Gunnar Winther

10

Tillitsvalgt er man først etter kirkevalget

Kandidater på Nominasjonskomiteens liste snakker om at de er kirkens tillitsvalgte. Det vil de ikke være før etter kirkevalget 9. september, på lik linje med innvalgte kandidater fra Åpen folkekirke og Bønnelista.

Publisert: 22. aug 2019

Jeg deltar ikke i kirkevalgkampen denne gangen, men føler det er nødvendig å korrigere det bildet flere kandidater på Nominasjonskomiteens liste forsøker å skape av seg selv og egen liste.

Therese Egebakken fra Nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme skriver i Stavanger Aftenblad 20. august dette om sin egen liste; "alle kandidatene på den listen er Kirkens tillitsvalgte". Også kandidater på samme liste med lang fartstid i kirkepolitikken, som Erling Birkedal i Borg, har brukt tilsvarende argumentasjon i innlegg på Verdidebatt (28. juni).  

Dette er feil, med mindre kandidatene på Nominasjonskomiteens liste allerede sitter som medlem av menighetsråd, bispedømmeråd eller Kirkemøtet. Der stiller de helt på linje med kandidater for Åpen folkekirke og Bønnelista. 

Det er først hvis man er så heldig å bli innvalgt ved kirkevalget 9. september, at man tiltrer rollen som tillitsvalgt og kirkepolitiker innenfor Den norske kirke. Ikke før. 

Å gi inntrykk av at prosessen knyttet til utvelgelse av kandidater til Nominasjonskomiteens liste er en slags kirkepolitisk valgordning i seg selv, er en klar fordreining av fakta. Prosessen er derimot en pragmatisk ordning for å sikre at det ihvertfall finnes én liste til valget av bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Det tjener ikke legitimiteten til verken kirkevalget eller Den norske kirke at dette blir forsøkt tilslørt, enten det er ubevisst eller som del av en valgkampstrategi.

Gunnar Winther, medlem av Nidaros bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere