Spaltist Berit Hustad Nilsen

Styreleder og 
informasjonsansvarlig 
i BCC

En samfunnsskapende kraft

Spekulative sensasjonsoverskrifter i media skaper allmenn­hetens bilde av kristne trossamfunn. Heldigvis har myndighetene lyttet til de som faktisk lever i disse fellesskapene.

Publisert: 30. sep 2019

I regjeringens stortingsmelding om tros- og livssynssamfunn kommer det klart fram at den ser på disse samfunnene som en positiv og samfunnsskapende kraft.

Denne holdningen er ikke like vanlig i samfunnsdebatten, hvor religiøse fellesskap snarere fremstilles som en trussel mot individets frihet, noe begrensende og nedbrytende.

Hva er det som avgjør om et religiøst fellesskap er nedbrytende eller samfunnsskapende?

Vi ser ofte at spekulative sensasjons­overskrifter i media får sette agenda og skape det bildet som sitter igjen hos allmennheten. Heldigvis viser stortingsmeldingen at myndighetene kanskje har vært flinkere til å lytte til de som faktisk lever i disse fellesskapene og som kan gi svaret på hvordan det oppleves og hva det gir dem.


Fremmed 

Å være en del av et felles­skap gir et menneske tilhørighet og
mening. Mange av oss kristne har funnet et slikt fellesskap hvor vi føler oss hjemme. Der feirer vi både livets store høytider og hverdagslige øyeblikk, og der deler vi troen som vi også overleverer videre til neste generasjon.

At utøvelse av den kristne tro ut med utgangspunkt i Bibelen skal være nedbrytende, er en fremmed tanke for oss.

Sosialt entreprenørskap ligger i den kristne mentaliteten og stortingsmeldingen trekker linjer helt tilbake til kristendommens begynnelse.

Jeg opplever at det er den samme mentaliteten som ligger bak når BCCs medlemmer har vært særdeles aktive bidragsytere på dugnads- og gavefronten de siste ti årene. Det er ikke overraskende at det vekker interesse når et trossamfunn har et så stort engasjement. Det er heller ikke uventet at media ønsker å lete etter noe de kan sette fingeren på.


Troens betydning

Men pengene vi samler inn, formen på innsamlingen, eller bygningene vi finansierer, er ikke det viktige for oss.

Det er det åndelige fellesskapet – hva troen betyr for menneskene og samfunnet vårt – som har verdi. Slik vi opplever det, er det dette som er beveggrunnen når våre medlemmer og bidragsytere gir gaver, jobber dugnad og lager morsomme konkurranser som bygger trosfelles­skapet underveis.

Vi tror at dette er en stor og nødvendig hjelp både for dagens generasjon, og for de som skal drive misjonsvirksomheten videre.

De kristne verdiene, som blant annet kirkesamfunnene er bærere og formidlere av, er viktige i dagens samfunn. Demokratiet springer ut av et kristent menneske­syn: hvert menneske har en ukrenkelig verdi, og derfor rettigheter som ikke skal krenkes eller brytes ned, verken av andre mennesker eller av samfunnet.

Det bør være noe vi alle kan enes om og ha til felles, uavhengig av tro.


Frimodig dialog

 Kristne – BCC inkludert – har en jobb å gjøre når det gjelder å skape forståelse for den samfunnsverdien som ligger i våre fellesskap.

Ved dialog, åpenhet og frimodighet kan vi sammen bidra til et samfunn der de kristne verdiene og vår kristne kulturarv er en positiv kraft i samfunnet. Disse verdiene er det viktig å videreføre i nye generasjoner.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skriver på NRK Ytring om Norge som et kristent land, med verdier, lover og regler preget av vår tusenårige kristne historie. «Det er ikke gitt at disse verdiene også i fremtiden overføres fra
generasjon til generasjon. Vi må aktivt velge dem og gjøre dem relevante i en ny tid.»

Jeg mener at alle ungdommer som velger å være en aktiv deltaker i en kristen menighet eller trossamfunn, burde heies på, så de frimodig kan løfte hodet som kristne i 2019.

En levende og virksom tro gir inspirasjon og engasjement, både for enkeltpersoner og for fellesskapet. Det er en samfunnsskapende kraft.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere