Gunnar Winther

10

Et endelig gjennombrudd for selvstendige lister ved kirkevalget

De foreløpige valgresultatene fra kirkevalget viser et endelig gjennombrudd for en valgordning med flere lister.

Publisert: 12. sep 2019

48 av 77 representanter fra rene valglister taler sitt tydelige språk: Listevalg har forsvart sin plass i kirkedemokratiet til fulle.

Det forelå to lister også ved valget på bispedømmeråd og Kirkemøtet i 2015. Etter det har imidlertid ordningen blitt endret ytterligere i demokratisk retning, særlig ved at alle medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet velges direkte av kirkemedlemmene på valgdagen. Økonomisk støtte til de ulike listene har også vært et viktig demokratisk bidrag. 

Derfor var det ikke overraskende at også Bønnelista kom inn som en ny aktør ved Kirkevalget 2019. 

Det andre som trer tydelig fram ved årets kirkevalg, er at Nominasjonskomiteens liste i enda større grad enn i 2015 har agert som en ordinær "partiliste" på linje med de andre to listene. Dette er forståelig og en naturlig konsekvens av valgordningen, men det må stilles spørsmål ved om dette kan forsvares når utgangspunktet for denne listen og de organisasjonsbaserte listene er så forskjellig.

Det nyvalgte Kirkemøtet må selv vurdere konsekvensene av å sette i gang enda en revidering av kirkevalgreglene. Ro og forutsigbarhet er også et alternativ. 

Skulle det fram mot neste valg komme til enda flere organisasjoner som ønsker å kjempe om plasser i kirkedemokratiet, bør imidlertid ordningen med en Nominasjonskomiteens liste helt klart tas opp til vurdering på nytt. Eller kanskje uansett.

Gunnar Winther, utgående medlem av Nidaros bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere