Andreas Bjørntvedt

1

Hvis dette er toleranse, får vi et problem med integreringen.

I møte med meninger en selv ikke liker, særlig knyttet til religion og livsyn, er det underlig hvor intolerante de som selv hevder å forfekte toleranse kan bli. Potensielt kan det utgjøre en kjempeutfordring for integrering i de årene som kommer.

Publisert: 18. okt 2019  /  3411 visninger.

“Jeg lurte litt på det idag, når jeg leste dette, skal jeg mase om det, eller kanskje det ikke er så viktig, men kanskje det er det også.”

Hvor setter vi grensene for hva som er en tjenlig og ikke tjenlig måte å omtale folk vi er dypt uenig i med, på riksdekkende radio? Vanligvis bryr jeg meg ikke særlig om kritikk av religion, jeg tenker at vi har godt av å tåle en del. På tross at jeg er prest/pastor, forstår også jeg at samfunnet sekulariseres og at mediesamfunnet ikke styres i henhold til confessio augustana. 

På vei hjem fra jobb denne onsdagen opplevde jeg likevel at det kom til et punkt, hvor jeg lurer på om programleder Shaun Henrik Matheson passerer grensen for hvordan det er greit å omtale andre med hensyn til livsyn. Dette skjedde i hans karakteristikker i sammenheng med Andreas Håtveit sine uttalelser under kapittelet “Religionsfriheten kan brenne i helvete” i programmet "Shaun".

Jeg lever helt fint med at Shaun Henrik Matheson ser på meg som et “stakkarslig nitrist menneske som tviholder på et gammelt eventyr, her hvor jeg tråkker rundt i den mørke skitne myra mi", mens jeg visstnok bedriver omsorgsvikt med mine barn for å ta de med på kristne leirer. Jeg kan leve fint med det for egen del, men er dette virkelig sånn NRK vil lære opp unge til å håndtere uenighet på lufta? Er dette veien å gå for mindre mobbing, mindre diskriminering, mindre stigmatisering? Også jeg forstår at mange ville reagere på synspunktet til Andreas Håtveit knyttet til saken om ledere i KRIK, det tror jeg forsåvidt Håtveit også regnet med at mange ville. 

Jeg tror likevel tiraden til Matheson på P13 ettermiddagen 16.10.2019 er en utrolig uheldig måte av mediene å karakteriserer troende på uavhengig av religion. Ikke minst tror jeg det er uheldig for alle de flyktningbarn som skal integreres inn i vårt samfunn i årene som kommer, mange av disse vil også være dømt til å være “nitriste mennesker som tråkker rundt i den skitne myra si” i Shaun sine øyne, fordi de ikke innehar hans “opplyste, moderne og siviliserte” livssyn i ett og alt. Mange av de flyktningbarna som kommer til vårt land har langt mer "konservative"  holdninger enn det Håtveit forfekter. Matheson må få lov å være uenig i det de mener, men gjør det for all del med respekt for de unge sin del.

Man kan kanskje hevde at NRK P13 ikke henvender seg til disse barna, men til unge voksne. Problemet er at mange av disse unge voksne allerede er foreldre, andre vil bli foreldre. Da har jeg et behov for å spørre NRK om det virkelig er her vi vil sette standarden for debatten med folk som vi er uenig med i tro og livssyn? Er det slik vi vil at disse unge voksne skal lære opp neste generasjon? Matheson er helt sikkert en hyggelig type, det betviler jeg på ingen måte. Han ønsker helt sikkert som de aller fleste av oss dødelige å fremstå som tolerante og inkluderende, men hvor tolerant og inkluderende er egentlig dette innlegget i det offentlige ordskiftet? 

Dette er et utklipp av en del av det som ble sagt på Shaun 16.10.2019 (kan lyttes til på NRK nettradio) etter NRK sitt oppslag om Andreas Håtveit sitt standpunkt knyttet til KRIK sine lederkrav.

“Er dette viktig… Jeg lurte litt på det idag når jeg leste dette, skal jeg bruke tid på det her. Disse stakkarslige nitriste menneskene som tviholder på noen eldgamle eventyr fortellinger, eventyr liksom, kan de ikke bare holde på i fred… Kan de ikke bare tråkke rundt i den mørke skitne myra si med all den skyldfølelsen og skam de har langt oppover ørene sine. Skal jeg mase om det, eller kanskje det ikke er så viktig, men kanskje det er det også… Unger på 13 år trenger ikke å bli vranglært, de trenger ikke å få et forkvaklet menneskesyn, derfor er det viktig å snakke om det synes jeg. Håtveit sprer et menneskesyn som ikke hører hjemme noe sted, i et land som sies, ja vi skal være moderne, det skal være fritt og åpent samfunn, et sånn type menneskesyn ødelegger, det gjør at vi blir mindre siviliserte og dårligere av det, og jeg er lei av det synet på mennesker. Så vaier det bak den fanen som vi kaller religionsfrihet, for noe piss, fader, vi blir tatt for noen idioter alle sammen, du og jeg, men vi er ikke det… Og dette er greit fordi vi kaller det religionsfrihet, og det betaler vi for også. Tenk at skattepengene våre brukes på dette her, tenk på at vi er med å finansiere diskriminering, trakassering og omsorgssvikt, ja, omsorgssvikt, hvis du sender barna dine på en leir som bedriver dette her, så driver du med omsorgssvikt uansett hvilken religion det er, bare for å skyte inn dette her.” 

I vis varsom plakaten 4.3 står det, “Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende”. Jeg opplever at NRK her beveger seg ut på tynn is. Retorikken som brukes er skremmende lik en del andre som jeg er overbevist om at de ikke ønsker å bli sammenliknet med. Vi sier at kommentarfeltene på nettavisene er et problem, med rette, men er dette særlig mye bedre?

Vær varsom-plakaten avslutter med disse ordene i fet skriftOrd og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! 

For å sitere i Hareide i feiden med Listhaug, “Ord betyr noe!”

Så for alle de generasjonene som skal vokse opp i et stadig mer pluralistisk samfunn, vær så snill og bruk andre ord. Matheson anklager Håtveit for å diskriminere, og det skal han ha sin rett til å mene, men hva gjør han selv?

De ordene som brukes her, gjør det ikke lettere å bli inkludert for barn og unge som faktisk er glad i sin tro, sin kultur og sin arv, heller vanskeligere. Ikke bygg murer av ord, vær gjerne uenig, men vær så snill og sett opp et eksempel på hvordan man kan være uenig, som er verdt å følge. For dette holder ikke, og jeg håper NRK vil gjøre en vurdering på om dette virkelig er en tjenlig måte å karakterisere andre på. I en tid hvor vi snakker om å bekjempe mobbing på skoler og barnehager, bidrar dette neppe positivt.

Kjære NRK, dere sitter med et ansvar i hvilket samtaleklima dere skaper i samfunnet, selv om dette er et personlighetsdrevet radioprogram, skaper det holdninger og verdier hos unge. Hvilken holdninger og verdier vil dere skape? 

21 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere