Jørn Maurstad

89

Forkynnelsen må få sin retning fra korset.

Alv Magnus sin preken viser hvor viktig det er å ha et tydelig formål med prekenen. Ellers kan det fort går galt.

Publisert: 18. sep 2019

Da jeg leste Petter Olsen sitt forsvar av Alv Magnus sin preken, med tittelen «Når Ordet dømmer» (VL 21.08), tenkte jeg at det er en velsignelse for kirken at den har fire evangelier å støtte seg på. Et av dem er evangeliet etter Johannes. I den kjente innledningen i kapitel 1, blir Jesus beskrevet som Ordet. Altså kan ikke en hvilken som helst utlegging av Bibelen beskrives med Ordet.  

I sitt forsvar av prekenen til Magnus, skriver Petter Olsen: «Jesu ord støter, og det må også forkynnelsen gjøre». Om Olsen med dette mener at enhver forkynnelse som støter folk, er en forkynnelse som følger Jesu eksempel, begår han en feilslutning. Sommerfeldt har bare gjort jobben sin, når han advarer mot en slik forkynner. Mangel på kritikk av prekenen fra Petter Olsens side, viser hvor nødvendig det var at biskopen grep inn. Det går ikke an å påstå at fordi man støter folk, så har forkynneren gjort noe riktig. Det er mange eksempler i Bibelen på at mennesker gjør feil, selv om de selv mener at de dyrker Gud på riktig måte. I Fork 7,20 står det: «Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder!».

Rett kurs

I kristendommen så er det bare korsets forargelse som gjelder. En preken må ha dette for øye. Et enkelt bilde viser dette. Korset er nord polen, og forkynnelsen er kompasset. Kompasset må stilles inn etter polen, ellers kommer en på feil kurs. Uansett hva det skal forkynnes om, så må forkynnelsen få sin kompasskurs fra korset.  

Det blir for enkelt slik som Petter Olsen og Alv Magnus gjør det, å redusere homoseksualitet til et spørsmål om omvendelse. I Esekiel kapitel 16, vers 49 står det: «Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndstrekning». I vers 52 står det: «Så må du også ta vanæren på deg, du som med dine egne synder har talt dine søstres sak. Fordi du har gjort verre ting enn de, er de mer rettferdige enn du. (…)» (Bibelselskapets 2011 utgave).

Ikke i samsvar

I prekenen til Alv Magnus omtrent midtveis, der hvor han går i gang med å beskrive de lovløse, så skriver han om disse: «De befinner seg i menigheten. Men hører ikke hjemme der, og skal en dag fjernes» (skriftlig versjon av talen gjengitt i Vårt land 23.08). Homofile har blitt fjernet en gang før. Ikke av engler, men av naziregimet i Tyskland.

Også Espen Ottosen forsvarer prekenen til Magnus. I et innlegg 21.aug i Vårt land med tittelen ‘Sommerfeldts urimelige beskyldning’ skriver han: «Ingen av oss som står for en klassisk kristen samlivsetikk – slik Alv Magnus også gjør – mener at noen fordømmes av Gud på grunn av sin legning». Spørsmålet om legning er helt irrelevant i forhold til innholdet i denne prekenen. Det er ille at Ottosen mener at denne prekenen er i samsvar med klassisk kristen samlivsetikk. Jeg håper flere konservative prester vil følge eksempelet til Risholm.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere