ribosomet. Det finnes universelle sekvenser som blir gjenkjent av ribosomer men det er ikke slik du beskriver det. Og det er på ingen måte slik man merker med postkode.


  • 9) ET høna-eller-egget problem: Proteiner kan ikke bli til av seg selv. Livets proteiner dannes i ribosomet. Når det første protein skulle dannes, måtte det skje i ribosomet. Nå består ribosomet av 50 proteiner, og dessuten ligger ribosomet i en celle som består av hundretusener proteiner.  Så når det første protein i livet skulle dannes, måtte det allerede  eksistere en stor rekke proteiner.....

Ingen av proteinene i ribosomet er direkte involvert i dannelsen av nye proteiner. Det er slettes ikke nødvendig å påstå at du trenger en stor rekke proteiner osv. Sannsynligvis er ikke proteiner nødvendige i det hele tatt. Dessuten har dette ingenting med evolusjonsteori å gjøre.


  • 10) Jeg ser ingen annen forklaring enn at den  som skapte livet, visste at det undertiden kan opptre dehydrering (som hos barn er meget alvorlig). Derfor laget Han et system som ville bli aktivert ved behov.

Har du sett etter forklaring. Har du undersøkt hva man kjenner til av regulering over cellemembran (det er planter som har cellevegg).

Dette er bare nok et eksempel på jeg vet ikke så derfor ID.

Hele begrepet er ikke annet en intellektuell forsøpling, det er nettopp det kreasjonisme var/er, det irredusibel kompleksitet var/er, og det intelligent design er.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere