Aase Marie Holmberg

38

Hva sier Bibelen egentlig om homofili, homofilt samliv og vigsling av disse?

Publisert: 18. sep 2019  /  575 visninger.

Espen Ottosen stiller spørsmål om hva slags uenighet om homofili, homofilt samliv og samboerskap og andre samlivsformer det er rom for i Den norske kirke?

Han mener kirken er dypt splittet i grunnleggende spørsmål, og at den prøver å løse alle utfordringer som bagatellmessige. Videre sier biskop Sommerfeldt at han ikke har problemer med forkynnelsen av den dobbelte utgang. Biskopen forkynner i Borg bispedømme at mennesker går fortapt hvis de ikke vender om. Her er det en del og sette fingeren på.

Biskop Sommerfeldt har ikke forkynt i Borg bispedømme at mennesker går fortapt hvis de ikke vender om. Det han har påpekt er fortapelsens mulighet. Biskopen tilføyer at det er Gud som står for den endelige dommen.

Ulik tolkning

Hvis man skal tolke Bibelen bokstavelig, må man etter min mening ha én tro når man leser et kapittel og en annen når man leser et annet. I 2017 kunne biskopene og Kirkemøtet sette et punktum for en debattstrid som hadde vart i flere tiår om homofili og homoseksuelles plass i kirken.

Kjernen i uenigheten består i forskjellige tolkninger av Bibelen. Det har alltid vært forskjellige læremeninger i kristendommen. Skriftene er tidsbundne og mer eller mindre forsøk på å formulere omstridte punkter i den kristne tro. Tekstene ble skrevet i en kultur som var langt friere i forbindelse med poesi, myter og legender enn vi har.

Selv om Bibelen forplikter enhver biskop (det er de som har det overordnede ansvar for kirkens troslære etter at kirkens Lærenemnd ble nedlagt i 2016) må bibelstedene tolkes fordi de er blitt til i en tid forskjellig fra vår. Biskopene har ulik forståelse av Bibelens innhold og må derfor kompromisse når de skal formulere enkelte omstridte punkter i den kristne lære.

Kloke teologer

Bibelen taler ikke om homoseksualitet og homofili som en identitet hos mennesker til forskjell fra heteroseksuelle og heterofile. Dette medfører at kirken har to syn når det gjelder homofili og homoseksualitet. Selv har jeg blitt klok av å lese noen av de mest fremtredende teologer som alle har gått tilbake til det grunntekstene, gresk og hebraisk, mener. Professor Jacob Jervell har studert Bibelen i flere tiår på grunnspråkene. Han sier at det ikke står noe i Bibelen om homofili. Heller sies det ikke noe om lesbisk kjærlighet. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuelle handlinger begått av heteroseksuelle menn. Det som forekommer i 1. kor. 6 vers 9 synes å være gutteskjending. Det samme sier biskopene Osberg og Køhn. Disse har også finkjemmet Skriften via grunntekstene og sier at den så absolutt inkluderer homofile og lesbiske. Disse tre biskopene stod også på barrikadene da kampen stod om kvinnelige prester.

Det er en menneskerett å kunne leve et liv uten fordommer og diskriminering, uansett legning, religion og etnisitet.

En av sakene som ble behandlet på Kirkemøtet i 2016 var vigselsrett for homofile og lesbiske par. Det ble et flertall og et mindretall, og kirkens ledere kom fram til at man skulle bekjenne to syn som begge skulle komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordning. De viktigste sider i den Bibelske ekteskapsloven er ivaretatt i et forpliktende, offentlig, trofast og livslangt samliv for homofile og lesbiske. Prestene skal ha frihet til å velge om de vil foreta vigsel av disse. Andre kirkelige ansatte har tilsvarende mulighet til å medvirke. Sidene må respektere hverandre selv om begge påberoper seg sannheten ut ifra sine forskjellige tolkninger av Bibelen.

Frigjørende pave

Kirken har tatt høyde for at dens medlemmer kan ha ulike syn i en del kontroversielle teologiske spørsmål, for eksempel de Ottosen har nevnt i sitt innlegg.

Det sies at pave Frans er en slags frigjøringsteolog for homofile, og at han kan alle de strenge dogmene i den katolske kirke på rams og står inne for dem. Da han ble spurt om hva han mente om homofili svarte han: «Hvem er jeg til å dømme? Jeg er bare en synder.» Han snakket også om kirken som et hus for alle og ikke et kapell for noen få.

Thomas Aquinas (ca 1200) slo fast samvittighetens primat og menneskes rett og plikt til å følge sin samvittighet. Han sa: «Den kristne begår synd ved å følge diktater fra paver og andre autoriteter dersom samvittigheten, etter nøye overveielser, sier noe annet.»

Åpne armer

«Størst av alt er kjærligheten.» Av den grunn må kirken ta imot med åpne armer alle de som velger troskap i nettopp kjærligheten.

Jeg håper Espen Ottosen er enig i at Bibelens sannhet ligger i dens Kristus forkynnelse. Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne frelsesbudskap» (formulert på det 2. Vatikankonsil). Så får vi alle be om den Hellige Ånds veiledning.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere