Ole Jakob Løland

19

Paven taler Jair Bolsonaro midt imot

Brasils «Donald Trump» får uventet motstand fra paven

Publisert: 18. jul 2019

I en video lagt ut på pavens Twitter-konto 4. juli, oppfordrer paven troende til å be Gud om upartiske dommere som ikke favoriserer, men står opp for rettferdighet. De bør følge­ Jesu eksempel, han som aldri forhandlet bort sannheten, sier paven. Bakteppet for videoen er Sérgio Moros (Bolonaros justisminister) kontroversielle rolle i fengslingen av Brasils tidligere president, Luiz Inácio Lula da Silva. Timingen til pavens utspill får ulike stemmer i sosiale medier til å tolke utspillet som en irettesettelse av Bolonaro.

Helt siden «Brasils Donald Trump» ble valgt til president i fjor høst, har man spurt seg om hvordan pave Frans ville komme til å reagere. På den ene ­siden er Bolsonaro garantisten for at abortlovgivningen i Brasil ikke vil liberaliseres. Men på den ­andre siden representerer ­Bolsonaro en høyredreining som gir enda større spillerom til markedskreftene som paven er kritisk til ut fra omkostningene en uregulert kapitalisme har for de fattige. På toppen av dette har Bolsonaro lovet å bruke­ større deler av Amazonas til ­næringsformål, hvilket betyr mer ­avskoging.

Handlingens menn 

Under pave Benedikt XVI hadde det neppe skapt så store overskrifter, for den tyske paven var ikke særlig profilert på miljøspørsmål. Med pave Frans har derimot «klima-
endringer» kommet inn som begrep i offisiell pavelig diskurs, og miljøencyklikaen «Laudato Si» har et politisk potensial som ennå ikke er uttømt. Fremfor alt ikke overfor en brasiliansk president som vil forlate Parisavtalen og bagatelliserer bekymringen for Amazonas hos europeiske statsledere som uttrykk for en «økologisk psykose». (Så da var det vel utslag av en psykose at Norge brukte åtte bistandsmilliarder for å bremse nedhuggingen av regnskogen i Brasil.)

Den tidligere offiseren Bolsonaro kommer åpenbart ikke bare med tomme ord. Tvert imot har hans regjering vist seg som handlingens menn (kun to kvinner har blitt utnevnt til statsråder i regjeringen). I juni ble nesten dobbelt så mye av Brasil avskoget sammenlignet med juni i fjor. Når Bolsonaro holder slike valgløfter, leder det ham ut i en potensiell konflikt med institusjonen som har høyest troverdighet blant brasilianere, kun overgått av militæret: Den katolske kirken.

Politisk spenning

Da ­bispe-synodens generalsekretær, kardinal Baldisseri, 12. ­desember ­annonserte at det vil avholdes en synode om Amazonas i ­oktober i år, gjorde det deler av det ­politiske lederskapet i Brasil bekymret. General Augusto ­Heleno uttalte i februar at det er en fare for at biskopene på Amazonas-møtet i Vatikanet kommer til å ta til orde for jordfordeling og regnskogen som urbefolkningens eiendom. Det verserte rykter om at brasilianske myndigheter ville overvåke katolikker, noe Heleno avviste. Likevel er slike signaler foruroligende for Amazonas-aktivister, enten de er fra den katolske kirken eller ei, for motstanden mot dem har til dels vært voldelig. Det kan være sterke interesser man setter seg opp mot.

Kardinal Baldisseri proklamerte at synoden vil særlig fokusere på «nye evangeliseringsmåter for den delen av Guds folk, særlig urfolkene, som ofte blir glemt og som har dårlige fremtidsutsikter, også på grunn av krisen i Amazonas-regnskogen, som er en viktig lunge for vår planet». Dette utsagnet rommer mye av den politiske spenningen mellom det overnasjonale miljøengasjementet som «Laudato Si» tar til orde for og den nasjonale suvereniteten over Amazonas som brasilianske regjeringsmedlemmer vektlegger i disse dager. Og når president Bolsonaro i innsettelsen, som et ekko av Donald Trump, erklærer at heretter er det «Brasil over alt» (Brasil acima de tudo) sender det også et signal til en global institusjon som den katolske kirken om å holde seg unna interne anliggender. Baldisseris utsagn illustrerer hvordan pave Frans slett ikke ser på Amazonas som et internt brasiliansk anliggende. I hans øyne er regnskogen «en viktig lunge for vår planet». Så hvor direkte vil paven være i sin kritikk av Bolsonaros avskogingsregime på Amazonas-møtet i Roma i oktober?

Justismord 

Pavens uvanlige Twitter-video er en pekepinn på hva slags konfrontasjon vi kan vente oss. Mens enkelte av biskopene har fordømt behandlingen av Lula og kalt den politisk forfølgelse, har pave Frans på sin side skrevet brev til den fengslede Lula. Var det fordi Lula skrev først og paven simpelthen svarte ut fra høflighet? Tonen i brevet er diplomatisk og fokuserer på at Lula har gjennomgått prøvelser, ikke fordi han er urettmessig fengslet, men fordi han har mistet noen av sine nærmeste. På den annen side svarer pave Frans slett ikke på alle brev han får fra mennesker verden rundt. Og pave Frans hadde heller ikke behøvd å formulere til en korrupsjonsdømt at «jeg vil uttrykke min åndelige nærhet til deg» (quero lhe manifestar minha proximidade espiritual). Var det et diplomatisk tegn på ektefølt solidaritet med ekspresidenten?

Twitter-videoen til paven ­peker i samme retning for mange i Brasil som mener Lula er offer for et justismord etter høyresidens «kupp» mot Dilma Rousseff i 2016. For Vatikanet må ha visst at Intercept-lekkasjene har forsterket anklagene mot dommeren som fikk Lula dømt og som nå er Bolsonaros mann i regjeringen, Sergio Moro.

Moro må nå møte til direktesendte høringer i Senatet hvor opposisjonen angriper ham for å ha vært partisk og politisk motivert i det som burde vært en upartisk dommeravgjørelse i saken mot Lula. Få dager senere kommer paven med generelle advarsler mot dommeres partiskhet og politisering av domstolene. Tilfeldig?

Ikke i tvil 

Nettavisen The ­Intercept har gjennom juni måned lagt ut en rekke chattelogger, lydopptak, videoer og bilder som gravejournalister har funnet eller fått overlevert omkring rettsforfølgelsen og korrupsjonssiktelsen av tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva. I spissen for det hele er ingen ringere­ enn Pulitzer-vinneren Glenn Greenwald – et globalt symbol på ytringsfrihet og gravejournalistikk etter at han var med og avslørte Edward Snowdens NSA-filer.

Bolsonaros hovedmotstander i fjorårets presidentvalg, Fernando Haddad, tok pavens ­video til inntekt for sitt og Lulas syn. Heller ikke Greenwald var i tvil da han så pavens Twitter-video: «This is truly amazing. The Pope - the actual Pope - produced a beautiful & eloquent ­video about the necessity of having a judge who is honest and impartial and not cheating for one side: so obviously a denunciation of Bolsonaro’s Justice Minister ­Sergio Moro.»

Paven blir tolket som kritiker av Bolsonaro-regjeringen i Brasil. Det er neppe langt unna sannheten.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere