Lederartikkel Vårt Land

Nettbruk og livskvalitet

Mange barn, ungdom og voksne bruker altfor mye tid på nett. For mange av oss vil nasjonale anbefalinger være en nyttig rettesnor.

Publisert: 24. jul 2019

Tiden er inne for å ta debatten om skjermbruk, skrev Knut Arild Hareide i gårsdagens Vårt Land: «Som politiker etterlyser jeg en kritisk refleksjon om forholdet til skjermene og sosiale medier.»

Hareide viser blant annet til en nyere studie fra USA, som viser 
at depressive symptomer og selvmordsatferd henger sammen med økt skjermbruk blant unge i alderen 13–18 år. Han har ingen ­holdepunkter for at det samme gjelder for Norge, men skriver likevel at studien gjør ham «betenkt», og at det er på høy tid at vi i fellesskap stiller oss selv noe grunnleggende spørsmål om den stadig mer omgripende skjermkulturen.

«Det er grunn til å spørre seg: fremmer skjermtid og sosiale medier egentlig god livskvalitet?» Målet må være å «trene motstandskraften i en digital tid», fortsetter Hareide, og spør seg om myndighetene bør utforme et sett anbefalinger og råd.

Ser vi til USA kom American Academy of Pediatrics (AAP) i 2016 med en nokså detaljert anbefaling for ulike aldersgrupper. For skolebarn forslår de å lage en plan for nettbruk, og når barna ikke skal være på nett.

Forfatterne bak anbefalingene og en rapport om samme tema legger vekt på ­risikoen stor nettbruk ­fører med seg. Ifølge forskningen kan det gi til negative helse-
effekter på søvn, oppmerksomhet og læring – som igjen kan føre til høyere forekomst av fedme og depresjon. Samtidig er det en økt risiko for eksponering for unøyaktig, upassende eller usikkert innhold og kontakter.

Norske rapporter viser dessuten at ungdom har mindre tid til møter i den virkelige verden og tid samme med venner.

Nasjonale holdningskampanjer kan sende noen høyst betimelige signaler. Men viktigere er det at hver og en av oss kjemper med vår egne nettbruk og ikke mister den virkelige verden av syne.

Det er verdt å følge Hareides innspill om å se på muligheten av nasjonale anbefalinger for ulike ­aldersgrupper. Mange barn, ungdom og voksne bruker altfor mye tid på nett. For mange av oss vil nasjonale anbefalinger være en nyttig rettesnor. Både for egen nettbruk og for nettbruken til våre barn og unge.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere