Anders Møller-Stray

17

Demokratisk legitimitet i kirkevalget

Skal kirken ha et demokratisk valg, må dette gjøres på en måte som behandler demokratiet med respekt. Konseptet Nominasjonskomiteens Liste gjør dette vanskelig.

Publisert: 13. aug 2019

Flere har problematisert at Åpen Folkekirke og Bønnelista står i fare for å skape partipolitiske tilstander i Den norske kirke (Dnk), og tar til orde for at en slik styringsform ikke er kirken verdig. Med bakgrunn innen både teologi og statsvitenskap har jeg en stor interesse for spørsmålet, og jeg tillater meg derfor å dele noen tanker.


Det finnes flere modeller for kirkelig styring, de fleste varierer fra rent prestestyre (biskoper) til et styre som i sin helhet utgår fra bredden av medlemmene. Mange av spørsmålene det må tas stilling til går direkte på tro og tolkning samt utforming av kirkens lære i møte med nye spørsmål. I Dnk har medlemmene fått mye av makten, delvis direkte ved at det valgte Kirkemøtet har stor myndighet i lærespørsmål, og delvis indirekte ved at bispedømmeråd og kirkeråd har en avgjørende myndighet i utnevnelsen av biskoper.


Skal kirken i så stor grad styres av en gruppe valgt av medlemmene, er det viktig at dette valget har høy legitimitet. Det må være forutsigbarhet i hva en stemme går til, og det må være enkelt å forstå hva alternativene i valget er. Nettopp her mener jeg Åpen Folkekirke og Bønnelista er bedre alternativer enn Nominasjonskomiteens liste.  De to førstnevnte har utarbeidet program som alle kandidatene er forpliktet på. Nominasjonskomiteens liste er derimot kun forpliktet på at kandidatene skal være uenige med hverandre. Denne listen skal representere bredden i kirke-Norge, altså alle ytterpunkt samt det imellom. Dersom nominasjonskomiteen har gjort jobben sin, vil altså alle finne noen på denne listen de er uenige med.


Dette betyr at en stemme til nominasjonskomiteens liste er uforutsigbar. Den vil øke sjansene for at listens kandidater blir valgt, men det betyr ikke nødvendigvis at de fra listen som blir valgt er de velgeren ønsker. Det er mulig å kumulere inntil tre navn, men ikke å stryke kandidater på listen. Siden syv personer skal velges inn, vil din stemme derfor også måtte gå til noen du er uenig med. Og om flere har kumulert en annen kandidat enn deg, går din stemme til å gi kandidaten du ikke ønsket plass på bekostning av de andre listene.


Når noen fra nominasjonskomiteens liste blir valgt, får disse som vararepresentant den med nest flest kumuleringer fra samme liste. Dette vil ofte være en som står for noe helt annet enn den faste representanten, og slik kan bispedømmerådsmøter og kirkemøter avgjøres av ren sykemeldingslotto. Der det er vedvarende uenigheter om enkeltspørsmål (f.eks. ansettelsespraksis), kan disse kastes frem og tilbake fra møte til møte. En slik uforutsigbarhet er særs uheldig for de menneskene sakene påvirker.


Også når man stemmer på Åpen Folkekirke eller Bønnelista, kan man risikere at kumuleringer endrer rekkefølgen på kandidatene. Men du kan være trygg på at din stemme går til en kandidat på listen du har stemt på, en kandidat som er forpliktet på listens program. Og blir vedkommende syk, får hen en vara som er forpliktet på akkurat samme program. Slik får vi et forutsigbart bispedømmeråd og kirkemøte de neste fire årene, som kan fatte vedtak med demokratisk legitimitet.


Kirkedemokratiet er kommet for å bli, hva enn man måtte mene om det. Nå må vi arbeide for at det skal fungere best mulig. Det gjør vi ved å stemme på forutsigbare lister hvor kandidatene ønsker å trekke i samme retning. Hvilken liste vi velger, avhenger av hva vi mener er riktig for kirken vår. Men Nominasjonskomiteens liste er kun riktig for de som synes det er viktig at kirken skal styres, uten at de er så opptatt av hvem det er som styrer den.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere