Trond Bollerud

8

Ad bispedømmerådsvalget

Publisert: 4. sep 2019

Jeg har mistet all interesse for, og lyst til å stemme ved det kommende bispedømmerådsvalget. Årsaken er ganske enkel: Med tre ulike lister fortoner oppløpet seg som en politisk valgkamp, der det er om å gjøre å vinne flest mulig stemmer for sin liste. Uansett listetilhørighet synes jeg alle fremmer en vi - mot - dere holdning. Debatten og meningsutvekslingen i ulike media illustrerer i stor grad at det mellom fraksjonene bygges solide murer - den som ikke er med oss, er mot oss. I de ulike listenes programerklæringer er det mange gode og riktige intensjoner og arbeidsmål, det aller meste likt og felles. Men det kommer i liten grad fram i fraksjonenes egen presentasjon. Der kan man få  inntrykk av at de og bare de, fremmer disse sakene. Feller jeg med dette en urettferdig dom? Har jeg ikke satt meg inn i listeprogrammene? Har jeg ikke studert debattinnleggene godt nok? Uansett er det ikke plass for alle og en hver innen de forskjellige interesselistene, samme hva ledere og talspersoner måtte hevde. Noen vil alltid føle seg utenfor. Og - i "valgkampen" er det, som i det politiske liv, ingen brobyggere. Er dette malen for fremtidige kirkevalg? Det er ekte brobyggere vår kirke trenger, ikke murbyggere.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere