Arnfinn Clementsen

45

Barna i sentrum av valgkampen

Familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling og sosial læring, og familien må styrkes og støttes, ikke svekkes eller overstyres.

Publisert: 5. sep 2019

          

Hver generasjon må ha fokus på neste generasjon. I politikk og samfunn må barna være i fokus når vi tar avgjørelser som påvirker framtiden. Uansett hva sakskartet i kommunestyret handler om, handler det rett og slett om mennesker, og hensyn til barn- og unges oppvekstmiljø må være med i all offentlig planlegging. Samtidig er familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling og sosial læring, og familien må styrkes og støttes, ikke svekkes eller overstyres.

Truende skyer. I Sola kommune har gode barnehager og skoler, og de ulike partier vil gjøre det enda bedre, selv om både mål og middel er litt forskjellig. Men i valgkampen har det vært lite fokus på noen av de «truende skyer» som vi ser over framtidens himmel. Klima og miljø er en stor sak som handler om barnas framtid, men det er også andre områder som må ha et tydelig fokus.

Debattklimaet i vårt samfunn har på mange måter blitt hardere, ikke minst i de sosiale medier. Media og internett har skapt enorme muligheter, men brukes også negativt. Ikke minst påvirkes barn og unge av dette, noe som utfordrer både hjem og skole i å formidle verdier og grensesetting. Foreldre, lærere og den voksne generasjonen er rollemodeller og må gå foran og behandle hverandre med respekt.

Alle barn fortjener en mobbefri oppvekst. Vi tror på likeverd uansett forskjeller og begrensninger, og sier nei til rasisme og fordommer. Mobbing kan for noen føre til psykiske problemer og til og med føre enkelte inn i rus eller andre destruktive miljøer. Psykiske problemer kan selvsagt ha forskjellige årsaker, men i mange tilfeller henger rusmidler og psykiske problemer tett sammen.                                                                                               Arrangement hvor barn og unge deltar i bør være rusfrie, og når skjenkebevillinger deles ut må hensynet til barn være en del behandlingen. I skolen må barn- og unge få oppdatert og grundig informasjon om rusmidlers skadevirkninger.

Vi er imot legalisering av narkotiske stoffer som ødelegger så mange unge menneskeliv. Når vi ser at det er krefter i vårt samfunn, dessverre også i enkelte partiers ungdomsorganisasjoner, som vil legalisere bruken av hasj, vil jeg rope et kraftig NEI på vegne av barn og unge.

Selv om de aller fleste barn og unge har det veldig bra, må fokuset på disse utfordringene være der hele tiden, i barnehage og skole, og i hjem og nærmiljø.
KrF vil bygg et varmt og trygt lokalsamfunn. Og barna må være i sentrum!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere