Lilly Kristin Langnes

1

God inkludering forutsetter jobb

KrF vil at Oslo skal være byen med det store hjertet. Ett av målene er å utjevne sosiale forskjeller og sikre inkludering. Å stå ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet bidrar til utenforskap. Dette gjelder for de fleste personer her i landet, men det kan få store konsekvenser for mennesker med minoritetsbakgrunn. Regjeringen inviterte i fjor alle arbeidsgivere til en inkluderingsdugnad, med det mål å løfte flere inn på arbeidsmarkedet. Dugnaden er langt fra over.

Publisert: 6. sep 2019

Media, rapporter og forskning peker på at personer med minoritetsbakgrunn opplever større utfordringer med å komme i arbeid enn resten av befolkningen. Mange har godkjent fagkompetanse, men mangler språkkunnskaper. Det fører til at noen, til tross for deres etterlyste kompetanse, er lengre arbeidsledige enn resten av befolkningen (SSB 2018).

Dersom språk- og yrkesopplæring har størst betydning for integrering av etniske minoriteter, vil læring på arbeidsplassen være klart mest effektivt. Et arbeidsforhold ved siden av opplæringen vil gi et større utbytte enn klasseromsundervisning alene (FAFO-notat (2003:23)).

Å lære et nytt språk i voksen alder er vanskelig. Motivasjonen øker når deltakerne fortløpende får brukt nyervervede ord, og opplever at norskferdighetene øker tilsvarende. Her skal man heller ikke glemme betydningen av det å være inkludert i et fellesskap, i tillegg til at det gir både arbeidserfaring og kjennskap til norsk arbeidsliv.

Det er vår ambisjon å være en tydelig stemme for menneskeverdet, sosial rettferdighet og godt forvalterskap i Oslo-politikken.

KrF i Oslo vil arbeide for at språkopplæringen skal gjøres mer arbeidsrettet, blant annet gjennom tilbud om introduksjonsjobb. Vi vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning, og lik behandling av utdanning og realkompetanse fra andre land. Vi vil også sørge for tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning, om nødvendig. Alle asylsøkere som har sannsynliggjort sin identitet, skal få midlertidig arbeidstillatelse. Det bør også opprettes flere forsøk med anonyme søknadsrunder for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Vi utfordrer Oslo kommune til å gå foran som et godt forbilde og rekruttere flere med minoritetsbakgrunn.

Oslo, som eneste fylke i landet, er uten et offentlig karriereveiledningssenter. Et pilotprosjekt med støtte fra IMDI, hvor dette ble testet ut i 2017 og foreslått videreført i 2018, kan vise til strålende resultater. Vi ønsker dette velkommen, og vil arbeide for at det sikres midler.

Oslo KrF – sammen for en inkluderende by

Lilly Kristin Langnes, 5. kandidat, Oslo KrF

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere