Roald Øye

Pensjonist
394

Hvem har opplyst president Trump?

President Donald Trump, som har blitt fremstilt som mannen som bare farer med løgn og bedrag, er paradoksalt nok den eneste statsmann som i våre dager i praktisk handling har satt seg fore å gjøre til intet det romerske ordtaket, «Verden vil bedras, la den derfor bedras. Nei, han vil gjøre noe med bedraget. Hva motiverer ham?

Publisert: 2. sep 2019


Han begynte sin kamp mot bedraget allerede i valgkampen i 2016, og tok  i bruk alle midler, tvilsomme så vel som ideelle. Han vil nå med sitt siste fremstøt, «tidenes beste fredsforslag»  i  Palestina-konflikten,  forhåpentligvis vise en hel verden at det ikke fins et palestinsk folk som fortjener å få støtte til å nå sitt mål: å eliminere den jødiske stat, Israel.  

 Målet ser riktignok ut til å være innen rekkevidde for palestinerne, så  lenge de med verbal og materiell støtte får hjelp av Iran og europeiske land til å oppnå sitt mål. 

Historien lærer oss at det som avslutter en krig, er når den ene siden gir opp fordi overmakten blir for stor. Da er krigen over (for denne  gang).   I Annen verdenskrig ble tyskerne tvunget til å gi opp, og det er verdt å  notere seg hvor stor fordel de hadde av den betingelsesløse kapitulasjonen. Den samme fordelen vil  Palestina-araberne oppleve den dag de innser sitt nederlag og tar konsekvensene av det, og aksepterer eksistensen av Israel som en jødisk stat. Da blir det fred.

USAs president Donald Trump er den første verdensleder som har forsøkt å få palestinerne til å forstå at de aldri vil være i stand til å utslette Israel. Ingen annen amerikansk president har sagt til palestinske ledere at de farer med grov løgnpropaganda om jøder og Israel,  og at de må slutte med å oppmuntre til mord på jøder og finansiering av terror i og utenfor Midtøsten. 

Ingen amerikansk president har besluttet å avslutte finansieringen av PA hvis myndighetene fortsetter å oppmuntre til terrorisme. Trump har gjort det! 

Ingen verdensleder har noen gang tidligere stilt spørsmålstegn ved palestinernes originale definisjon på flyktninger, som FNs UNWRA  har godkjent,  og som identifiserer mange generasjoner arabere som palestinske flyktninger. Ingen annen verdensleder ville våge å si at det ikke fins 5 eller 6 millioner palestinske flyktninger, men bare noen få tusen. Trump har gjort det.

Heller ikke ville noen av disse verdenslederne forsøkt å hindre at Israel ble oversvømt av arabere som er fast bestemt på å myrde de israelske «okkupantene», som bor i Det hellige land. Ingen annen verdensleder har hittil offisielt anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad eller flyttet sin ambassade dit,  heller ikke demokratiske lands statsministrer, som f. eks. Erna Solberg. 

Det mest utrolige ved president Donald Trumps politiske klarsyn er at han er den første president siden undertegnelsen av Oslo-avtalene i 1993 som aldri har sett behovet for en palestinsk stat. «Han har ikke latt seg bedra, som resten av det politiske lederskapet i verden», som tror at det fins et palestinsk folk. 

Det som har overbevist presidenten må være noen enkle fakta:  Oslo-avtalene var basert på  illusjonen at PLO totalt og på kort tid kunne la seg forvandle til å bli en «partner for peace». Det ble snart klart at PA fremdeles var PLO,  for terroren blomstret opp som aldri før på slutten av 1990-tallet.  Pengene som PA mottok i følge Oslo-avtalene fra vestlige land ble brukt til å fortsette med myrderiene og til betaling av «operatørene».

PLOs historie er nyttig å kjenne til for å forstå den norske naiviteten i forbindelse med underskrivingen av  Oslo-avtalene i 1993 og 1995:  I 1967 foretok det palestinske lederskap med Yasser Arafat i spissen en forandring av sin strategi. PLO besluttet at ingen heretter skulle snakke om en eliminering  av Israel. Nå skulle PLO presenteres som en frigjøringsbevegelse. Araberne som hadde forlatt Israel under krigen i 1948/49 og havnet i flyktningleire  i nabolandene, ble definert som «det palestinske folk», og dermed var det palestinske folk oppfunnet. Enkelt og greitt!  

PLOs medlem i eksekutivkomiteen Zuheir Mohsen sa det i klartekst i 1977: "Det palestinske folk eksisterer ikke. Bare av politiske og taktiske grunner snakker vi i våre dager om eksistensen av et palestinsk folk.» 

PLOs og PAs ledere har i virkeligheten aldri holdt opp med å ty til«væpnet motstand», som er begrepet de bruker når de dreper sivile jøder. For å forvirre det politiske lederskap i verden oppfant de begrepet  det palestinske folk. Deres «kamp for nasjonal frigjøring» ga PA internasjonal anerkjennelse.  FNs store flertall bet på agnet/bedraget.

Ved å kalle terror og drap på jøder for væpnet kamp for «frihet og selvstendighet» fikk de frihet til å gjøre nettopp det - uten å bli for mye kritisert. Da PLO undertegnet Oslo-avtalene i 1993 lot de som de var interessert i fred uten å love at de ville avslutte terroren. De kunne til og med demonisere Israel, og fremstille landet som barbarisk, som var et hinder for fred. 

Ingen annen am. president har noen gang sagt til palestinske ledere at de lyver overfor sin befolkning, og at de må slutte å oppmuntre til terrorhandlinger mot jøder, og honorering av terrorister etter «vellykte» aksjoner. 

Heller ingen annen president unntatt Donald Trump har avsluttet å finansiere PLO og PA - så lenge lederskapet oppmuntrer til fortsatt terrorisme. 

Det mest utrolige er likevel at ingen annen president enn Donald Trump har sluttet å tro på at det fins et palestinsk folk som har bodd i Palestina fra uminnelige tider. Han viser at han  tar avstand fra de gamle romeres livsvisdom: Mundus vult decipi ergo decipiatur.  Ingen annen statsmann enn president Donald Trump har gjort så mye for å avsløre bedraget omkring jødene og  Israel -  som han.  

Det ufullkomne mennesket Donald Trump er en gåte: Gud selv må ha opplyst hemmeligheter for ham.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere