Aud Valborg Tønnessen

Dekan
6

En egen imamutdanning i Norge krever fler ressurser

Vi er allerede i gang med å integrere imamer i studieløpet ved nordiske universitet

Publisert: 14. okt 2019

Sylo Taraku peker i Vårt Land den 7. oktober med rette på viktigheten av at også imamer integreres i studieløp som plasserer islam i en europeisk og skandinavisk kontekst. I boken Frihetskampen i islam utfordrer han Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo til å ta utfordringen. Det er vi allerede i gang med.

Tilbyr lederkurs 

Fra 2007 har vi tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet», der halvparten av deltakerne har vært muslimske ledere (imamer og andre). I høst startet vi også opp masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES).

Dette er riktignok ikke en imamutdanning, men et fleksibelt tilbud til studenter som ønsker å kvalifisere seg til religiøst og livssynsmessig lederskap. Programmet gir etisk kompetanse i håndtere utfordringer som reises i et samfunn der brytninger mellom religiøse og sekulære verdier og identiteter og mellom ulike religiøse fortolkninger griper inn i praksiser som for eksempel utfordrer offentlige institusjoner som sykehus, skole og fengsel.

Norge trenger kompetente ledere på tros- og livssynsfeltet som kan agere i komplekse situasjoner og bidra til sunne avgjørelser og god samfunnsutvikling. LES gir dette, og det er ingen tvil om at programmet svarer ut mange av de behov som Taraku etterlyser.

Imamutdanning 

Men Taraku ønsker 
også en imamutdanning som setter 
islam inn i en historisk-kritisk sammenheng, som kontekstualiserer islam utfra europeiske og skandinaviske rammeverk, som gjennom fortolkning og metode setter imamer i stand til å se sin religion og religiøse tradisjoner både innenfra og utenfra. En forskningsbasert kompetanse i islamsk filosofi og teologi, med tilhørende studietilbud, er i ferd med å bygges opp ved nordiske universiteter, som UiO, Uppsala, Helsinki og København.

Må ha flere ressurser

For skal det fungere som universitetsutdanning, må den være forskningsforankret. Det krever ressurser, enda flere enn det som til nå er bevilget til fleksibel utdanning av 
religiøse ledere i masterprogrammet LES. Men det er en fremtidsrettet satsning, forskningsmessig, utdanningsmessig og samfunnsmessig. Der er vi helt på linje med Sylo Taraku.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere