Usman Rana

Lege og forfatter
28

Imam-utdannelse eller islam-studier?

Å tro at vi skal klare å stable på bena en troverdig forkynner-utdannelse for muslimer ved skandinaviske universiteter, der initiativet kommer fra sekulære aktører, er naivt.

Publisert: 22. okt 2019

Sylo Taraku, den profilerte rådgiveren i tankesmien Agenda, er en markant stemme i den norske islamdebatten. Den forhenværende muslimen, som til sammenligning med andre eksmuslimske deltagere i det norske ordskiftet er lite militant og tidvis både nyansert og konstruktiv, skriver i Vårt Land nylig at Norge trenger en egen imamutdanning.

Målet med en slik utdanning skal være å bidra i kampen for mer frihet og kritisk tenking i muslimske miljøer, ifølge Taraku. Videre fremmer han et ønske om at imamutdanning skal bli en utdanning ved norsk universitet i et større skandinavisk fellesprosjekt. I samme avis får han støtte fra dekan ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Aud Valborg Tønnessen. Hun ser for seg forskningsbaserte og historisk-kritiske studier av islamsk teologi og filosofi.


Oser falskhet

Som forfatter av boken Norsk islam, der jeg inngående diskuterer viktigheten av kontekstualisering av islam i en skandinavisk sammenheng, deler jeg Tarakus og Tønnessens visjon om at islam bør tolkes innenfor vestlige referanserammer. Likevel glemmer både Taraku og Tønnessen et avgjørende viktig moment: at alle forsøk på kontekstualisering av en religion som islam, med en 1500 år gammel åndelig, filosofisk og filologisk tradisjon, krever troverdighet.

Et mål om å fremme en sekulær-progressiv form for frihetskamp - slik spesielt Taraku skisserer - under dekke av kontekstualisering av islams hellige tekster ved et norsk universitet oser det falskhet av. Dessuten vil det heve diskusjonen dersom imam-begrepet defineres. For ordet imam har mange ulike betydninger avhengig av hvem man spør. I sunni-islam er det en ganske ubeskyttet tittel, der alt fra en enkel bønneleder til en dyptpløyende intellektuell teolog kan tituleres slik. Blant sjia-muslimer er bruken hovedsakelig reservert til svært få religiøse ledere i historien.


Utvanning av islam

Et viktig spørsmål for islamrelaterte utdannelser ved skandinaviske universiteter blir derfor om hensikten er å skape en utdannelse for muslimske forkynnere, eller mer generelle studier av religionen? Sistnevnte finnes i form av såkalte islam-studier ved flere vestlige læresteder i Storbritannia og USA. Det er disse studiene som har et livsgrunnlag ved sekulære vestlige universiteter, og ikke å utdanne muslimske forkynnere. Årsaken er simpelthen at det ikke bør være sekulære staters eller universiteters anliggende eller oppgave å utdanne religiøse ledere som skal forkynne islamske budskap, med mindre målet er å fremme en sekulær-progressiv utvanning av islam som er totalt blottet for troverdighet blant muslimene.

Det må ikke glemmes at en forutsetning for tilliten og troverdigheten til forkynnende islamske ledere i moderne tid har vært at de, i tillegg til akademiske studier ved anerkjente islamske læresteder, også er autoriserte i bestemte islamske disipliner gjennom ijazah-systemet. Ijazah-systemet er en kjede av autorisasjoner som går tilbake til profeten Muhammad, og på den måten er en kvalitetssikring av kunnskapsformidlingen innenfor islam.


Naivt

I Skandinavia er det relativt få muslimer. Å tro at vi skal klare å stable på bena en troverdig forkynner-utdannelse for muslimer ved skandinaviske universiteter, der initiativet kommer fra sekulære aktører, er naivt. Vi må isteden se til vestlige land der det bor langt flere muslimer og muslimenes tilstedeværelse strekker seg lenger tilbake i tid.

I forbindelse med skrivingen av min bok besøkte jeg Zaytuna College i California, som er den eneste høyere islamske utdanningsinstitusjonen som er akkreditert i USA. Zaytuna College ble opprettet av blant annet den kjente muslimske tenkeren Hamza Yusuf som et muslimsk initiativ og fungerer som en hybrid mellom vestlig akademisk standard og ijazah-systemet. En lignende utdanningsinstitusjon har åpnet i Storbritannia, ved navn Cambridge Muslim College som ledes av Cambridge University-akademikeren Abdal Hakim Murad. Kanskje skandinaviske universiteter kunne inngått samarbeid med disse studiestedene istedenfor å finne opp hjulet på nytt?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere